تیم متخصصان ما

ویکی‌هاو با بیش از ۸۵۰ کارشناس با تخصص‌های مختلف همکاری می‌کند تا اطمینان حاصل شود که محتوای مقاله‌ها قابل‌اعتماد و مبتنی بر مستندات و تحقیقات دقیق است. مدیران محتوا به‌منظور باز‌بینی اطلاعات،‌ پاسخ به سوالات خوانندگان و افزودن نکات مفید به مقالات، با هر‌ یک از کارشناسان صحبت می‌کنند و همکاری نزدیک دارند.

۸۵۰+
متخصص
۲۱٫۰۰۰+
پاسخ توسط متخصصان
۴۸٫۰۰۰+
مقاله‌ی بررسی‌شده توسط متخصصان
۶۰۰۰+
نظر تخصصی
با متخصصان ویکی‌هاو آشنا شو