wikiHow:شرایط استفاده

در ویکی‌هاو، ماموریت ما این است که که به همه‌ی افراد کره‌ی زمین کمک کنیم تا یاد بگیرند چگونه کار‌ها را انجام بدهند. ما با‌هم همکاری می‌کنیم تا با ساخت دستورالعمل‌های مفید و کاربردی به این هدف دست پیدا کنیم. در اینجا برخی از پیوند‌های مرتبط با سیاست‌های ویکی‌هاو آورده شده است.