تایپ علامت π با صفحه‌کلید می‌تواند به‌اندازه‌ی حل یک معادله‌ی π چالش‌برانگیز باشد ولی انجام این کار با استفاده از کامپیوتر‌ شخصی یا مک آنقدرها‌ هم که به‌ نظر می‌رسد سخت نیست. اگر می‌خواهی روش تایپ علامت π در کمتر از چند ثانیه را یاد بگیری، مراحل ساده‌ی زیر را دنبال کن.

روش 1
روش 1 از 2:

با استفاده از کامپیوتر‌ شخصی

 1. 1
  کلید‌های ;+ Win یا .+ Win را هم‌زمان فشار بده. با انجام این کار صفحه‌ا‌‌ی که کاراکتر‌ها در آن هستند باز می‌شود.
 2. 2
  زبانه‌ی Symbols (علامت‌ها) Ω را انتخاب کن. با انجام این کار صفحه‌ای که حاوی علامت‌های مختلف است باز می‌شود.
 3. 3
  گزینه‌ی More Symbols Ω (علامت‌های بیشتر) را انتخاب کن. با انجام این کار منوی کاملی از علامت‌های یونایی و دیگر کاراکتر‌های الفبای سیریلیک نمایش داده می‌شوند.
 4. 4
  روی کاراکتر π کلیک کن. این کاراکتر معمولاً در سطر و ستون چهارم صفحه‌ی انتخاب‌ کاراکتر‌ها قرار دارد.
روش 2
روش 2 از 2:

با استفاده از مک

 1. 1
  برنامه‌ی character viewer (نمایشگر کاراکتر‌ها) را باز کن. برای انجام این کار روی keyboard input (ورودی صفحه‌کلید) در نوار منو کلیک کن یا کلید‌های Space+ Command را هم‌زمان فشار بده و سپس برنامه‌‌ی موردنظر را جست‌وجو کن.
 2. 2
  روی نوار جست‌وجو کلیک کن. با انجام این کار می‌توانی علامت‌ها را با اسم یونی‌کد آن‌ها جست‌وجو کنی.
 3. 3
  عبارت greek small letter pi (حرف کوچک یونانی پی) را جست‌وجو کن. سپس کلید Enter را فشار بده.
 4. 4
  کاراکتر موردنظر را انتخاب کن. این کاراکتر را می‌توانی در زیر بخش "Unicode name" (اسم یونی‌کد) برنامه‌ی character viewer (نمایشگر کاراکتر‌ها) پیدا کنی.

نکات

 • از روش سنتی استفاده کن - علامت π را از اینجا کپی و در سند موردنظرت الصاق کن.
 • همچنین می‌توانی برای تایپ π، از کد ;pi& در سندی با قالب UTF-8 یا HTML استفاده کنی.
 • بعضی از گوشی‌ها، کاراکتر π را در صفحه‌کلید خود دارند.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
به سوال حالت چطور است، جواب بدهیمبه سوال حالت چطور است، جواب بدهیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
برچسب بسازیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
مرکز یک دایره را پیدا کنیممرکز یک دایره را پیدا کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
شیب یک خط را محاسبه کنیمشیب یک خط را محاسبه کنیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم

در مورد ویکی‌هاو

ویکی‌هاو مانند ویکی‌پدیا یک “ویکی” است. بنابراین بسیاری از مقالات ما با مشارکت افراد متعددی نوشته شده‌اند. برای خلق این مقاله، 43 نفر، بعضاً ناشناس، کار کردند تا ویرایشش کنند و به مرور زمان بهبودش دهند. این مقاله ۹٬۹۴۹بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۹٬۹۴۹بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟