این ویکی‌هاو به تو یاد می‌دهد که چگونه افزونه‌ی AdBlock (مسدود کننده‌ی تبلیغات) را به‌صورت موقت برای یک وب‌سایت خاص یا کل مرورگر غیرفعال کنی. AdBlock یک افزونه‌ای مختص کامپوتر است که آیکون آن به‌شکل یک دست سفید روی یک علامت ایست است، اما Adblock Plus هم برای کامپیوتر و هم موبایل قابل استفاده است و آیکون آن حروف "ABP" روی یک علامت ایست است.

روش 1
روش 1 از 4:

غیرفعال کردن AdBlock یا Adblock Plus در مرورگر

 1. 1
  یک مرورگر وب را باز کن. یک مرورگر که افزونه‌ی AdBlock یا Adblock Plus روی آن نصب شده را باز کن.
 2. 2
  به صفحه‌ی "Extensions" (افزونه‌ها) مرورگر برو.
  • در مرورگر Chrome - روی کلیک کن، گزینه‌ی More tools (ابزار‌های بیشتر) را انتخاب کن و روی Extensions (افزونه‌ها) کلیک کن.
  • در مرورگر Firefox - روی کلیک کن و بعد روی Add-ons کلیک کن.
  • در مرورگر Edge - روی کلیک کن و بعد روی Extensions (افزونه‌ها) کلیک کن.
  • در مرورگر Safari - روی Safari کلیک کن، روی Preferences... (تنظیمات) و سپس روی زبانه‌ی Extensions (افزونه‌ها) کلیک کن.
  • در مرورگر Opera - روی Opera symbol (نماد اپرا) در گوشه‌ی سمت چپ و بالا کلیک کن و بعد Settings (تنظیمات) را انتخاب کن.
 3. 3
  گزینه‌ی AdBlock یا Adblock Plus را پیدا کن. در لیست افزونه‌ها اسم ad-blocker (مسدود کننده‌ی تبلیغات) که می‌خواهی غیرفعال کنی را پیدا کن.
  • در مرورگر Microsoft Edge، روی AdBlock یا Adblock Plus کلیک کن.
 4. 4
  افزونه‌ی AdBlock یا Adblock Plus را غیرفعال کن. برای انجام این کار:
  • در مرورگر Chrome - گزینه‌ی "Enabled" (فعال شده) که در سمت راست AdBlock یا Adblock Plus قرار دارد را از حالت انتخاب خارج کن.
  • در مرورگر Firefox - روی گزینه‌ی Disable (غیر‌فعال) که در سمت راست ad-blocker (مسدود کننده‌ی تبلیغات) قرار دارد کلیک کن.
  • در مرورگر Edge - روی دکمه‌ی کشویی و آبی رنگ "On" (روشن) در منوی ad-blocker (مسدود کننده‌ی تبلیغات) کلیک کن.
  • در مرورگر Safari - گزینه‌ی "AdBlock" یا "Adblock Plus" که در سمت چپ صفحه قرار دارد را از حالت انتخاب خارج کن.
  • در مرورگر Opera - گزینه‌ی Block ads (مسدود کردن تبلیغات) که در وسط صفحه قرار دارد را از حالت انتخاب خارج کن.
 5. 5
  مرورگر را ببند و دوباره باز کن. با انجام این کار، تغییراتی که در مراحل قبل انجام داده‌ای ذخیره می‌شوند. حالا افزونه‌ی ad-blocker (مسدود کننده‌ی تبلیغات) موردنظرت تا زمانی که دوباره آن را فعال کنی، غیرفعال باقی می‌ماند.
روش 2
روش 2 از 4:

غیرفعال کردن AdBlock در یک ‌سایت

 1. 1
  یک مرورگر وب را باز کن. این مرورگر باید همان مرورگری باشد که می‌خواهی در آن، افزونه‌ی AdBlock را برای یک وب‌سایت خاص غیرفعال کنی.
 2. 2
  به وب‌سایت موردنظر برو. به وب‌سایتی که می‌خواهی افزونه‌ی AdBlock را در آن غیرفعال کنی برو.
  • به عنوان مثال، اگر می‌خواهی افزونه‌ی AdBlock را برای Wikipedia غیرفعال کنی باید به وب‌سایت www.wikipedia.com بروی.
 3. 3
  حالت "Extensions" (افزونه‌های) مرورگر را باز کن. بسیاری از مرورگر‌ها بخشی دارند که درآنجا می‌توانی آیکون‌ افزونه‌هایی که نصب کرده‌ای را ببینی. برای انجام این کار:
  • در مرورگر Chrome - روی در گوشه‌ی سمت راست و بالای پنجره کلیک کن تا یک منوی کشویی نمایش داده شود. آیکون AdBlock در بالای این منوی کشویی قرار دارد.
  • در مرورگر Firefox - در این مرورگر باید بتوانی آیکون AdBlock را در گوشه‌ی سمت راست و بالای صفحه‌ی مرورگر فایرفاکس مشاهده کنی.
  • در مرورگر Edge - اگر آیکون AdBlock را در گوشه‌ی سمت راست و بالای صفحه مشاهده نکردی، روی کلیک کن، روی AdBlock کلیک کن و سپس روی گزینه‌ی "Show button next to address bar" (دکمه را در کنار نوار جستجو نمایش بده) کلیک کن تا افزونه‌ی AdBlock در آنجا نمایش داده شود.
  • در مرورگر Safari - آیکون AdBlock باید در سمت چپ نوار آدرس و در گوشه‌ی سمت چپ و بالای مرورگر Safari قرار داشته باشد.
 4. 4
  روی آیکون "AdBlock" کلیک کن. آیکون این برنامه به‌شکل یک علامت ایست قرمز با یک دست سفید بر‌روی آن است. با انجام این کار یک منوی کشویی نمایش داده می‌شود.
 5. 5
  روی Don't run on pages on this domain (روی صفحه‌های این دامنه اجرا نکن) کلیک کن. این گزینه تقریباً در پایین منوی کشویی قرار دارد. با انجام این کار یک پنجره‌ی جدید باز می‌شود.
 6. 6
  صفحه‌هایی که می‌خواهی AdBlock در آن‌ها غیرفعال باشد را تنظیم کن. روی نوار کشویی "Site" کلیک کن و آن را به سمت راست بکش تا تعداد سایت‌های قابل‌نمایش بیشتر شود. با کلیک کردن و کشیدن نوار کشویی "Page" (صفحه) به سمت راست، به AdBlock اعلام می‌کنی تا فقط به صفحه‌های خاصی از سایت اجازه‌ی نمایش بدهد ( با کشیدن نوار کشویی به سمت راست این ویژگی اختصاصی‌تر می‌شود).
  • همه‌ی سایت‌ها نیاز به انجام این تنظیمات ندارند.
 7. 7
  روی Exclude (استثنا) کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت راست و پایین این پنجره قرار دارد. با انجام این کار تغییراتی که انجام داده‌ای ذخیره شده و AdBlock در سایت‌ها و یا صفحه‌هایی که انتخاب کرده‌ای غیر‌فعال می‌شود.
روش 3
روش 3 از 4:

غیرفعال کردن Adblock Plus در یک سایت

 1. 1
  یک مرورگر وب را باز کن. این مرورگر باید همان مرورگری باشد که می‌خواهی در آن، افزونه‌ی Adblock Plus را برای وب‌سایت‌های خاص غیرفعال کنی.
 2. 2
  به وب‌سایت موردنظرت برو. وب‌سایتی که می‌خواهی افزونه‌ی Adblock Plus در آن غیرفعال شود را باز کن.
  • به عنوان مثال، اگر می‌خواهی افزونه‌ی Adblock Plus را برای وب‌سایت Wikipedia غیرفعال کنی، به آدرس www.wikipedia.com برو.
 3. 3
  حالت "Extensions" (افزونه‌های) مرورگر را باز کن. بسیاری از مرورگر‌ها بخشی دارند که می‌توانی در آن، آیکون افزونه‌هایی که نصب کرده‌ای را مشاهده کنی. برای انجام این کار:
  • در مرورگر Chrome - روی در گوشه‌ی سمت راست و بالای پنجره کلیک کن تا یک منوی کشویی نمایش داده شود. آیکون Adblock Plus در بالای این منوی کشویی قرار دارد.
  • در مرورگر Firefox - در این مرورگر باید بتوانی آیکون AdBlock Plus را در گوشه‌ی سمت راست و بالای صفحه‌ی مرورگر فایرفاکس مشاهده کنی.
  • در مرورگر Edge - اگر آیکون AdBlock Plus را در گوشه‌ی سمت راست و بالای آن صفحه مشاهده نکردی، روی کلیک کن، روی AdBlock Plus کلیک کن و سپس روی گزینه‌ی "Show button next to address bar" (دکمه را در کنار نوار جستجو نمایش بده) کلیک کن تا این افزونه در آنجا نمایش داده شود.
  • در مرورگر Safari - آیکون AdBlock Plus باید در سمت چپ نوار آدرس و در گوشه‌ی سمت چپ و بالای صفحه‌ی مرورگر Safari قرار داشته باشد.
 4. 4
  روی آیکون Adblock Plus کلیک کن. آیکون این افزونه به‌شکل علامت قرمز رنگ ایست است که روی آن حروف "ABP" نوشته شده است. با انجام این کار یک منوی کشویی نمایش داده می‌شود.
  • روی آیکون Adblock Plus راست کلیک نکن.
 5. 5
  روی Enabled on this site (فعال شده برای این سایت) کلیک کن. این گزینه در بالای منوی کشویی قرار دارد. با انجام این کار عملکرد افزونه‌ی Adblock Plus بلافاصله برای این سایت غیرفعال می‌شود.
  • اگر می‌خواهی Adblock Plus را دوباره برای این سایت فعال کنی، مجدداً روی آیکون Adblock Plus کلیک کن و روی گزینه‌ی Disabled on this site (غیرفعال شده در این وب‌سایت) در بالای این منو کلیک کن.
روش 4
روش 4 از 4:

غیرفعال کردن Adblock Plus در موبایل

 1. 1
  برنامه‌ی Adblock Plus را باز کن. روی آیکون برنامه‌ی Adblock Plus که به‌شکل یک علامت قرمز رنگ ایست با حروف "ABP" نوشته شده روی آن است کلیک کن.
  • برنامه‌ی Adblock Plus برای موبایل‌های اندروید موجود نیست.
  • Adblock نرم‌افزاری برای موبایل ندارد.
 2. 2
  روی آیکون "Settings" (تنظیمات) بزن. این آیکون به‌شکل یک پیچ‌گوشتی و آچار است و در پایین صفحه‌ قرار دارد. با انجام این کار صفحه‌ی Settings (تنظیمات) باز می‌شود.
 3. 3

نکات

 • می‌توانی در صفحه‌ی "Extensions" (افزونه‌ها) با کلیک روی دکمه‌ی Delete یا Remove یا Uninstall افزونه‌ی AdBlock یاAdblock Plus را از مرورگر حذف کنی.

هشدارها

 • در بعضی از وب‌سایت‌ها باید مسدود‌کننده‌های تبلیغات را غیر‌فعال کنی تا بتوانی محتوای آن وب‌سایت‌ها را ببینی.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

با استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیمبا استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیم
به فایل‌های PDF عکس اضافه کنیمبه فایل‌های PDF عکس اضافه کنیم
از اینستاگرام موزیک دانلود کنیمدانلود آهنگ از اینستاگرام
همه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیمهمه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیم
افراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهندافراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهند
در فایل‌های PDF تایپ کنیمدر فایل‌های PDF تایپ کنیم
به صورت خصوصی تماس بگیریمبه صورت خصوصی تماس بگیریم
فایل‌های EXE را باز کنیمفایل‌های EXE را باز کنیم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
به حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیمبه حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیم
مین‌روب بازی کنیممین‌روب بازی کنیم
به حساب واتس‌اپ افراد وارد شویمبه حساب واتس‌اپ افراد وارد شویم
صدای گوشی آیفون را زیاد کنیمصدای گوشی آیفون را زیاد کنیم
در اینستاگرام روی عکس‌ها آهنگ بگذاریمدر اینستاگرام روی عکس‌ها آهنگ بگذاریم

در مورد ویکی‌هاو

کادر فنی ویکی‌هاو
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
نویسنده‌ی عضو ویکی‌هاو
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. تیم مدیریت محتوای ویکی‌هاو با دقت کار ویراستاران را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی مقالات طبق پژوهش‌های معتبر صحیح هستند و استانداردهای بالای کیفی ما را دارند. این مقاله ۲۲٬۵۴۱بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۲۲٬۵۴۱بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟