این ویکی‌هاو به تو یاد می‌دهد که چگونه کلمه‌ی عبور گمشده‌ی حساب کاربری Microsoft Outlook خودت را دوباره تنظیم کنی. در حال حاضر Microsoft Outlook تامین کننده‌ی رسمی سرویس‌ ایمیل حساب‌های کاربری ایمیلی که انتهای آدرس آن‌ها به "hotmail.com@" ختم می‌شود، است. بنابراین برای تنظیم مجدد کلمه‌ی عبور Hotmail و Live و یا Outlook باید از سرویس Outlook استفاده کنی.

روش 1
روش 1 از 2:
در موبایل

 1. 1
  برنامه‌ی Outlook را باز کن. روی آیکون برنامه‌ی Outlook که شبیه یک "O" آبی رنگ داخل یک جعبه‌ی سفید رنگ است بزن.
 2. 2
  روی Get Started (شروع کن) بزن. اگر برنامه‌ی Outlook را قبلاً باز کرده‌ای، نیازی به انجام این مرحله نیست.
  • فقط در‌صورتی‌که قبلاً با موبایل یا تبلت خودت وارد حساب کاربریت نشده باشی و یا اگر به تازگی کلمه‌ی عبورت را عوض کرده باشی، نیاز خواهی داشت که کلمه‌ی عبور Outlook خود را مجدداً تنظیم کنی.
 3. 3
  آدرس ایمیلت را وارد کن. آدرس ایمیلت را در کادر متنی وسط صفحه‌ وارد کن.
 4. 4
  روی Add account (حساب کاربری را اضافه کن) بزن. این دکمه زیر کادر متنی آدرس ایمیل قرار دارد و با زدن روی آن به قسمت صفحه‌ی ورود کلمه‌ی عبور هدایت می‌شوی.
  • اگر بعد از تنظیم مجدد کلمه‌ی عبور یا نصب مجدد برنامه‌ی Outlook دوباره وارد Outlook شده‌ای، از این مرحله صرف‌نظر کن.
 5. 5
  روی Forgot my password (کلمه‌ی عبور را فراموش کرده‌ام) بزن. این گزینه تقریباً در قسمت پایین صفحه قرار دارد.
 6. 6
  گزینه‌ی "I forgot my password" (کلمه‌ی عبور خود را فراموش کرده‌ام) را انتخاب کن. این عبارت، اولین گزینه در بالای صفحه است.
 7. 7
  روی Next (بعدی) بزن. این دکمه در قسمت پاییین صفحه‌‌نمایش قرار دارد.
 8. 8
  روی verification code (کد تایید) بزن. روی کادر متنی "Enter the characters you see" (کاراکتر‌هایی که مشاهده می‌کنی رابنویس) بزن و سپس کاراکتر‌هایی که در کادر بالا می‌بینی را در کادر متنی تایپ کن.
  • برای تنظیم مجدد کد‌ تایید می‌توانی روی New (جدید) بزنی.
  • حروف و شماره‌های درون کادر به بزرگ و کوچک بودن کاراکتر حساس هستند.
 9. 9
  روی Next (بعدی) بزن.
 10. 10
  روی گزینه‌ی بازیابی حساب کاربری بزن. در این صفحه روی Email (ایمیل) یا Text (پیامک) بزن.
  • اگر هنگام ثبت‌نام حساب کاربری، شماره‌ی تماسی معرفی نکرده باشی فقط گزینه‌ی Email (ایمیل) را مشاهده خواهی کرد.
  • اگر قبلاً هیچ حساب ایمیل یا شماره تماسی را به عنوان پشتیبان معرفی نکرده‌ای، روی I don't have any of these (من هیچ‌کدام از این‌ها را ندارم) بزن، سپس روی Next (بعدی) بزن، یک حساب ایمیل به عنوان حساب پشتیبان وارد کن و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کن. این کار به تو کمک می‌کند تا حساب کاربری ایمیلت را بازیابی کنی.
 11. 11
  آدرس ایمیل یا شماره‌ی تماس خودت را وارد کن. به منظور تایید هویت، روی کادر متنی آن گزینه‌ی که برای بازیابی انتخاب کرده بودی بزن و آدرس ایمیل کامل (Email) یا چهار رقم آخر شماره‌ی تماس (Text) خود را وارد کن.
 12. 12
  روی Send code (ارسال کد) بزن. این دکمه در گوشه‌ی سمت چپ پایین صفحه قرار دارد. با انجام این کار یک کد بازیابی به آدرس ایمیل یا شماره‌ی تماس تو ارسال خواهد شد.
 13. 13
  کد بازیابی را بنویس. برای این کار:
  • Email (ایمیل) - بعد از باز کردن حساب ایمیلت، ایمیلی که از طرف "Microsoft account team" (تیم مایکروسافت) ارسال شده است را باز کن. کدی که در کنار عبارت "Security code" (کد امنیتی) نوشته شده است را یادداشت کن.
  • Text (پیامک) - بعد از باز کردن برنامه‌ی Messages (پیام رسان) موبایلت، روی پیغامی که از طرف مایکروسافت (معمولا یک شماره تماس شش رقمی است) برایت ارسال شده است، بزن. کدی که داخل پیغام قرار دارد را یادداشت کن.
 14. 14
  کد بازیابی را وارد کن. روی کادر متنی "Enter the code" (کد را وارد کن) بزن و کدی که به آدرس ایمیل یا شماره‌ی موبایلت ارسال شده است را در آن وارد کن. اگر کدی که وارد کرده باشی درست باشد، با انجام این کار به صفحه‌ی تنظیم مجدد کلمه‌ی عبور هدایت می‌شوی.
 15. 15
  کلمه‌ی عبور جدید را وارد کن. در کادر های "New password" (کلمه‌ی عبور جدید) و "Reenter password" (نوشتن مجدد کلمه‌ی عبور)، کلمه‌ی عبور جدیدی که می‌خواهی از‌این‌به‌بعد از آن استفاده کنی را وارد کن و روی Next (بعدی) بزن.
 16. 16
  هنگامی‌که دوباره از تو خواسته شد، روی Next (بعدی) بزن. با این کار به صفحه‌ی ورود هدایت می‌شوی تا بتوانی با استفاده از کلمه‌ی عبور جدید وارد حساب کاربریت شوی.

روش 2
روش 2 از 2:
در رایانه‌ی رومیزی

 1. 1
  صفحه‌ی بازیابی کلمه‌ی عبور را باز کن. در مرورگر وب آدرس https://account.live.com/resetpassword.aspx را تایپ کن.
 2. 2
  گزینه‌ی "I forgot my password" (کلمه‌ی عبور خود را فراموش کرده‌ام) را انتخاب کن. این گزینه درقسمت پایین صفحه قرار دارد.
 3. 3
  روی Next (بعدی) بزن. این گزینه را می‌توانی در قسمت پایین صفحه پیدا کنی.
 4. 4
  آدرس ایمیلت را وارد کن. آن حساب ایمیل Hotmail ،Live یا Outlook که می‌خواهی کلمه‌ی عبور آن را مجدداً تنظیم کنی، را تایپ کن.
  • درصورتی‌که شماره‌ی تماس یا حساب کاربری Skype خودت را به حساب کاربری ایمیلت متصل کرده باشی، می‌توانی آن را نیز وارد کنی.
 5. 5
  کد تایید را وارد کن. در قسمت پایین صفحه، کد تاییدی که زیر آدرس ایمیل می‌بینی را در کادر متنی کنار عبارت "Enter the characters you see" (کاراکتر‌هایی را که می‌بینی وارد کن) تایپ کن.
  • برای بازیابی مجدد آن کد می‌توانی روی New (جدید) کلیک کنی.
  • حروف و اعداد نوشته شده در کادر کد به بزرگ و کوچک بودن کاراکتر‌ها حساس هستند.
 6. 6
  روی Next (بعدی) بزن.
 7. 7
  یکی از روش‌های تنظیم مجدد حساب کاربری را انتخاب کن. داخل این صفحه روی Text (پیامک) یا Email (ایمیل) کلیک کن.
  • اگر شماره‌ی تماسی را به عنوان روش پشتیبان ثبت نکرده باشی، فقط گزینه‌ی Email (ایمیل) نمایش داده خواهد شد.
  • اگر قبلاً هیچ روش بازیابی پشتیبانی را ثبت نکرده‌ای، روی I don't have any of these (من هیچ‌کدام از این‌ها را ندارم) کلیک کن، سپس روی Next (بعدی) کلیک کن و پس از وارد کردن آدرس ایمیل پشتیبان، دستورالعمل‌های روی صفحه‌ی نمایش را دنبال کن. ممکن است این کار کمک کند تا بتوانی حساب کاربریت را بازیابی کنی.
 8. 8
  آدرس ایمیل یا شماره‌ی تماس خودت را وارد کن. برای تائید اطلاعات هویتی، آدرس ایمیل کامل خود را زیر گزینه‌ی Email (ایمیل) یا چهار رقم آخر شماره‌ی تماست را زیر گزینه‌ی Text (پیامک) بنویس.
 9. 9
  روی Send code (ارسال کد) کلیک کن. این دکمه‌ی آبی رنگی در قسمت پایین این صفحه قرار دارد. با انجام این کار کد بازیابی به آدرس ایمیل یا شماره‌ی تماس تو ارسال خواهد شد.
 10. 10
  کد بازیابی را وارد کن. برای این کار:
  • Email (ایمیل) - بعد از باز کردن حساب کاربری ایمیل پشتیبانت، ایمیلی که از طرف "Microsoft account team" (تیم مایکروسافت) ارسال شده است را باز کن. کدی که کنار عبارت "Security code" (کد امنیتی) نوشته شده است را یادداشت کن.
  • Text (پیامک) - بعد از باز کردن برنامه‌ی Messages (پیام رسان) موبایلت، روی پیامکی که از طرف مایکروسافت (معمولا یک شماره تماس شش رقمی است) برایت ارسال شده است بزن. کدی که در آن پیغام قرار دارد را یادداشت کن.
 11. 11
  کد بازیابی را وارد کن. کدی که برایت ارسال شده است را داخل کادر متنی وسط صفحه وارد کن و بعد روی Next (بعدی) کیلک کن. اگر کد را مطابق با کدی که دریافت کرده‌ای، درست وارد کنی به صفحه‌ی تنظیم مجدد کلمه‌ی عبور هدایت می‌شوی.
 12. 12
  کلمه‌ی عبور جدید را وارد کن. در کادر های "New password" (کلمه‌ی عبور جدید) و "Reenter password" (نوشتن مجدد کلمه‌ی عبور)، کلمه‌ی عبور جدیدی که می‌خواهی از این پس از آن استفاده کنی را وارد کن و سپس روی Next (بعدی) بزن.
 13. 13
  وقتی از تو خواسته شد، روی Next (بعدی) بزن. با انجام این کار به صفحه‌ی ورود هدایت می‌شوی تا بتوانی با استفاده از کلمه‌ی عبور جدیدت وارد حساب کاربری خود شوی.

نکات

 • هیچ شماره‌ی تماس یا ایمیل پشتیبانی برای برقراری ارتباط جهت برطرف کردن مشکلات مربوط با حساب کاربری مانند مشکل کلمه‌ی عبور فراموش شده، وجود ندارد ولی روش بازیابی کلمه‌ی عبور توضیح داده شده در این مقاله برای برطرف کردن این مشکل کفایت می‌کند.

هشدارها

 • اگر چندین سال است که به حساب کاربری Hotmail خودت وارد نشده‌ای، ممکن است مایکروسافت آن را غیر‌فعال کرده باشد.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

به حساب واتس‌اپ افراد وارد شویمبه حساب واتس‌اپ افراد وارد شویم
با استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیمبا استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیم
در فایل‌های PDF تایپ کنیمدر فایل‌های PDF تایپ کنیم
به فایل‌های PDF عکس اضافه کنیمبه فایل‌های PDF عکس اضافه کنیم
افراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهندافراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهند
مقدار شارژ باتری ایرپاد را بررسی کنیممقدار شارژ باتری ایرپاد را بررسی کنیم
لپ‌تاپ را به مانیتور وصل کنیملپ‌تاپ را به مانیتور وصل کنیم
به حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیمبه حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیم
همه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیمهمه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیم
فایل‌های EXE را باز کنیمفایل‌های EXE را باز کنیم
عکس‌ها را به JPEG تبدیل کنیمعکس‌ها را به JPEG تبدیل کنیم
اسناد را به‌ صورت PDF اسکن کنیماسناد را به‌ صورت PDF اسکن کنیم
علامت رادیکال را در کامپیوتر یا مک تایپ کنیمعلامت رادیکال را در کامپیوتر یا مک تایپ کنیم
تمام عکس‌ های یک وب سایت را به صورت یکجا دانلود کنیمتمام عکس‌ های یک وب سایت را به صورت یکجا دانلود کنیم

در مورد ویکی‌هاو

کادر فنی ویکی‌هاو
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
wikiHow Staff Writer
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. تیم مدیریت محتوای ویکی‌هاو با دقت کار ویراستاران را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی مقالات طبق پژوهش‌های معتبر صحیح هستند و استانداردهای بالای کیفی ما را دارند. این مقاله ۱٬۰۸۶بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۱٬۰۸۶بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟