درجه‌ و رادیان واحد‌های اندازه‌گیری زاویه هستند.[۱] یک دایره ۳۶۰ درجه است که معادل ۲π رادیان است؛ بنابراین °۳۶۰ و ۲π رادیان معادل مقداری عددی "یک دور چرخش" حول یک دایره است.[۲] گیج‌کننده به‌ نظر می‌رسد؟ نگران نباش، می‌توانی به‌راحتی با انجام چند مرحله‌ی ساده درجه را به رادیان یا رادیان را به درجه تبدیل کنی.

مراحل

 1. 1
  درجه‌هایی را که می‌خواهی به رادیان تبدیل کنی بنویس.[۳] چند مثال را حل می‌کنیم تا نحوه‌ی حل این مسئله‌ها را متوجه شوی. مثال‌های زیر نمونه‌هایی هستند که آن‌ها را حل خواهی کرد:
  • مثال ۱: °۱۲۰
  • مثال ۲: °۳۰
  • مثال ۳: °۲۲۵
 2. 2
  درجه‌ها را در ضرب کن. برای درک اینکه چرا باید این کار را انجام بدهی، باید بدانی که π رادیان معادل ۱۸۰ درجه است، بنابراین یک درجه معادل رادایان است. با دانستن این موضوع تنها کاری که باید انجام بدهی این است که درجه‌ی موردنظرت را در ضرب کنی تا به رادیان تبدیل شود. ازآنجایی‌ که نتیجه‌ی به‌دست‌آمده برحسب رادیان خواهد بود، می‌توانی علامت درجه را نیز حذف کنی. در مثال‌‌های زیر می‌توانی نحوه‌ی انجام این کار را مشاهده کنی:[۴]
  • مثال ۱: ×
  • مثال ۲: ×
  • مثال ۳: ×
 3. 3
  محاسبات را انجام بده. عملیات ضرب را به‌سادگی و با ضرب تعداد درجات در انجام بده. این محاسبه مشابه ضرب دو کسر در هم است:‌ کسر اول شامل مقدار درجه در صورت و عدد "۱" در مخرج کسر و کسر دوم شامل عدد π در صورت و ۱۸۰ در مخرج کسر است. روش انجام این محاسبه به‌صورت زیر است:
  • مثال ۱: = ×
  • مثال ۲: = ×
  • مثال۳: = ×
 4. 4
  ساده‌کردن. حالا باید این کسر‌ها را آنقدر ساده کنی تا جواب مسئله را به‌دست بیاوری. بزرگ‌ترین عددی را که می‌توانی صورت و مخرج کسر‌ها را بر آن تقسیم کنی تا کسر‌ها ساده‌تر شوند پیدا کن. برای مثال بزرگ‌ترین عدد برای مثال اول عدد ۶۰، برای مثال دوم عدد ۳۰ و برای مثال سوم عدد ۴۵ است. البته نیازی به دانستن این اعداد نیست؛ کافی است صورت و مخرج کسر را بر اعدادی مثل ۲، ۳، ۵ یا عدد‌های دیگر تقسیم کنی. به راه‌حل‌های زیر توجه کن:
  • مثال ۱:رادیان = ÷ ‍‍ = ×
  • مثال۲:رادیان = ÷ ‍‍ = ×
  • مثال۳:رادیان = ÷ ‍‍ = ×
 5. 5
  جواب را بنویس. برای مشخص‌بودن جواب نهایی، زاویه‌ی اصلی را که بعد از تبدیل به رادیان به دست می‌آید بنویس. به‌این‌ترتیب کار حل مسئله تمام است. کاری که باید انجام بدهی به‌صورت زیر است:
  • مثال ۱: رادیان = °۱۲۰
  • مثال ۲: رادیان = °۳۰
  • مثال ۳: رادیان = °۲۲۵

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
به سوال حالت چطور است، جواب بدهیمبه سوال حالت چطور است، جواب بدهیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
برچسب بسازیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
مرکز یک دایره را پیدا کنیممرکز یک دایره را پیدا کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
شیب یک خط را محاسبه کنیمشیب یک خط را محاسبه کنیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم

در مورد ویکی‌هاو

Joseph Quinones
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
Joseph Quinones
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. این مقاله ۱۷٬۸۵۹بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۱۷٬۸۵۹بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟