محاسبه‌ی قطر دایره در‌صورت داشتن اندازه‌های دیگر مثل شعاع، محیط یا مساحت بسیار آسان است. همچنین اگر هیچ‌کدام از اندازه‌های گفته‌شده را نداشته باشی، می توانی با استفاده از شکل دایره، قطر آن را محاسبه کنی. اگر می‌خواهی روش محاسبه قطر دایره را یاد بگیری، مراحل زیر را بخوان.

روش 1
روش 1 از 2:

محاسبه قطر دایره با استفاده از شعاع، محیط یا مساحت

 1. 1
  اگر اندازه‌ی شعاع دایره را می‌دانی، آن را دوبرابر کن تا قطر دایره را بدست آوری. شعاع دایره، فاصله‌ی بین مرکز دایره تا لبه‌ی آن است.[۱]

  مثال
  اگر شعاع دایره ۴ سانتی‌متر باشد، قطر آن برابر است با ۴ × ۲ یا ۸ سانتی‌متر.

 2. 2
  اگر محیط دایره را می‌دانی، آن را تقسیم بر عدد π کن تا قطر را به‌دست بیاوری.
  مقدار عددی π حدوداً برابر ۳/۱۴ است.
  برای بدست آوردن نتیجه دقیق‌تر باید از ماشین‌حساب استفاده کنی.[۲]

  مثال
  اگر محیط دایره برابر با ۱۰ سانتی‌متر باشد، قطر آن برابر است با ۱۰cm÷π یا ۳/۱۸ سانتی‌متر.

 3. 3
  اگر مساحت دایره را می‌دانی، آن را بر عدد π تقسیم کن و از حاصل تقسیم جذر بگیر تا شعاع دایره را به‌دست بیاوری؛ شعاع دایره را ضربدر ۲ کن تا قطر به‌دست بیاید. این‌کار درواقع تغییر فرمول محاسبه مساحت دایره A = πr۲، برای به‌دست آوردن قطر آن است. برای محاسبه قطر دایره می‌توانی آن را به شکل r = √(A/π) cm بنویسی.[۳]

  مثال
  اگر مساحت دایره برابر با ۲۵ سانتی‌متر مربع است، آن را به عدد π تقسیم کن و جذرش را محاسبه کن.
  این عدد برابر است با ۲/۸۲ سانتی متر، بنابراین قطر دایره برابر است با ۵/۶۴=۲×۲/۸۲ سانتی متر.

روش 2
روش 2 از 2:

محاسبه قطر دایره با استفاده از شکل آن

 1. 1
  از یک لبه به لبه‌ی دیگر دایره و در داخل آن یک خط افقی بکش. برای رسم خط می‌توانی از خط‌کش یا یک جسم صاف استفاده کنی.
  این خط می‌تواند در بالا، پایین، یا هرجای دیگر از دایره باشد.
 2. 2
  نقطه‌ی تلاقی خط با دایره را با حروف "A" و "B" نام‌گذاری کن.
 3. 3
  با استفاده از آن نقاط، دو دایره را‌ طوری ترسیم کن که با هم تلاقی داشته باشند و مرکز یکی از دایره ها نقطه‌ی A و مرکز دیگری نقطه‌ی B باشد. مطمئن شو که دو دایره با هم همپوشانی داشته باشند.
 4. 4
  یک خط عمودی از دو نقطه‌‌ی تلاقی دایره های خارجی رسم کن. این خط درواقع همان قطر دایره است.
 5. 5
  قطر دایره را محاسبه کن.
  با استفاده از یک خط‌کش، آن را اندازه بگیر،
  یا برای دقت بیستر در اندازه‌گیری، از یک کولیس دیجیتال استفاده کن. قطر دایره به‌دست می‌آید!

نکات

 • استفاده از فرمول‌های هندسی و معادلات ریاضی با تمرین آسان‌تر می‌شود. در‌صورتی‌که به کمک نیاز داشتی، از کسی که با اشکال هندسی و دایره ها بیشتر کار کرده است کمک بگیر. احتمالاً متوجه شده‌ای که حل مسائل هندسی با کمی تمرین و تجربه‌ی بیشتر، راحت‌تراست.
 • با ابزار رسم دایره، یعنی پرگار بیشتر آشنا شو. همان‌طور که در بالا اشاره شد، پرگار وسیله‌ا‌ی بسیار کارآمد برای بسیاری مسائل از جمله رسم قطر دایره است. گاهی وقت‌ها یک وسیله‌ی اندازه‌گیری (مثل پرگار مدرج) در این موارد می‌تواند بسیار مفید باشد.[۴]

چیزهایی که نیاز داری

 • ماشین‌حساب
 • مداد و پاک‌کن
 • پرگار
 • خظ‌‌کش
 • کولیس دیجیتال (اختیاری)

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
به سوال حالت چطور است، جواب بدهیمبه سوال حالت چطور است، جواب بدهیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم
درجه را به رادیان تبدیل کنیمدرجه را به رادیان تبدیل کنیم
فاصله ی بین دو نقطه را پیدا کنیمفاصله ی بین دو نقطه را پیدا کنیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
عرض از مبدأ را پیدا کنیمعرض از مبدأ را پیدا کنیم
زاویه را محاسبه کنیمزاویه را محاسبه کنیم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم

در مورد ویکی‌هاو

ویکی‌هاو مانند ویکی‌پدیا یک “ویکی” است. بنابراین بسیاری از مقالات ما با مشارکت افراد متعددی نوشته شده‌اند. برای خلق این مقاله، 65 نفر، بعضاً ناشناس، کار کردند تا ویرایشش کنند و به مرور زمان بهبودش دهند. این مقاله ۱۵۳٬۰۵۸بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۱۵۳٬۰۵۸بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟