در ریاضیات، چه در حال حل یک مسئله‌ی هندسه باشی یا یک مسئله‌ی جبر، با خطوط سر‌و‌‌کار داری. اگر روش پیدا‌کردن شیب خط را بلد باشی،[۱] بیشتر مسائل ریاضی مثل تشخیص موازی یا عمود‌بودن دو خط، محل تلاقی آن‌ها و خیلی از مفاهیم دیگر برایت ساده‌تر می‌شود. محاسبه‌ی شیب یک خط خیلی آسان است. این مقاله را بخوان تا روش‌های آسان به‌دست‌آوردن شیب خط را یاد بگیری.

روش 2
روش 2 از 2:

محاسبه‌ی شیب

 1. 1
  خطی را که می‌خواهی شیب آن را پیدا کنی انتخاب کن. مطمئن شو خط صاف است. اگر خط صاف نباشد نمی‌توانی شیب آن را پیدا کنی.
 2. 2
  مختصات دو نقطه را که خط از آن‌ها عبور می‌کند انتخاب کن. مختصات در واقع نقاط x و y هستند که به‌صورت (x, y) نوشته می‌شوند. مهم نیست کدام نقاط را انتخاب می‌کنی فقط لازم است نقاطی متفاوت روی همان خط باشند.[۳]
 3. 3
  مختصات یکی از نقاط را به‌عنوان نقطه‌ی اول معادله انتخاب کن. مهم نیست کدام‌ نقطه را انتخاب می‌کنی ولی این نقطه باید در کل محاسبه ثابت بماند. مختصات نقطه‌ی اول x۱ و y۱ و مختصات نقطه‌ی دوم x۲ و y۲ خواهد بود.
 4. 4
  با قرار‌دادن مختصات yها در بالا و مختصات xها در پایین معادله را بنویس.[۴]
 5. 5
  مختصات yها را از هم کم کن.
 6. 6
  مختصات xها را از کم کن.
 7. 7
  نتیجه‌ی تفریق مختصات yها و xها را بر هم تقسیم کن. در صورت امکان عدد به‌دست‌آمده را ساده کن.
 8. 8
  نتیجه را دوباره بررسی کن تا مطمئن شوی درست است.
  • خطوطی که از چپ به راست بالا می‌روند، همیشه شیب مثبتی دارند،‌ حتی اگر به‌صورت کسری باشند.
  • خطوطی که از چپ به راست پایین می‌روند، همیشه شیب منفی دارند، حتی اگر به‌صورت کسری باشند.

مثال

 1. داده‌ها:‌ خط AB.
 2. مختصات: A - (-۲, ۰) B - (۰, -۲)
 3. ۲- = ۰ - ۲- : (y۲-y۱) ؛ عرض یا همان مقدار جا‌به‌جایی روی محور yها = ۲-

):

 1. ۲ = (۲-) - ۰ : (x۲-x۱) ؛ طول یا همان مقدار جا‌به‌جایی روی محور xها = ۲
 2. شیب خط AB = (مقدار جا‌به‌جایی روی محور xها ‍‍‍‍‍‍ ÷ مقدار جابجایی روی محور yها) = ۱- .

نکات

 • با این روش، مقدار "m" در فرمول خط [۵] y=mx+b به دست می‌آید که در آن "y" مختصات هر نقطه‌ی داده‌شده روی محور yها، "m" شیب خط، "x" مختصات هر‌نقطه‌ی داده‌شده روی محور xها و "b" مختصات نقطه‌ای است که خط محور yها را قطع می‌کند.
 • بعد از انتخاب یکی از نقاط به‌عنوان نقطه‌ی اول، دیگر آن را تغییر نده چون در غیر این صورت نتیجه‌ای که به دست می‌آوری اشتباه خواهد بود.
 • همچنین می‌توانی از کتاب‌های مدرسه یا معلمت کمک بگیری.

هشدارها

 • فرمول محاسبه‌ی شیب خط را با فرمول‌های دیگری مثل فرمول فاصله، معادله‌ی خط یا فرمول نقطه‌ی میانی اشتباه نگیر.

چیزهایی که نیاز داری

 • کاغذ شطرنجی (در صورت امکان).
 • یک صفحه‌ی مختصات یا یک خط به‌همراه دو مختصات داده‌شده.
 • فرمول شیب خط.
 • کاغذ،‌ مداد، خط‌کش، ماشین‌حساب یا فقط ذهن خودت برای انجام محاسبات.
 • خط‌‌ (ها).
 • مختصات xها.
 • مختصات yها.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
به سوال حالت چطور است، جواب بدهیمبه سوال حالت چطور است، جواب بدهیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
برچسب بسازیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
مرکز یک دایره را پیدا کنیممرکز یک دایره را پیدا کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم
عرض از مبدأ را پیدا کنیمعرض از مبدأ را پیدا کنیم

در مورد ویکی‌هاو

کادر فنی ویکی‌هاو
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
نویسنده‌ی عضو ویکی‌هاو
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. تیم مدیریت محتوای ویکی‌هاو با دقت کار ویراستاران را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی مقالات طبق پژوهش‌های معتبر صحیح هستند و استانداردهای بالای کیفی ما را دارند. این مقاله ۲۶٬۰۲۷بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۲۶٬۰۲۷بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟