درجه‌ و رادیان واحد‌های اندازه‌گیری زاویه هستند.[۱] یک دایره ۳۶۰ درجه است که معادل ۲π رادیان است؛ بنابراین °۳۶۰ و ۲π رادیان معادل مقداری عددی "یک دور چرخش" حول یک دایره است.[۲] گیج‌کننده به‌ نظر می‌رسد؟ نگران نباش، می‌توانی به‌راحتی با انجام چند مرحله‌ی ساده درجه را به رادیان یا رادیان را به درجه تبدیل کنی.

مراحل

 1. 1
  درجه‌هایی را که می‌خواهی به رادیان تبدیل کنی بنویس.[۳] چند مثال را حل می‌کنیم تا نحوه‌ی حل این مسئله‌ها را متوجه شوی. مثال‌های زیر نمونه‌هایی هستند که آن‌ها را حل خواهی کرد:
  • مثال ۱: °۱۲۰
  • مثال ۲: °۳۰
  • مثال ۳: °۲۲۵
 2. 2
  درجه‌ها را در شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{\text{π}}{\text{۱۸۰}}} ضرب کن. برای درک اینکه چرا باید این کار را انجام بدهی، باید بدانی که π رادیان معادل ۱۸۰ درجه است، بنابراین یک درجه معادل رادایان است. با دانستن این موضوع تنها کاری که باید انجام بدهی این است که درجه‌ی موردنظرت را در شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{\text{π}}{\text{۱۸۰}}} ضرب کنی تا به رادیان تبدیل شود. ازآنجایی‌ که نتیجه‌ی به‌دست‌آمده برحسب رادیان خواهد بود، می‌توانی علامت درجه را نیز حذف کنی. در مثال‌‌های زیر می‌توانی نحوه‌ی انجام این کار را مشاهده کنی:[۴]
  • مثال ۱: × شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \text{۱۲۰}}
  • مثال ۲: ×
  • مثال ۳: ×
 3. 3
  محاسبات را انجام بده. عملیات ضرب را به‌سادگی و با ضرب تعداد درجات در انجام بده. این محاسبه مشابه ضرب دو کسر در هم است:‌ کسر اول شامل مقدار درجه در صورت و عدد "۱" در مخرج کسر و کسر دوم شامل عدد π در صورت و ۱۸۰ در مخرج کسر است. روش انجام این محاسبه به‌صورت زیر است:
  • مثال ۱:شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{\text{۱۲۰π}}{\text{۱۸۰}}} = شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{\text{π}}{\text{۱۸۰}}} ×
  • مثال ۲: = × شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \text{۳۰}}
  • مثال۳:شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{\text{۲۲۵π}}{\text{۱۸۰}}} = ×
 4. 4
  ساده‌کردن. حالا باید این کسر‌ها را آنقدر ساده کنی تا جواب مسئله را به‌دست بیاوری. بزرگ‌ترین عددی را که می‌توانی صورت و مخرج کسر‌ها را بر آن تقسیم کنی تا کسر‌ها ساده‌تر شوند پیدا کن. برای مثال بزرگ‌ترین عدد برای مثال اول عدد ۶۰، برای مثال دوم عدد ۳۰ و برای مثال سوم عدد ۴۵ است. البته نیازی به دانستن این اعداد نیست؛ کافی است صورت و مخرج کسر را بر اعدادی مثل ۲، ۳، ۵ یا عدد‌های دیگر تقسیم کنی. به راه‌حل‌های زیر توجه کن:
  • مثال ۱:رادیان = ÷ ‍‍ = شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{\text{π}}{\text{۱۸۰}}} ×
  • مثال۲:رادیان = ÷ ‍‍شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{\text{۳۰π}}{\text{۱۸۰}}} = شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{\text{π}}{\text{۱۸۰}}} × شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \text{۳۰}}
  • مثال۳:رادیان = ÷ ‍‍ = ×
 5. 5
  جواب را بنویس. برای مشخص‌بودن جواب نهایی، زاویه‌ی اصلی را که بعد از تبدیل به رادیان به دست می‌آید بنویس. به‌این‌ترتیب کار حل مسئله تمام است. کاری که باید انجام بدهی به‌صورت زیر است:
  • مثال ۱: رادیان شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{\text{۲π}}{\text{۳}}} = °۱۲۰
  • مثال ۲: رادیان = °۳۰
  • مثال ۳: رادیان = °۲۲۵

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
ارتفاع یک مثلث را محاسبه کنیمارتفاع یک مثلث را محاسبه کنیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
حجم یک استوانه را محاسبه کنیمحجم یک استوانه را محاسبه کنیم
مساحت یک مثلث را محاسبه کنیممساحت یک مثلث را محاسبه کنیم
مساحت یک چند ضلعی را محاسبه کنیممساحت یک چند ضلعی را محاسبه کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
مساحت دایره را محاسبه کنیممساحت دایره را محاسبه کنیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
برچسب بسازیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم

در مورد ویکی‌هاو

ویکی‌هاو مانند ویکی‌پدیا یک “ویکی” است. بنابراین بسیاری از مقالات ما با مشارکت افراد متعددی نوشته شده‌اند. برای خلق این مقاله، 13 نفر، بعضاً ناشناس، کار کردند تا ویرایشش کنند و به مرور زمان بهبودش دهند.
از این صفحه ۲۰۷بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟