واحد اندازه‌گیری سطح، متر مربع است که معمولا برای اندازه‌گیری فضاهای دوبعدی مثل مساحت زمین یا کف ساختمان استفاده می‌شود. مثلا ممکن است بخواهی اندازه‌ی سطح زیری یک کاناپه را مشخص کنی، بعد مساحت اتاقت را اندازه‌گیری کنی و ببینی کاناپه در اتاق جا می‌شود یا نه. اگر متر نواری یا فنری داری که بر حسب واحدی غیر از سانتی‌متر، مثلا فوت یا اینچ مدرج شده، باز هم می‌توانی از آن استفاده کنی و بعد اندازه را به متر مربع تبدیل کنی.

روش 1
روش 1 از 3:

محاسبه‌ی مساحت یک سطح بر حسب متر مربع

 1. 1
  یک متر نواری تهیه کن. یک متر نواری یا فنری که بر حسب متر (m) یا سانتی‌متر (cm) مدرج شده است، بردار. این وسایل کار اندازه‌گیری متر مربع را آسان‌تر می‌کنند، چون با یک واحد اندازه‌گیری سرو کار داری.
  • اگر متری که پیدا کردی، بر حسب فوت (ft) یا اینچ (in) است نگران نباش. اول اندازه‌گیری را انجام بده و بعد به قسمت تبدیل واحدهای اندازه‌گیری برو و آن‌ها را به متر مربع تبدیل کن.
 2. 2
  طول جسم مورد نظر را اندازه بگیر. متر مربع واحد اندازه‌گیری سطح یا یک جسم دوبعدی مثل کف ساختمان یا زمین است. با وسیله‌ای که داری یک ضلع سطح موردنظر را از یک گوشه تا گوشه‌ی دیگر اندازه بگیر.[۱] بعد نتیجه را یک جایی یادداشت کن.
  • اگر جسم مورد نظر بلندتر از یک متر است، دقت کن که هم متر و هم سانتی‌متر را در اندازه‌گیری‌ات لحاظ کنی. مثلا، "۲ متر و ۳۵ سانتی‌متر".
  • اگر سطحی که می‌خواهی اندازه‌گیری کنی به شکل مستطیل یا مربع نیست، بخش سطوح و اشکال پیچیده را بخوان.
 3. 3
  اگر نمی‌توانی طول مورد نظر را در یک مرحله اندازه بگیری، این کار را در چند مرحله انجام بده. متر را در امتدار سطح مورد نظر قرار بده بعد با یک شی مثل یک تکه سنگ یا هر جسم کوچک دیگر در فاصله‌ای که به ذهن سپردن اندازه‌ی آن ساده باشد (مثلا ۱ متر و ۵۰ سانتی‌متر) علامت بگذار. متر را بردار و دوباره از نقطه‌ای که علامتگذاری کردی اندازه بگیر. این کار را تکرار کن تا کل طول مورد نظر را اندازه‌گیری کنی. بعد همه‌ی اندازه‌ها را با هم جمع کن.
 4. 4
  عرض را اندازه بگیر. از همان ابزار استفاده کن و عرض سطح مورد نظر را اندازه بگیر. ضلعی که در این مرحله اندازه‌گیری می‌کنی باید با ضلعی که قبلا اندازه گرفتی زاویه‌ی ۹۰ درجه بسازد، مثل اضلاع یک مربع که مجاور هم هستند.[۲] این اندازه‌ها را یادداشت کن.
  • اگر چیزی که داری اندازه می‌گیری کمی بزرگتر یا کوچکتر از یک متر است، می‌توانی آن را به سانتی‌متر گرد کنی. مثلا، اگر اندازه‌ی عرض چند میلی‌متر از یک متر و ۸ سانتی‌متر بزرگتر است، کافی است که همان "۱ متر و ۸ سانتی‌متر" را در نظر بگیری، نیازی نیست میلی‌متر و یا قسمت اعشاری را حساب کنی.
 5. 5
  سانتی‌متر را به متر تبدیل کن. معمولا همه‌ی اندازه‌ها متر کامل نیستند. ممکن است اندازه‌ها ترکیبی از متر و سانتی‌متر باشند: مثلا، "۲ متر و ۳۵ سانتی‌متر". چون ۱ سانتی‌متر = ۰/۰۱ متر است، با جابجا کردن ۲ رقم اعشار به چپ می‌توانی سانتی‌متر را به متر تبدیل کنی.[۳] چند مثال:
  • ۳۵cm = ۰/۳۵m, so ۲m ۳۵cm = ۲m + ۰/۳۵m = ۲/۳۵m
  • ۸cm = ۰/۰۸m, so ۱m ۸cm = ۱/۰۸m
 6. 6
  طول و عرض را در هم ضرب کن. زمانی که دو مقدار اندازه‌گیری شده را به متر تبدیل کردی، آن‌ها را در هم ضرب کن تا مساحت را در واحد مترمربع بدست بیاوری.[۴] اگر نیاز داشتی از ماشین حساب استفاده کن. برای مثال:
  • ۲/۳۵m x ۱/۰۸m =۲/۵۳۸ مترمربع (m۲).
 7. 7
  عدد بدست آمده را می‌توانی به یک مقدار مناسب گرد کنی. اگر جواب حاصل رقم اعشاری زیادی دارد، مثل ۲/۵۳۸ متر مربع، برای آسانی کار می‌توانی آن را به نزدیک‌ترین رقم با اعشار کمتر گرد کنی، یعنی ۲/۵۴ متر مربع. در واقع چون احتمالا اندازه‌گیری تو خیلی دقیق نیست و نمی‌توانی اندازه‌های خیلی کوچک را به متر محاسبه کنی، آخرین رقم به هر حال زیاد درست نیست. در اغلب موارد می‌توانی عدد را به نزدیک‌ترین مقدار به سانتی‌متر (۰/۰۱) گرد کنی.
  • زمانی که دو عدد با یک واحد اندازه‌گیری (مثلا متر) را در هم ضرب می‌کنی، جواب به شکل توان دوم (m۲ = m×m) خواهد بود.
روش 2
روش 2 از 3:

تبدیل سایر واحدهای اندازه‌گیری به متر

 1. 1
  فوت مربع را ضرب در ۰/۰۹۳ کن. اگر وسیله‌ی اندازه‌گیری تو بر حسب واحد فوت است، طول و عرض سطح مورد نظر را بر اساس فوت اندازه‌گیری کن و بعد اعداد را در هم ضرب کن تا نتیجه را بر حسب فوت مربع بدست بیاوری. چون ۱ فوت مربع برابر است با ۰/۰۹۳ متر مربع، جواب را در ۰/۰۹۳ ضرب کن تا نتیجه را بر حسب مترمربع بدست بیاوری.[۵] متر مربع بزرگ‌تر از فوت مربع است، یعنی مقدار عددی متر مربع سطح مورد نظر کوچک‌تر از فوت مربع خواهد شد.
  • برای دقت بیشتر مقدار فوت مربع را ضرب در ۰/۰۹۲۹۰۳ کن.
 2. 2
  یارد مربع را در ۰/۰۸۴ ضرب کن. یارد یکی دیگر از واحدهای اندازه‌گیری طول و عرض است که در کشور ما متداول نیست، اما اگر مساحت ناحیه‌ای را به یارد مربع داری، آن را در ۰/۰۸۴ ضرب کن تا مساحت به متر مربع تبدیل شود.[۶]
  • برای دقت بیشتر آن را در ۰/۸۳۶۱۳ ضرب کن.
 3. 3
  هکتار را در ۴۰۵۰ ضرب کن. یک هکتار تقریبا برابر ۴۰۵۰ متر مربع است. اگر می‌خواهی دقیق‌تر باشی، آن را در ۴۰۴۶/۹ ضرب کن.[۷]
  • دقت کن که هکتار خودش واحد اندازه‌گیری سطح است و هکتار مربع معنی ندارد.
 4. 4
  مایل مربع را به کیلومتر مربع تبدیل کن. یک مایل مربع خیلی خیلی بزرگ‌تر از متر مربع است، برای همین معمولا آن را به کیلومتر مربع تبدیل می‌کنند. مایل مربع را در ۲/۶ ضرب کن تا کیلومتر مربع را بدست بیاوری. (برای دقت بیشتر آن را در ۲/۵۹ ضرب کن.)[۸]
  • اگر می‌خواهی آن را به متر تبدیل کنی، توجه کن که ۱ کیلومتر مربع برابر است با ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مربع.
 5. 5
  واحد متر مربع را فقط می‌توانی به سایر واحدهای اندازه‌گیری سطح تبدیل کنی، نه واحدهای اندازه‌گیری طول. یعنی متر مربع مساحت سطوح دوبعدی را نشان می‌دهد. برای همین بی‌معنی است که آن‌ها را برای نشان دادن اندازه‌ی طول و یا مسافت تک‌بُعدی استفاده کنیم. مثلا می‌توانی "مترمربع" را به "سانتی‌متر مربع" تبدیل کنی، اما نمی‌توانی "متر مربع" را به "سانتی‌متر" تبدیل کنی.
  • از ضریب‌های تبدیل این قسمت برای تبدیل واحدهای اندازه‌گیری طول استفاده نکن.
روش 3
روش 3 از 3:

محاسبه مترمربع برای اشکال پیچیده‌تر

 1. 1
  شکل مورد نظر را به قطعات کوچکتر تقسیم کن. برای حل این مسئله‌، اول با رسم خط شکل را به اشکال ساده‌تر مثل مستطیل یا مثلث تبدیل کن. اگر می‌خواهی مساحت یک اتاق یا خانه را محاسبه کنی، اول نقشه‌ی خانه را روی کاغذ بکش و بعد روی کاغذ آن را به اشکال ساده‌تر تقسیم کن. اندازه‌ی هر قسمت را روی نقشه محاسبه کن.[۹] دستورالعمل زیر را دنبال کن و مساحت هر قسمت را محاسبه کن و بعد همه‌ی آن‌ها را با هم جمع کن.
 2. 2
  مساحت اشکال‌ مستطیلی را به شکل معمول حساب کن. برای پیدا کردن مساحت بخش‌های مستطیلی دستورالعمل محاسبه‌ی مساحت به متر مربع را دوباره بخوان.
  • اگر از واحد اندازه‌گیری دیگری استفاده می‌کنی، بخش‌های مرتبط این مقاله را دوباره مطالعه کن.
 3. 3
  اضلاع مثلث‌ قائم‌الزاویه را اندازه‌گیری و در هم ضرب کن و بعد نتیجه را تقسیم بر دو کن. مساحت مثلث‌ قائم‌الزاویه که دارای یک زاویه‌ی ۹۰ درجه مثل مربع است به آسانی قابل محاسبه است. دو ضلع عمود با زاویه‌ی ۹۰ درجه (طول و عرض) را اندازه بگیر و در هم ضرب کن و بعد نتیجه را تقسیم بر دو کن تا جواب را بر حسب متر مربع بدست بیاوری.[۱۰]
  • این کار نتیجه‌ی درستی می‌دهد چون اشکال‌ مربع و مستطیل در واقع از بهم چسبیدن دو مثلث قائم‌الزاویه تشکیل می‌شود.
 4. 4
  مثلث‌های دیگر را به مثلث قائم‌الزاویه تبدیل کن. از یک گوشه‌ی دلخواه مثلث یک پاره‌خط قائم به ضلع مقابل رسم کن، طوری که نسبت به آن ضلع زاویه‌ی ۹۰ درجه داشته باشد. با این زاویه‌ی ۹۰ درجه می‌توان یک مربع فرضی تجسم کرد.[۱۱] حال این مثلث را به دو مثلث قائم‌الزاویه‌ی کوچک‌تر تقسیم کرده‌ای. اگر مراحل قبلی را یاد بگیری باید بتوانی مساحت دو مثلث قائم‌الزاویه را محاسبه کنی. بعد از آن که مساحت‌ها را حساب کردی، آن‌ها را با هم جمع کن.
 5. 5
  مساحت یک دایره را محاسبه کن. مساحت یک دایره برابر πr۲ است که در آن r شعاع دایره، یعنی فاصله‌ی مرکز دایره تا لبه‌ یا محیط آن است.[۱۲] این فاصله را اندازه بگیر و آن را یک بار در خودش ضرب کن و بعد در عدد ۳/۱۴=π ضرب کن. (برای جواب دقیق‌تر می‌توانی آن را در عدد ۳/۱۴۱۶ ضرب کنی.)
  • اگر مطمئن نیستی که مرکز دایره دقیقا کجاست، با یک دوست دو سر متر نواری را نگه‌داشته و بر روی لبه‌ی دایره به موازات هم راه بروید و جای نوار را بر روی لبه‌ی دایره طوری تنظیم کنید تا به بلندترین طول ممکن برسید. بعد وسط نوار را به عنوان مرکز نشانه‌گذاری کن.
  • نواحی با انحنای بیشتر به محاسبات ریاضی پیچیده‌تر نیاز دارند. اگر می‌خواهی مساحت یک اتاق را برای تمرین اندازه‌گیری کنی، بهتر است سطوح منحنی را مثل خطوط راست در نظر بگیری.

نکات

 • اگر مطمئن نیستی که محاسبات را درست انجام داده‌ای یا نه، نتایج خود را با موارد زیر مقایسه کن:
  • مساحت یک زمین فوتبال تقریبا بین ۶٬۰۰۰ تا ۱۱٬۰۰۰ متر مربع متغیر است.
  • مساحت زمین والیبال تقریبا ۱۶۰ متر مربع است.[۱۳]
  • مساحت یک تختخواب بزرگ دو نفره می‌تواند تا ۵ متر هم برسد.

چیزهایی که نیاز داری

 • خط‌کش یا متر نواری
 • ماشین حساب

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
به سوال حالت چطور است، جواب بدهیمبه سوال حالت چطور است، جواب بدهیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
برچسب بسازیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
مرکز یک دایره را پیدا کنیممرکز یک دایره را پیدا کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
شیب یک خط را محاسبه کنیمشیب یک خط را محاسبه کنیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم
عرض از مبدأ را پیدا کنیمعرض از مبدأ را پیدا کنیم

در مورد ویکی‌هاو

ویکی‌هاو مانند ویکی‌پدیا یک “ویکی” است. بنابراین بسیاری از مقالات ما با مشارکت افراد متعددی نوشته شده‌اند. برای خلق این مقاله، 30 نفر، بعضاً ناشناس، کار کردند تا ویرایشش کنند و به مرور زمان بهبودش دهند. این مقاله ۱۵۲٬۵۵۹بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۱۵۲٬۵۵۹بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟