قرمز جز‌ء رنگ‌های اصلی است بنابراین نمی‌توانی با ترکیب رنگ‌های دیگر به قرمز خالص برسی. اما می‌توانی با ترکیب قرمز با رنگ‌های دیگر، رنگ‌ها و سایه‌های مخلتف قرمز را به دست آوری.

روش 1
روش 1 از 4:

درک تئوری رنگ

 1. 1
  یادت باشد نمی‌توانی رنگ قرمز خالص بسازی. قرمز از رنگ‌های اصلی است بنابراین نمی توانی آن را با ترکیب رنگ‌های دیگر بسازی.
  • رنگ‌های اصلی رنگ‌هایی هستند که به‌‌تنهایی وجود دارند و هیچ ترکیبی از رنگ‌های دیگر در آن‌ها وجود ندارد. علاوه بر قرمز، آبی و زرد نیز جز‌ء رنگ‌های اصلی هستند.
  • اگرچه نمی‌توانی رنگ قرمز خالص را بسازی ولی می‌توانی با ترکیب قرمز خالص با رنگ‌های دیگر، پایه‌های دیگر رنگ قرمز را ایجاد کنی. به همین ترتیب می‌توانی میزان تیرگی رنگ را تغییر بدهی.
 2. 2
  پایه‌‌ی رنگ را با اضافه‌کردن رنگ‌های دیگر تغییر بده. ترکیب قرمز خالص با رنگ‌های دیگر باعث تغییر پایه‌‌ی رنگ می‌شود. می‌توانی رنگ قرمز خالص را با اغلب رنگ‌های اصلی و فرعی ترکیب کنی؛ هر ترکیب نتیجه‌ی متفاوتی خواهد داشت.
  • در صورت ترکیب قرمز با رنگ‌های اصلی باید از مقدار کمی از رنگ‌های دیگر استفاده کنی تا قرمز به‌کلی به رنگ دیگری تبدیل نشود. با مقدار کمی رنگ زرد می‌توانی قرمز مایل به نارنجی بسازی ولی اگر مقدار زرد خیلی زیاد باشد، رنگ قرمز به نارنجی تبدیل می‌شود. با مقدار کمی رنگ آبی،‌ قرمز مایل به بنفش به دست می‌آید ولی اضافه‌کردن مقدار زیاد رنگ آبی باعث بنفش‌شدن رنگ می‌شود.
  • با ترکیب قرمز با رنگ فرعی نارنجی، قرمز مایل به نارنجی به دست می‌آید ولی باید مقدار نارنجی هم‌اندازه یا کمتر از قرمز باشد تا رنگ به نارنجی تبدیل نشود. به همین ترتیب با ترکیب قرمز با رنگ فرعی بنفش، قرمز مایل به بنفش به دست می‌آید ولی باید مقدار بنفش هم‌اندازه یا کمتر از مقدار قرمز باشد.
  • همچنین می‌توانی قرمز را با مقدار کمی از آخرین رنگ فرعی یعنی سبز ترکیب کنی. از آنجایی که این دو رنگ مکمل یکدیگرهستند (در دو طرف طیف رنگ‌ها قرار دارند)، اضافه‌کردن سبز به قرمز، یک رگه‌ای از رنگ قهوه‌ای به قرمز می‌دهد. اضافه‌کردن مقدار زیادی از رنگ سبز باعث می‌شود قرمز به قهوه‌ای یا خاکستری مایل به قهوه‌ای تبدیل شود.
 3. 3
  قرمز را با اضافه‌کردن مقداری رنگ سیاه یا سفید، روشن‌تر یا تیره‌تر کن. اگر می‌خواهی قرمز را بدون تغییر پایه‌‌ی رنگ، روشن‌تر یا تیره‌تر کنی، باید قرمز خالص را با سفید یا سیاه مخلوط کنی.
  • اضافه‌کردن رنگ سفید باعث روشن‌شدن قرمز می‌شود. اضافه‌کردن مقدار زیادی از رنگ سفید باعث صورتی‌شدن رنگ می‌شود.
  • اضافه‌کردن رنگ سیاه باعث تیره‌شدن رنگ می‌شود. اما اضافه‌کردن مقدار زیاد رنگ سیاه باعث می‌شود پایه‌ی اصلی رنگ قرمز به‌سختی قابل‌تشخیص باشد.
روش 2
روش 2 از 4:

مخلوط‌کردن رنگ قرمز

 1. 1
  رنگ‌های مورد‌نیاز را آماده کن. موقع نقاشی احتمالاً به پایه‌های مختلف قرمز نیاز خواهی داشت. بیشتر این طیف‌ها را می‌توانی با ترکیب رنگ قرمز خالص با رنگ‌های دیگر به دست بیاوری.
  • حداقل باید رنگ‌های قرمز، زرد، آبی، نارنجی، بنفش، سبز، سیاه و سفید را داشته باشی. موقع انتخاب هر‌یک از رنگ‌ها سعی کن تا جای ممکن نزدیک‌ترین پایه به رنگ خالص را انتخاب کنی.
 2. 2
  قرمز خالص را بررسی کن. مقدار کمی از رنگ قرمز را روی پالت بگذار. با یک قلم‌مو مقداری از رنگ را روی یک کاغذ قرار بده.
  • به رنگ قرمز روی کاغذ توجه کن. این رنگ، نمونه‌ی اصلی تو خواهد بود و باید آن را با قرمز‌های دیگری که با ترکیب رنگ‌های دیگر به‌ دست می‌آوری مقایسه کنی.
 3. 3
  سعی کن قرمز را با رنگ‌های اصلی دیگر ترکیب کنی. دو نقطه‌ی دیگر از رنگ قرمز را روی پالت بگذار. مقدار کمی رنگ زرد را به نقطه‌ی اول و کمی هم رنگ آبی را به نقطه‌ی دوم اضافه کن.
  • در صورت نیاز به اضافه‌کردن رنگ بیشتر، مقدار کمی رنگ اضافه کن و هر‌یک از ترکیب‌ها را خوب مخلوط کن تا یکدست شوند. اضافه‌کردن مقدار زیادی از رنگ‌ها می‌تواند قرمز را کاملاً تغییر دهد و به پایه‌‌‌رنگ دیگری تبدیل کند.
  • با رنگ نارنجی-قرمز (ساخته‌شده با زرد) یک خط کنار خط قرمز اصلی که قبلاً کشیده بودی بکش. با رنگ بنفش-قرمز (ساخته‌شده با آبی) یک خط در سمت دیگر خط قرمز اصلی بکش. پایه‌های مختلف رنگ‌ها را با‌ هم مقایسه کن.
 4. 4
  قرمز را با نارنجی و بنفش ترکیب کن. دو نقطه از رنگ قرمز خالص را روی پالت بگذار. به یکی از قرمز‌ها کمی نارنجی و به دیگری کمی بنفش اضافه کن.
  • اگر هر دو رنگ را به مقدار مساوی با‌هم ترکیب کنی، کماکان پایه‌ی قرمز رنگ حفظ می‌شود ولی اگر از مقدار کمتری از رنگ فرعی (نارنجی یا بنفش) استفاده کنی، عنصر قرمز قوی‌تر خواهد بود.
  • با رنگ نارنجی-قرمز جدید یک خط کنار خط نارنجی-قرمز قبلی بکش. با رنگ بنفش-قرمز جدید یک خط کنار خط بنفش-قرمز قبلی بکش. این پایه‌‌رنگ‌های جدید را با نمونه‌های مشابه قبلی و نمونه‌ی قرمز اصلی مقایسه کن.
 5. 5
  قرمز را با سبز ترکیب کن. کمی رنگ قرمز خالص را روی پالت بگذار و با مقدار کمی رنگ سبز ترکیب کن. رنگ قرمز باید به قهوه‌ای-قرمز تبدیل شود.
  • بهتر است ابتدا با مقدار بسیار کمی از رنگ سبز شروع کنی. در صورت تمایل، می‌توانی به‌تدریج سبز را اضافه کنی تا پایه‌ی رنگ بیشتر تغییر کند. در صورت اضافه‌کردن مقدار زیادی از رنگ سبز،‌ قرمز به قهوه‌ای یا خاکستری-قهوه‌ای تبدیل می‌شود.[۱]
  • با رنگ جدید به‌دست‌آمده یک خط جدید کنار خط قرمز خالص بکش. رنگ‌ها را با‌هم مقایسه کن.
 6. 6
  مقدار روشنی یا تیرگی رنگ را تغییر بده. کمی رنگ سفید به یک نقطه از قرمز خالص و کمی رنگ سیاه به نقطه‌ی دیگری از قرمز اضافه کن. هر‌یک از آن‌ها را با‌هم مخلوط کن.
  • با رنگ قرمز تیره یک خط کنار نمونه‌ی قرمز-قهوه‌ای بکش و آن‌ها را با‌هم مقایسه کن؛ هر دو رنگ باید تیره باشند ولی بر‌خلاف نمونه‌ی قرمز تیره، نمونه‌ی قرمز-قهوه‌ای باید ته‌رنگ مشخصی از قهوه‌ای داشته باشد.
  • با قرمز روشن هم یک خط روی کاغذ بکش. مقدار روشنی رنگ‌ را با نمونه‌های دیگر مقایسه کن.
روش 3
روش 3 از 4:

درست‌کردن روکش کیک قرمز

 1. 1
  روکش کیک را از قبل آماده کن. درست‌کردن روکش کیک قرمز روشن یا تیره ممکن است کمی سخت باشد ولی رنگ روکش کیک به مقدار زمانی که از درست‌کردن آن می‌گذرد بستگی دارد. بهتر است روکش کیک را ۲۴ تا ۷۲ ساعت قبل از زمان استفاده، آماده کنی تا رنگ آن کاملاً شکل بگیرد.
  • این موضوع مخصوصاً زمانی اهمیت دارد که بخواهی فقط با رنگ قرمز خوراکی، روکش کیک قرمز خالص درست کنی؛ همچنین می‌توانی از این ترفند در مواقعی که سایه‌های مختلف رنگ قرمز به اندازه‌ی دلخواه پر‌رنگ نیستند استفاده کنی.
 2. 2
  طعم روکش کیک را مرتب بررسی کن. اگر موقع ایجاد سایه‌های روشن یا تیره‌تر رنگ قرمز،‌ مراقب مقدار رنگ نباشی، ممکن است مزه‌ی روکش کیک تلخ شود.
  • بررسی مزه‌ی روکش کیک موقع آماده‌کردن کمک می‌کند تا تغییرات طعم آن را مرتب بررسی کنی و از تلخ‌شدن بیش از اندازه‌ی آن جلوگیری کنی.
  • اگر روکش کیک تلخ شد، می‌توانی تلخی آن را با اضافه‌کردن عطر و طعم بیشتر از بین ببری. از طعم‌دهنده‌های خالص استفاده کن و به‌ازای هر ۱ فنجان (۲۵۰ میلی‌لیتر) روکش کیک، تقریباً یک‌چهارم قاشق چای‌خوری (۱/۲۵ میلی‌لیتر) طعم‌دهنده اضافه کن.
 3. 3
  به مقدار کافی رنگ قرمز خوراکی به روکش کیک سفید اضافه کن. روکش کیک را داخل کاسه‌ای که با مواد واکنش نمی‌دهد بریز. رنگ قرمز خوراکی را به‌تدریج به آن اضافه کن، بعد از هر بار اضافه‌کردن رنگ، مواد را خوب با‌هم مخلوط کن و این کار را آن‌قدر ادامه بده تا به رنگ قرمز شفاف برسی.
  • بهتر است از رنگ‌های خوراکی ژله‌ای یا خمیری که مخصوص روکش کیک هستند استفاده کنی. رنگ‌های مایع معمولی به اندازه‌ی کافی غلیظ نیستند؛ مقدار رنگ مایعی که برای قرمزکردن روکش کیک نیاز است، طعم و بافتش را خراب می‌کند.
  • به‌عنوان یک دستور‌العمل کلی، به‌ازای هر فنجان (۲۵۰ میلی‌لیتر)‌ روکش کیک سفید، تقریباً به نصف قاشق چای‌خوری (۱/۲۵ میلی‌لیتر) رنگ قرمز نیاز است. اگر از دستور‌العمل روکش کیک "بدون طعم" استفاده می‌کنی، به‌ازای هر فنجان (۲۵۰ میلی‌لیتر) روکش کیک به ۱ قاشق چای‌خوری رنگ نیاز خواهی داشت.[۲]
 4. 4
  رنگ قرمز را با قهوه‌ای ترکیب کن. اگر می‌خواهی روکش کیک قرمز تیره درست کنی ولی فقط رنگ قرمز روشن در دسترس داری، بهترین راه اضافه‌کردن مقداری رنگ قهوه‌ای به قرمز است. [۳]
  • رنگ قرمز خوراکی را به روکش کیک سفید اضافه کن و با همان روش قبل ترکیب کن. این کار را آن‌قدر ادامه بده تا رنگ روکش کیک به صورتی خیلی تیره یا قرمز روشن تبدیل شود.
  • رنگ قهوه‌ای خوراکی را به روکش کیک اضافه و مخلوط کن. مقدار رنگ قهوه‌ای باید تقریباً معادل یک‌سوم مقدار رنگ قرمز یا حتی کمی کمتر باشد. بعد از مخلوط‌شدن رنگ‌ها باید رنگ روکش کیک به قرمز تیره با ته‌مایه‌ی قهوه‌ای تبدیل شود.
   • همچنین می‌توانی برای تیره‌تر‌کردن رنگ روکش کیک، مقداری کاکائوی قهوه‌ای را با روکش کیک قرمز مخلوط کنی. با انجام این کار معمولاً طعم روکش کیک بهتر می‌شود.
 5. 5
  ترکیبات دیگر را امتحان کن. مشابه مواد دیگر، می‌توانی رنگ پایه‌ی روکش کیک را با ترکیب رنگ خوراکی قرمز خالص یا "قرمز-قرمز" با رنگ‌های دیگر تغییر بدهی. ترکیبات مختلف را امتحان کن؛ برای انجام این کار از روکش کیک سفید و تازه و کاسه‌ی تمیز استفاده کن.
  • با ترکیب ۵ واحد رنگ "صورتی گلی" و یک واحد رنگ بنفش، روکش کیک شرابی درست کن.
  • روکش کیک عنابی را با ترکیب دو واحد رنگ قرمز-قرمز و یک واحد رنگ شرابی مخلوط کن.
  • با ترکیب رنگ قرمز-قرمز و صورتی، رنگ قرمز تمشکی درست کن. [۴]
  • با مخلوط‌کردن مقادیر نسبتاً مساوی از دو تا سه واحد رنگ قرمز-قرمز، پنج تا هشت واحد نارنجی و یک واحد قهوه‌ای، رنگ قرمز زنگاری درست کن.
  • با اضافه‌کردن مقدار کمی رنگ سیاه به روکش کیک آماده، قرمز یاقوتی تیره درست کن.[۵]
روش 4
روش 4 از 4:

ترکیب‌ خاک رس پلیمری قرمز

 1. 1
  پایه‌ی رنگ قرمز را گرم‌تر کن. اگر به سایه‌ی گرم‌تری از رنگ قرمز نیاز داری ولی فقط خاک رس قرمز خالص در اختیار داری، آن را با کمی زرد یا نارنجی مخلوط کن.
  • از رنگ زرد طلایی استفاده کن و از رنگ‌های زرد مایل به سبز استفاده نکن چون این رنگ‌ها، ته‌رنگ قهوه‌ای به قرمز می‌دهند. خاک رس نارنجی معمولاً برای این کار مناسب است.
  • برای جلوگیری از تغییر زیاد رنگ، فقط کمی از رنگ اضافه‌شده را به نمونه‌ی قرمز اضافه کن. خاک رس را بغلتان، ورز بده و له کن تا هیچ رگه‌ای باقی نماند. اگر می‌خواهی پایه‌ی رنگ بیشتر تغییر کند، رنگ بیشتری اضافه کن و همین مراحل را تکرار کن.
 2. 2
  پایه‌ی رنگ قرمز را سردتر کن. اگر به سایه‌ی سرد‌تری از رنگ قرمز نیاز داری، قرمز خالص را با مقدارکمی آبی یا بنفش ترکیب کن.
  • سایه‌های گرم‌تر رنگ آبی که حاوی مقداری رنگ بنفش هستند بهتر از سایه‌های سرد که رنگ سبز دارند هستند. آبی مایل به سبز می‌تواند یک زمینه‌ی قهوه‌ای به رنگ بدهد. اغلب شن‌های بنفش برای انجام این کار مناسب هستند.
  • همانند رنگ‌های گرم باید رنگ‌های سرد را کم‌کم به خاک رس قرمز اضافه کنی.
 3. 3
  قرمز را تیره‌تر کن. می‌توانی خاک رس قرمز را با اضافه‌کردن مقداری خاک رس قهوه‌ای یا سیاه تیره‌تر کنی. از هر رنگی که استفاده می‌کنی باید مقدار آن کم باشد تا رنگ قرمز بیش از حد تغییر نکند.
  • اضافه‌کردن خاک رس قهوه‌ای، رنگ را به‌تدریج تیره‌تر می‌کند اما باعث قهوه‌ای‌‌شدن رنگ نیز می‌شود.
  • اضافه‌کردن رس مشکی رنگ قرمز را به میزان قابل‌توجهی تغییر می‌دهد ولی پایه‌ی اصلی رنگ قرمز را تغییر نمی‌دهد.
 4. 4
  رنگ قرمز را روشن‌تر کن. می‌توانی با اضافه‌کردن مقداری خاک رس سفید یا نیمه‌شفاف، رنگ خاک رس قرمز را روشن‌تر کنی.
  • مقدار کمی از هر دو خاک رس را به نمونه‌ی قرمز اضافه کن. اگر خاک رس قرمز به اندازه‌ی کافی روشن نشده است، به‌تدریج آن را روشن کن تا به رنگ مورد‌نظرت برسد. [۶]
  • اضافه‌کردن خاک رس سفید، سایه‌ی رنگ را تغییر می‌دهد و اضافه‌کردن بیش از اندازه‌ی آن قرمز را به صورتی تبدیل می‌کند.
  • اضافه‌کردن خاک رس نیمه‌شفاف بدون اینکه سایه‌ی رنگ را تغییر بدهد، آن را کمی روشن‌تر می‌کند. تا یک‌سوم کل ترکیب را می‌توان خاک رس نیمه‌شفاف اضافه کرد ولی در صورت استفاده‌ی بیشتر ممکن است رنگ قرمز به‌جای پایه‌رنگ مات به یک رنگ نیمه‌شفاف تبدیل شود.

چیزهایی که نیاز داری

مخلوط‌کردن رنگ قرمز

 • رنگ قرمز
 • رنگ زرد
 • رنگ آبی
 • رنگ نارنجی
 • رنگ بنفش
 • رنگ سبز
 • رنگ سیاه
 • رنگ سفید
 • قلم‌مو
 • پالت نقاشی
 • کاغذ برای امتحان‌کردن رنگ

درست‌کردن روکش کیک قرمز

 • روکش کیک سفید
 • کاسه‌ای که با مواد واکنش نمی‌دهد
 • قاشق
 • رنگ روکش کیک قرمز-قرمز
 • رنگ روکش کیک قهوه‌ای (اختیاری)
 • رنگ روکش کیک صورتی (اختیاری)
 • رنگ روکش کیک سیاه (اختیاری)

ترکیب خاک رس پلیمری قرمز

 • خاک رس پلیمری قرمز
 • خاک رس پلیمری زرد یا نارنجی
 • خاک رس پلیمری آبی یا بنفش
 • خاک رس پلیمری سیاه یا قهوه‌ای
 • خاک رس پلیمری سفید یا نیمه‌شفاف

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

جوهر را از کاغذ پاک کنیمجوهر را از کاغذ پاک کنیم
دور کمرمان را اندازه بگیریمدور کمرمان را اندازه بگیریم
اشیا پلاستیکی را رنگ کنیم
بند کفش را گره بزنیمبند کفش را گره بزنیم
قد خودمان را اندازه بگیریمقد خودمان را اندازه بگیریم
در بازی دوز برنده شویمدر بازی دوز برنده شویم
چسبندگی اسلایم را کم کنیمچسبندگی اسلایم را کم کنیم
اندازه ها را از روی خط کش بخوانیماندازه ها را از روی خط کش بخوانیم
اسناد را به‌ صورت PDF اسکن کنیماسناد را به‌ صورت PDF اسکن کنیم
طلای اصل را از طلای تقلبی تشخیص بدهیمطلای اصل را از طلای تقلبی تشخیص بدهیم
بازی ها را در پس زمینه دانلود کنیم (وقتی ایکس باکس خاموش است)بازی ها را در پس زمینه دانلود کنیم (وقتی ایکس باکس خاموش است)
سوزن را نخ کنیم و گره بزنیمسوزن را نخ کنیم و گره بزنیم
آلوئه ورا را هرس کنیمآلوئه ورا را هرس کنیم
اسطوخودوس را خشک کنیماسطوخودوس را خشک کنیم

در مورد ویکی‌هاو

ویکی‌هاو مانند ویکی‌پدیا یک “ویکی” است. بنابراین بسیاری از مقالات ما با مشارکت افراد متعددی نوشته شده‌اند. برای خلق این مقاله، 16 نفر، بعضاً ناشناس، کار کردند تا ویرایشش کنند و به مرور زمان بهبودش دهند. این مقاله ۸۴٬۵۰۹بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۸۴٬۵۰۹بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟