همه‌ی ما حداقل یک بار در زندگی کفشی برای خودمان خریده‌ایم که یا خیلی کوچک بوده یا خیلی بزرگ. این اصلاً موضوع خنده‌داری نیست، کفش با سایز نامناسب می‌تواند به پا آسیب بزند. دانستن اندازه‌ی کفش می‌تواند در انتخاب کفش مناسب خیلی کمک کند. داشتن اندازه‌‌ی پا موقع خرید کفش، باعث صرفه‌جویی در زمان، جلوگیری از خرید کفش نامناسب و مرجوع کردن آن می‌شود. مراحل زیر را دنبال کن تا روش پیداکردن سایز پا را یاد بگیری.

روش 1
روش 1 از 2:

پایت را در خانه اندازه‌گیری کن

 1. 1
  یک برگه کاغذ را کف اتاق بگذار. باید دور پایت را روی کاغذ با مداد یا خودکار خط بکشی، پس کاغذ را روی فرش یا موکت نگذار تا خط‌کشیدن سخت نباشد. می‌توانی کاغذ را با چسب نواری روی زمین ثابت کنی.[۱]
 2. 2
  پایت را کاملاً ثابت روی برگه‌ی کاغذ بگذار. پا باید کمی به جلو خم بشود به طوری که ساق پا کمی از قوزک جلوتر باشد. سعی کن تمام کف پا عمود بر سطح کاغذ قرار بگیرد. می‌توانی بایستی یا روی صندلی بشینی یا حتی از کمر خم بشوی.
 3. 3
  دورتادور پا را به طور کامل خط بکش. برای این که اندازه دقیق‌تر باشد، می‌توانی جوراب بپوشی اما کفش به پا نکن.[۲]
 4. 4
  طول و عرض کف پا را روی کاغذ مشخص کن. با استفاده از مداد یا خودکار مستطیلی رسم کن که از چهار طرف مماس بر تصویر کف پا باشد.[۳]
 5. 5
  طول پا را اندازه‌گیری کن. با استفاده از خط‌کش یا متر نواری تصویر کف پا را از بالا به پایین اندازه‌گیری کن. این عدد را یادداشت کن. این عدد بزرگترین اندازه‌ی کفش را نشان می‌دهد.[۴]
 6. 6
  عرض پا را اندازه‌گیری کن. فاصله‌ی بین خطوط سمت چپ و راست تصویر پا را هم اندازه‌ بگیر و یادداشت کن. کفش‌ها عرض‌های مختلفی دارند و این عدد می‌تواند در انتخاب مدل کفش کمک کند.
 7. 7
  از اندازه‌‌ی بدست آمده نیم سانتی‌متر کم کن. با این کار فاصله‌ی بین خط رسم‌شده و پا را هم کم می‌کنی تا اندازه‌گیری دقیق‌تر شود.[۵]
 8. 8
  با استفاده از جدول سایزبندی و با در نظرگرفتن اندازه‌های به‌دست‌آمده، سایز کفشت را پیدا کن. کشورها استانداردهای متفاوتی برای سایزبندی کفش دارند، به همان ترتیب خانم‌ها و آقایان هم سایزهای متفاوتی دارند. [۶]
روش 2
روش 2 از 2:

تفسیر نتایج

 1. 1
  شماره‌ی کفش "خانم‌ها" بر اساس سایزبندی متداول در بازار ایران:
  • ۳۵ = ۲۰/۸ سانتی‌متر طول
  • ۳۵ = ۲۱/۳ سانتی‌متر
  • ۳۵-۳۶ = ۲۱/۶ سانتی‌متر
  • ۳۶ = ۲۲/۲ سانتی‌متر
  • ۳۶-۳۷ = ۲۲/۵ سانتی‌متر
  • ۳۷ = ۲۳ سانتی‌متر
  • ۳۷-۳۸ = ۲۳/۵ سانتی‌متر
  • ۳۸ = ۲۳/۸ سانتی‌متر
  • ۳۸-۳۹ = ۲۴/۱ سانتی‌متر
  • ۳۹ = ۲۴/۶ سانتی‌متر
  • ۳۹-۴۰ = ۲۵/۱ سانتی‌متر
  • ۴۰ = ۲۵/۴ سانتی‌متر
  • ۴۰-۴۱ = ۲۵/۹ سانتی‌متر
  • ۴۱ = ۲۶/۲ سانتی‌متر
  • ۴۱-۴۲ = ۲۶/۷ سانتی‌متر
  • ۴۲ = ۲۷/۱ سانتی‌متر
  • ۴۲-۴۳ = ۲۷/۶ سانتی‌متر
 2. 2
  شماره‌ی کفش "آقایان" بر اساس سایزبندی متداول در بازار ایران:
  • ۳۹ = ۲۳/۵ سانتی‌متر طول
  • ۳۹ =۲۴/۱ سانتی‌متر
  • ۴۰ = ۲۴/۴ سانتی‌متر
  • ۴۰-۴۱ = ۲۴/۸ سانتی‌متر
  • ۴۱ =۲۵/۴ سانتی‌متر
  • ۴۱-۴۲ = ۲۵/۷ سانتی‌متر
  • ۴۲ = ۲۶ سانتی‌متر
  • ۴۲-۴۳ = ۲۶/۷ سانتی‌متر
  • ۴۳ = ۲۷ سانتی‌متر
  • ۴۳-۴۴ = ۲۷/۳ سانتی‌متر
  • ۴۴ = ۲۷/۹ سانتی‌متر
  • ۴۴-۴۵ = ۲۸/۳ سانتی‌متر
  • ۴۵ = ۲۸/۶ سانتی‌متر
  • ۴۶ = ۲۹/۴ سانتی‌متر
  • ۴۷ = ۳۰/۲ سانتی‌متر
  • ۴۸ = ۳۱ سانتی‌متر
  • ۴۹ = ۳۱/۸ سانتی‌متر
 3. 3
  اندازه‌ی عرض پایت را هم در نظر داشته باش. خیلی از برندهای کفش‌ در سایزبندی، عرض کفش را هم در نظر می‌گیرند و آن را به شکل AA، A، B، C، D، E، EE، EEEE نشان می‌دهند. معمولاً سایز میانگین برای خانم‌ها B و سایز میانگین آقایان D است. سایزهای A و پایین‌تر از آن تنگ‌ و سایزهای E و بالاتر گشاد یا خیلی گشاد هستند (جدول زیر را مطالعه کن).[۷]
 4. 4
  اگر سایزبندی خیلی خاصی داری و اندازه‌ی قالب پایت بزرگ‌تر از حد معمول است، با فروشنده یا سازنده‌ی کفش مشورت کن.
جدول اندازه‌ی عرض کفش بر حسب میلی‌متر
اندازه AA A B C D E EE EEE
۳۶-۳۷ ۷۱ ۷۴ ۷۹ ۸۴ ۸۹ ۹۴ ۹۹ ۱۰۴
۳۷ ۷۱ ۷۶ ۸۱ ۸۶ ۹۱ ۹۷ ۹۹ ۱۰۴
۳۷-۳۸ ۷۴ ۷۹ ۸۴ ۸۶ ۹۱ ۹۷ ۱۰۲ ۱۰۷
۳۸ ۷۴ ۷۹ ۸۴ ۸۹ ۹۴ ۹۹ ۱۰۴ ۱۰۹
۳۸-۳۹ ۷۶ ۸۱ ۸۶ ۹۱ ۹۷ ۹۹ ۱۰۴ ۱۰۹
۳۹ ۷۹ ۸۴ ۸۶ ۹۱ ۹۷ ۱۰۲ ۱۰۷ ۱۱۲
۳۹-۴۰ ۷۹ ۸۴ ۸۹ ۹۴ ۹۹ ۱۰۴ ۱۰۹ ۱۱۲
۴۰ ۸۱ ۸۶ ۹۱ ۹۷ ۹۹ ۱۰۴ ۱۰۹ ۱۱۴
۴۰-۴۱ ۸۴ ۸۶ ۹۱ ۹۷ ۱۰۲ ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۱۷
۴۱ ۸۴ ۸۹ ۹۴ ۹۹ ۱۰۴ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۱۷
۴۱-۴۲ ۸۶ ۹۱ ۹۷ ۹۹ ۱۰۴ ۱۰۹ ۱۱۴ ۱۱۹
۴۲ ۸۶ ۹۱ ۹۷ ۱۰۲ ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۲۲
۴۲-۴۳ ۸۹ ۹۴ ۹۹ ۱۰۴ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۲۲
۴۳ ۹۱ ۹۷ ۹۹ ۱۰۴ ۱۰۹ ۱۱۴ ۱۱۹ ۱۲۴
۴۳-۴۴ ۹۱ ۹۷ ۱۰۲ ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۲۲ ۱۲۴
۴۴ ۹۴ ۹۹ ۱۰۴ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۲۲ ۱۲۷

نکات

 • همیشه سعی کن اگر می‌توانی موقع خرید، کفش را امتحان کنی.
 • قالب کفش‌ تولیدکننده‌‌های مختلف ممکن است کمی با هم فرق داشته باشد، موقع خرید به این نکته توجه داشته باش چون سایز کفش ممکن است کمی کوچک‌تر یا بزرگ‌تر باشد.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

بند کفش را گره بزنیمبند کفش را گره بزنیم
قد خودمان را اندازه بگیریمقد خودمان را اندازه بگیریم
طلای اصل را از طلای تقلبی تشخیص بدهیمطلای اصل را از طلای تقلبی تشخیص بدهیم
شماره مدل کفش نایکی را پیدا کنیمشماره مدل کفش نایکی را پیدا کنیم
کفش ها را سریع خشک کنیمکفش ها را سریع خشک کنیم
رنگ ابرو را پاک کنیمرنگ ابرو را پاک کنیم
ساعت Baby G را تنظیم کنیمساعت Baby G را تنظیم کنیم
موم شکری درست کنیمموم شکری درست کنیم
چسب قطره‌ای را از روی پوست پاک کنیم
رشد موهای بدن را کاهش بدهیمرشد موهای بدن را کاهش بدهیم
گوشمان را سوراخ کنیمگوشمان را سوراخ کنیم
با وازلین مژه‌های‌مان را بلندتر کنیمبا وازلین مژه‌های‌مان را بلندتر کنیم
تشخیص بدهیم که کفش‌های Vans ما تقلبی هستندتشخیص بدهیم که کفش‌های Vans ما تقلبی هستند
تناژ پوست خود را تشخیص بدهیمتناژ پوست خود را تشخیص بدهیم

در مورد ویکی‌هاو

Victor Adrian
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
Victor Adrian
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. این مقاله ۵٬۳۷۳بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۵٬۳۷۳بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟