این ویکی‌هاو به تو یاد می‌دهد که چگونه از یک سند Microsoft Word نسخه‌ی PDF تهیه کنی. فایل‌های PDF با اکثر سیستم‌عامل‌ها سازگار هستند و نمی‌توان به‌راحتی آن‌ها را ویرایش کرد. همین ویژگی‌ها باعث می‌شود استفاده از آن‌ها برای ذخیره‌ی اطلاعات و ارسال اطلاعات مهم، مناسب باشد. می‌توانی از طریق وب‌سایت SmallPDF یا Google Drive به صورت آنلاین و یا با استفاده از برنامه‌ی Microsoft Word در رایانه‌ی مک یا ویندوز، یک سند Word را به PDF تبدیل کنی.

روش 1 از 4:
با استفاده از Word در ویندوز

 1. 1
  یک سند Microsoft Word را باز کن. روی سند Word مورد‌نظرت دوبار کلیک کن تا این سند در برنامه‌ی Microsoft Word باز شود.
  • اگر هنوز سند مورد‌نظرت را ایجاد نکرده‌ای، ابتدا برنامه‌ی Word را باز کن و با کلیک روی Blank document (سند خالی)، یک سند ایجاد کن.
 2. 2
  روی File کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت چپ، بالای پنجره‌ی Word قرار دارد. با این کار یک پنجره‌ باز می‌شود.
 3. 3
  روی Export (خروجی گرفتن) کلیک کن. این آیتم در ستون سمت چپ options (گزینه‌ها) قرار دارد. حالا باید بتوانی گزینه‌های جدیدی را در وسط پنجره‌ی باز شده ببینی.
 4. 4
  روی Create PDF/XPS Document (ایجاد سند PDF/XPS) کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت چپ، بالای پنجره قرار دارد.
 5. 5
  روی Create PDF/XPS (ایجاد PDF/اXPS) کلیک کن. این گزینه در وسط پنجره‌ی باز شده قرار دارد. با انجام این کار یک پنجره‌ی جدید باز می‌شود.
 6. 6
  محل ذخیره‌ی فایلت را انتخاب کن. در سمت چپ پنجره‌ی نمایش داده شده روی پوشه‌ای که می‌خواهی نسخه PDF در آن ذخیره شود کلیک کن.
  • از‌آنجایی‌که فرمت فایل PDF با فرمت فایل Word متفاوت است می‌توانی فایل PDF را در همان آدرسی ذخیره‌ کنی که فایل Word قرار دارد.
  • همچنین می‌توانی در صورت تمایل در قسمت "File name" (نام فایل) یک نام جدید برای فایل PDF وارد کنی.
 7. 7
  روی Publish (انتشار) کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت راست، پایین پنجره قرار دارد. با این کار یک نسخه‌ی PDF از سند Word مورد‌نظرت در محلی که انتخاب کرده بودی ایجاد می‌شود.

روش 2 از 4:
با استفاده از word در رایانه‌ی مک

 1. 1
  یک سند Microsoft Word باز کن. روی سند Word مورد‌نظرت دوبار کلیک کن تا این سند با استفاده از برنامه‌ی Microsoft Word باز شود.
  • اگر هنوز سند مورد‌نظرت را ایجاد نکرده‌ای، ابتدا برنامه‌ی Word را باز کن و با کلیک بر روی Blank document (سند خالی) یک سند خالی ایجاد کن.
 2. 2
  روی File کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت چپ، بالای صفحه‌ی مک تو قرار دارد. با این کار یک منوی کشویی باز می‌شود.
 3. 3
  روی Save As… (ذخیره به عنوان...) کلیک کن. این گزینه داخل منوی کشویی باز شده قرار دارد. با این کار یک پنجره‌ی جدید باز می‌شود.
 4. 4
  برای فایلت یک نام وارد کن. در بالای پنجره و در کادر "Name" (نام)، نامی را که برای فایل PDF در نظر گرفته‌‌ای بنویس.
 5. 5
  محل ذخیره‌‌ی فایلت را انتخاب کن. در سمت چپ پنجره روی پوشه‌ای که می‌خواهی فایل PDF در آن ذخیره شود کلیک کن.
 6. 6
  روی "File Format" (نوع فایل) کلیک کن. این گزینه در قسمت پایین پنجره قرار دارد. با این کار یک منوی کشویی باز می‌شود.
 7. 7
  روی PDF کلیک کن. این گزینه در بخش "Export" (خروجی گرفتن) منوی کشویی باز شده قرار دارد.
  • شاید نیاز باشد برای دیدن این گزینه به پایین منوی کشویی بروی.
 8. 8
  روی دکمه‌ی Export (خروجی گرفتن) کلیک کن. این گزینه یک دکمه‌ی آبی رنگی در گوشه‌ی سمت راست، پایین پنجره است. این کار باعث ذخیره‌ی فایل PDF در محل مورد‌نظر می‌شود.

روش 3 از 4:
با استفاده از SmallPDF

 1. 1
  وب‌سایت SmallPDF را باز کن. آدرس https://smallpdf.com/word-to-pdf را در مرورگر وب رایانه‌ات وارد کن.
 2. 2
  روی Choose file (انتخاب فایل) کلیک کن. این گزینه در وسط صفحه‌ی سایت SmallPDF قرار دارد. با این کار پنجره‌ی مرورگر فایل ویندوز یا جستجوگر مک باز می‌شود.
 3. 3
  سند Word مورد‌نظرت را انتخاب کن. به محل ذخیره‌ی سند Word برو و روی آن کلیک کن تا آن را انتخاب کنی.
 4. 4
  روی Open (باز کردن) کلیک کن. این آیتم در گوشه‌ی سمت راست پنجره قرار دارد. این کار باعث بارگذاری سند Word در وب‌‌سایت SmallPDF می‌شود.
  • در رایانه‌ی مک به‌جای مرحله‌ی بالا، باید روی گزینه‌ی Choose (انتخاب) کلیک کنی.
 5. 5
  روی Download File کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت چپ، پایین صفحه‌ی SmallPDF قرار دارد. با این کار سند PDF تو در رایانه‌ات دانلود می‌شود و می‌توانی بسته به تنظیمات مرورگر وب، محل ذخیره‌ی فایل را تایید یا انتخاب کنی.
  • اگر حجم سند Word زیاد باشد یا سرعت اینترنتی که استفاده می‌کنی کم باشد ممکن است این پروسه چند ثانیه‌ طول بکشد.

روش 4 از 4:
با استفاده از Google Drive

 1. 1
  Google Drive را باز کن. در مرورگر رایانه‌ات به آدرس https://drive.google.com/ برو. اگر قبلاً وارد سرویس گوگل شده باشی با این کار صفحه‌ی Google Drive باز می‌شود.
  • اگر قبلاً وارد سرویس گوگل نشده‌ای روی Go to Google Drive (ورود به گوگل درایو) کلیک کن و سپس آدرس ایمیل و کلمه‌ی عبور خودت را وارد کن.
 2. 2
  روی +New (+جدید) کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت چپ، بالای پنجره‌ی Google Drive قرار دارد. با این کار یک منوی کشویی باز می‌شود.
 3. 3
  روی File upload (بارگذاری فایل) کلیک کن. این گزینه‌ داخل منوی کشویی باز شده قرار دارد. با این کار مرورگر فایل ویندوز یا جستجوگر مک باز می‌شود.
 4. 4
  سند Word مورد‌نظرت را انتخاب کن. به محل ذخیره‌ی سند Word برو و با کلیک کردن آن را انتخاب کن.
 5. 5
  روی Open (باز کردن) کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت راست، پایین پنجره قرار دارد. با این کار سند Word مورد‌نظرت در گوگل درایو بارگذاری می‌شود.
  • در رایانه‌ی مک بجای مرحله‌ی بالا باید روی Choose (انتخاب) کلیک کنی.
 6. 6
  سند Word را باز کن. وقتی‌که بارگذاری فایل Word در گوگل درایو تمام شد روی آن دوبار کلیک کن تا در مرورگر وب باز شود.
 7. 7
  روی File کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت چپ، بالای پنجره قرار دارد. با این کار یک منوی کشویی باز می‌شود.
  • در رایانه‌ی مک دقت کن که روی گزینه‌ی File در پنجره‌ی مرورگر کلیک کنی نه روی نوار منوی بالای صفحه‌ نمایش.
 8. 8
  گزینه‌ی Download as (دانلود به عنوان) را انتخاب کن. این گزینه در وسط منوی کشویی باز شده قرار‌دارد. با انتخاب این گزینه، یک منوی کشویی دیگر باز می‌شود.
 9. 9
  روی PDF document (سند PDF) کلیک کن. این گزینه در منوی کشویی باز شده قرار دارد. با انجام این کار، بلافاصله یک نسخه‌ی PDF از سند Word ( ورد) مورد‌نظر در رایانه‌ی تو دانلود می‌شود.
  • بسته یه اینکه تنظیمات مرورگر رایانه‌ات چگونه باشد باید یا دانلود فایل را تائید کنی و یا اینکه قبل از تایید محل دانلود و ذخیره فایل را انتخاب کنی.

نکات

 • برای باز کردن PDF با استفاده از برنامه‌ی پیش فرض مشاهده‌ی فایل‌های PDF روی فایل مورد‌نظرت دوبار کلیک کن. اگر بیش از یک برنامه برای مشاهده‌ی این نوع فایل داشته باشی ممکن است سیستم از تو بخواهد که قبل از مشاهده فایل مورد‌نظر یکی از آن‌ها را انتخاب کنی.
 • در رایانه‌‌های دارای سیستم عامل ویندوز می‌توانی از گزینه‌ی "Save as" "(ذخیره به عنوان)" برای تبدیل سند Word به PDF استفاده کنی.

هشدارها

 • هنگام تبدیل اسناد مهم و حساس (مثل گردش حساب کارت اعتباری و غیره... ) از SmallPDF استفاده نکن. با‌وجود‌اینکه وب‌سایت فوق امن است ولی بهتر است برای تبدیل و ذخیره‌ی این نوع از اسناد تا حد امکان این کار را به صورت آفلاین انجام دهی.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

چگونه

همه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیم

چگونه

گوگل کروم را دانلود و نصب کنیم

چگونه

به حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیم

چگونه

پروفایل اسنپ‌چت را ببینیم

چگونه

فایل‌های EXE را باز کنیم

چگونه

AdBlock را غیرفعال کنیم

چگونه

فایل‌های Exe را در مک باز کنیم

چگونه

یک صفحه‌ی خالی را در Word حذف کنیم

چگونه

مشکل DNS Server Not Responding (سرور DNS پاسخ نمی‌دهد) را برطرف کنیم

چگونه

نرم‌افزار‌ها را در Ubuntu حذف کنیم

چگونه

رزروهای پرواز را استعلام و پیگیری کنیم

چگونه

مین‌روب بازی کنیم

چگونه

افراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهند

چگونه

بفهمیم چه کسی در اسنپ‌چت آنلاین است

در مورد ویکی‌هاو

کادر فنی ویکی‌هاو
مشارکتی نوشته‌شده توسط
ویراستارِ عضو کادر فنی ویکی‌هاو
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. تیم مدیریت محتوای ویکی‌هاو با دقت کار ویراستاران را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی مقالات طبق پژوهش‌های معتبر صحیح هستند و استانداردهای بالای کیفی ما را دارند.
از این صفحه ۶۴بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟