محاسبه‌ی قطر دایره در‌صورت داشتن اندازه‌های دیگر مثل شعاع، محیط یا مساحت بسیار آسان است. همچنین اگر هیچ‌کدام از اندازه‌های گفته‌شده را نداشته باشی، می توانی با استفاده از شکل دایره، قطر آن را محاسبه کنی. اگر می‌خواهی روش محاسبه‌ی قطر دایره را یاد بگیری، مراحل زیر را بخوان.

روش 1 از 2:
محاسبه‌ی قطر دایره با استفاده از شعاع، محیط یا مساحت

 1. 1
  اگر اندازه‌ی شعاع دایره را می‌دانی، آن را دوبرابر کن تا قطر دایره را بدست آوری. شعاع دایره، فاصله‌ی بین مرکز دایره تا لبه‌ی آن است.[۱]

  مثال
  اگر شعاع دایره ۴ سانتی‌متر باشد، قطر آن برابر است با ۴ × ۲ یا ۸ سانتی‌متر.

 2. 2
  اگر محیط دایره را می‌دانی، آن را تقسیم بر عدد π کن تا قطر را به‌دست بیاوری.
  مقدار عددی π حدوداً برابر ۳/۱۴ است.
  برای بدست آوردن نتیجه دقیق‌تر باید از ماشین‌حساب استفاده کنی.[۲]

  مثال
  اگر محیط دایره برابر با ۱۰ سانتی‌متر باشد، قطر آن برابر است با ۱۰cm÷π یا ۳/۱۸ سانتی‌متر.

 3. 3
  اگر مساحت دایره را می‌دانی، آن را بر عدد π تقسیم کن و از حاصل تقسیم جذر بگیر تا شعاع دایره را به‌دست بیاوری؛ شعاع دایره را ضربدر ۲ کن تا قطر به‌دست بیاید. این‌کار درواقع تغییر فرمول محاسبه‌ی مساحت دایره A = πr۲، برای به‌دست آوردن قطر آن است. برای محاسبه‌ی قطر دایره می‌توانی آن را به شکل r = √(A/π) cm بنویسی.[۳]

  مثال
  اگر مساحت دایره برابر با ۲۵ سانتی‌متر مربع است، آن را به عدد π تقسیم کن و جذرش را محاسبه کن.
  این عدد برابر است با ۲/۸۲ سانتی متر، بنابراین قطر دایره برابر است با ۵/۶۴=۲×۲/۸۲ سانتی متر.

روش 2 از 2:
محاسبه‌ی قطر دایره با استفاده از شکل آن

 1. 1
  از یک لبه به لبه‌ی دیگر دایره و در داخل آن یک خط افقی بکش. برای رسم خط می‌توانی از خط‌کش یا یک جسم صاف استفاده کنی.
  این خط می‌تواند در بالا، پایین، یا هرجای دیگر از دایره باشد.
 2. 2
  نقطه‌ی تلاقی خط با دایره را با حروف "A" و "B" نام‌گذاری کن.
 3. 3
  با استفاده از آن نقاط، دو دایره را‌ طوری ترسیم کن که با هم تلاقی داشته باشند و مرکز یکی از دایره‌ها نقطه‌ی A و مرکز دیگری نقطه‌ی B باشد. مطمئن شو که دو دایره با هم همپوشانی داشته باشند.
 4. 4
  یک خط عمودی از دو نقطه‌‌ی تلاقی دایره‌های خارجی رسم کن. این خط درواقع همان قطر دایره است.
 5. 5
  قطر دایره را محاسبه کن.
  با استفاده از یک خط‌کش، آن را اندازه بگیر،
  یا برای دقت بیستر در اندازه‌گیری، از یک کولیس دیجیتال استفاده کن. قطر دایره به‌دست می‌آید!

نکات

 • استفاده از فرمول‌های هندسی و معادلات ریاضی با تمرین آسان‌تر می‌شود. در‌صورتی‌که به کمک نیاز داشتی، از کسی که با اشکال هندسی و دایره‌ها بیشتر کار کرده است کمک بگیر. احتمالاً متوجه شده‌ای که حل مسائل هندسی با کمی تمرین و تجربه‌ی بیشتر، راحت‌تراست.
 • با ابزار رسم دایره، یعنی پرگار بیشتر آشنا شو. همان‌طور که در بالا اشاره شد، پرگار وسیله‌ا‌ی بسیار کارآمد برای بسیاری مسائل از جمله رسم قطر دایره است. گاهی وقت‌ها یک وسیله‌ی اندازه‌گیری (مثل پرگار مدرج) در این موارد می‌تواند بسیار مفید باشد.[۴]

چیزهایی که نیاز داری

 • ماشین‌حساب
 • مداد و پاک‌کن
 • پرگار
 • خظ‌‌کش
 • کولیس دیجیتال (اختیاری)

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
ارتفاع یک مثلث را محاسبه کنیمارتفاع یک مثلث را محاسبه کنیم
نیرو را محاسبه کنیمنیرو را محاسبه کنیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
مساحت یک چند ضلعی را محاسبه کنیممساحت یک چند ضلعی را محاسبه کنیم
زاویه‌ بین دو بردار را محاسبه کنیمزاویه‌ بین دو بردار را محاسبه کنیم
حجم یک استوانه را محاسبه کنیمحجم یک استوانه را محاسبه کنیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم
عرض از مبدأ را پیدا کنیمعرض از مبدأ را پیدا کنیم

در مورد ویکی‌هاو

ویکی‌هاو مانند ویکی‌پدیا یک “ویکی” است. بنابراین بسیاری از مقالات ما با مشارکت افراد متعددی نوشته شده‌اند. برای خلق این مقاله، 65 نفر، بعضاً ناشناس، کار کردند تا ویرایشش کنند و به مرور زمان بهبودش دهند. این مقاله ۶۶٬۳۴۶بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۶۶٬۳۴۶بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟