این ویکی‌هاو به تو یاد می‌دهد که چگونه متن یا فایلی را در کامپیوتر مک کپی و الصاق کنی. با‌وجود‌اینکه نوار منوی مک مناسب‌ترین راه برای کپی کردن و الصاق اطلاعات است، می‌توانی از ترک‌پد و صفحه‌کلید مک نیز برای این کار استفاده کنی.

روش 1
روش 1 از 2:

با استفاده از نوار منو

 1. 1
  متن یا آیتمی که می‌خواهی کپی کنی را آماده کن. می‌توانی متنی را به‌منظور الصاق کردن آن در سند یا متن دیگر کپی کنی یا اینکه یک یا چند فایل را کپی کرده و در محل دیگری در کامپیوترت الصاق کنی.
 2. 2
  متن یا فایل موردنظرت را انتخاب کن. برای انتخاب متن، روی آن کلیک کن و ماوس را بکش تا متن موردنظرت انتخاب شده و هایلایت شود. برای انتخاب یک فایل کافیست یک بار روی آن کلیک کنی.
  • اگر می‌خواهی بیش از یک فایل را هم‌زمان انتخاب کنی، کلید Command را نگه‌دار و روی فایل‌های موردنظرت کلیک کن.
 3. 3
  روی گزینه‌ی Edit (ویرایش) کلیک کن. این گزینه در بالای صفحه‌ مک و سمت چپ نوار منو قرار دارد. با انجام این کار یک منوی کشویی نمایش داده می‌شود.
 4. 4
  روی Copy کلیک کن. این گزینه در منوی کشویی Edit (ویرایش) قرار دارد. با انجام این کار همه‌ی فایل‌ها یا متن‌هایی که انتخاب کرده‌ای در حافظه‌ی کلیپ‌برد کامپیوترت کپی می‌شوند.
  • اگر فایلی را کپی می‌کنی، اسم آن‌ فایل در کنار Copy نمایش داده خواهد شد.
  • در این مرحله کپی متن یا فایل مورد‌نظر را در جایی نمی‌بینی.
 5. 5
  به محلی که می‌خواهی متن یا فایلت را آنجا الصاق کنی برو. متن‌ها را می‌توانی در هر کادر متنی یا سندی که بخواهی الصاق کنی، در‌حالی‌که فایل‌ها را می‌توانی در پوشه‌های کامپیوترت الصاق کنی.
  • اگر متنی را در یک کادر متنی الصاق می‌کنی، قبل از الصاق کردن روی کادر متنی مورد‌نظر کلیک کن.
 6. 6
  روی Edit (ویرایش) کلیک کن. این گزینه داخل نوار منو قرار دارد. با انجام این کار یک منوی کشویی نمایش داده خواهد شد.
 7. 7
  روی Paste Item (الصاق چیزی) کلیک کن. این گزینه داخل منوی کشویی قرار دارد. حالا باید بتوانی متن یا فایل(های) مورد‌نظرت را داخل جایی که برای الصاق کردن انتخاب کرده بودی ببینی.
  • اگر چند فایل‌ را کپی کرده‌ای، روی Paste Items (الصاق آیتم‌ها) کلیک کن.
  • اگرفقط یک فایل را کپی کرده‌ای، در منوی کشویی روی Paste [file name] (الصاق [نام‌فایل]) (به عنوان مثال، Paste "Screenshot 1") بزن.
روش 2
روش 2 از 2:

با استفاده از ترک‌پد

 1. 1
  در‌صورتی‌که بخواهی به‌جای روش بالا از کلید‌های میانبر صفحه‌کلید استفاده کنی. می‌توانی از صفحه‌کلید مک برای نمایش منوی کلیک راست، کپی کردن و یا الصاق کردن چیزی استفاده کنی:
  • با نگه‌داشتن همزمان کلید Control و کلیک کردن روی یک آیتم، یک منوی کشویی که حاوی گزینه‌های Copy و Paste (الصاق) است نمایش داده می‌شود.
  • با فشار دادن کلید‌‌های Command+C در‌حالی‌که متنن یا آیتمی انتخاب شده است، آن متن یا آیتم کپی می‌شود.
  • با فشار دادن کلید‌‌های Command+V در‌حالی‌که متنن یا آیتمی را کپی کرده باشی، آن متن یا آیتم الصاق می‌شود.
 2. 2
  منوی اپل را باز کن. روی لوگوی اپل در گوشه‌ی سمت چپ و بالای صفحه‌ کلیک کن. با انجام این کار یک منوی کشویی نمایش داده خواهد شد.
 3. 3
  روی System Preferences… (تنظیمات سیستم) کلیک کن. این گزینه داخل منوی کشویی باز شده قرار دارد. با انجام این کار پنجره‌ی تنظیمات سیستم مک تو باز خواهد شد.
 4. 4
  روی Trackpad کلیک کن. این گزینه در بالای پنجره‌ی تنظیمات سیستم قرار دارد. با انجام این کار یک منوی کشویی نمایش داده خواهد شد.
 5. 5
  روی زبانه‌ی Point & Click (اشاره کن و کلیک کن) بزن. این زبانه در بالای پنجره‌ی تنظیمات سیستم قرار دارد.
 6. 6
  ویژگی "Secondary click" (کلیک ثانویه) را انتخاب کن. این گزینه را می‌توانی در سمت چپ همین پنجره‌ پیدا کنی. با انتخاب این گزینه، ویژگی کلیک دو انگشتی در ترک‌پد کامپیوتر مک تو فعال می‌شود.
  • اگر این گزینه از قبل انتخاب شده باشد به این معنی است که کلیک ثانویه از قبل فعال بوده است.
 7. 7
  متن یا آیتمی که می‌خواهی کپی کنی را پیدا کن. به پوشه‌ای که متن یا سند موردنظرت در آن قرار دارد برو.
 8. 8
  قبل از کپی کردن، متن را انتخاب کن. ممکن است لازم باشد قبل از کپی کردن روی متن کلیک کنی و ماوس را در روی متنی که می‌خواهی آن را کپی کنی بکشی.
  • اگر می‌خواهی بیش از یک فایل را انتخاب کنی، هنگام کلیک و انتخاب فایل‌ها، کلید Command را فشار بده و نگه‌دار.
 9. 9
  انتخاب آیتمی با کلیک دو انگشتی. نشانگر ماوس را روی آیتمی که می‌خواهی کپی کنی ببر و قرار بده، بعد با دو انگشتت روی ترک‌پد فشار بده. این کار موجب نمایش یک منوی کشویی می‌شود.
  • اگر فابل‌های متعددی را انتخاب کرده‌ای، فقط باید روی یکی از فایل‌های که انتخاب کرده‌ای کلیک دو انگشتی بکنی.
 10. 10
  روی Copy (کپی) کلیک کن. این گزینه در منوی کشویی قرار دارد. با انجام این کار فایل‌ها یا آیتم‌های انتخابی تو در کامپیوتر مک کپی می‌شود.
  • در این مرحله کپی متن یا فایل مورد‌نظر را در جایی نمی‌بینی.
  • اگر فایلی را کپی می‌کنی، اسم آن‌ فایل در کنار Copy نمایش داده خواهد شد.
 11. 11
  به محلی که می‌خواهی متن یا فایلت را آنجا الصاق کنی برو. متن‌ها را می‌توانی در هر کادر متنی یا سندی که بخواهی الصاق کنی، در‌حالی‌که فایل‌ها را می‌توانی در پوشه‌های کامپیوترت الصاق کنی.
 12. 12
  با کلیک دو انگشت، در یک کادر متنی با فضای خالی کلیک کن. با انجام این کار یک منوی کشویی نمایش داده می‌شود.
 13. 13
  روی گزینه‌ی Paste (الصاق) کلیک کن. این گزینه داخل منوی کشویی نمایش داده شده قرار دارد. حالا باید بتوانی متن یا فایل(های) مورد‌نظرت را داخل جایی که برای الصاق کردن انتخاب کرده بودی ببینی.
  • اگر چند فایل‌ را کپی کرده‌ای، روی Paste Items (الصاق آیتم‌ها) کلیک کن.
  • اگرفقط یک فایل را کپی کرده‌ای، در منوی کشویی روی Paste [file name] (الصاق [نام‌فایل]) (به عنوان مثال، Paste "Screenshot 1") بزن.

نکات

 • اگر کامپیوتر مکی داری که ماوس دارد (مانند iMac)، با فشاردادن در سمت راست ماوس، یک منوی کشویی که حاوی گزینه‌های Copy (کپی) و Paste (الصاق) نمایش داده خواهد شد.
 • می‌توانی از ویژگی "Cut" (برش) برای حذف متن از یک سند یا یک کادر متنی بعد از کپی آن در حافظه‌ی کلیپ‌برد استفاده کنی. ویژگی Cut (برش) را می‌توانی در منوی کشویی Edit (ویرایش) پیدا کنی یا با فشار دادن کلید‌های Command + X روی صفحه‌کلید، متن انتخاب شده‌‌ی خودت را حذف کنی.

هشدارها

 • بعضی از متن‌ها در زمینه‌های خاص قابل مشاهده نیستند. به عنوان مثال، کپی کردن یک پیام متنی حاوی ایموجی یا شکلک از برنامه‌ی پیام‌رسان مک و الصاق آن در کادر متنی فیسبوک یا برنامه‌های مشابه، ممکن است باعث شود تا برخی از ایموجی‌ها به‌درستی نمایش داده نشوند.
 • کپی کردن آیتم یا متنی قبل از الصاق متن یا آیتم کپی شده‌ی قبلی، موجب می‎شود که متن یا آیتمی که جدیداً کپی کرده‌ای جایگزین اطلاعات قبلی شود. این موضوع می‌تواند هنگام کپی و الصاق اطلاعات مهم و حساس بین پوششه‌ها و اسناد مهم، بسیار خطرناک باشد.


مقالات مرتبط ویکی‌هاو

با استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیمبا استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیم
از اینستاگرام موزیک دانلود کنیمدانلود آهنگ از اینستاگرام
افراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهندافراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهند
در فایل‌های PDF تایپ کنیمدر فایل‌های PDF تایپ کنیم
به فایل‌های PDF عکس اضافه کنیمبه فایل‌های PDF عکس اضافه کنیم
همه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیمهمه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیم
به حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیمبه حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیم
به صورت خصوصی تماس بگیریمبه صورت خصوصی تماس بگیریم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
در اینستاگرام روی عکس‌ها آهنگ بگذاریمدر اینستاگرام روی عکس‌ها آهنگ بگذاریم
صدای گوشی آیفون را زیاد کنیمصدای گوشی آیفون را زیاد کنیم
شماره‌ تلفن را در فیسبوک جستجو کنیمشماره‌ تلفن را در فیسبوک جستجو کنیم
پس‌زمینه‌ی تصاویر را با Paint حذف کنیمپس‌زمینه‌ی تصاویر را با Paint حذف کنیم
فایل‌های EXE را باز کنیمفایل‌های EXE را باز کنیم

در مورد ویکی‌هاو

کادر فنی ویکی‌هاو
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
نویسنده‌ی عضو ویکی‌هاو
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. تیم مدیریت محتوای ویکی‌هاو با دقت کار ویراستاران را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی مقالات طبق پژوهش‌های معتبر صحیح هستند و استانداردهای بالای کیفی ما را دارند. این مقاله ۲٬۲۶۷بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۲٬۲۶۷بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟