استوانه یک شکل هندسی ساده با دو قاعده‌ی دایره‌ای شکل هم‌اندازه و موازی با هم است. محاسبه‌ی حجم استوانه در‌صورتی‌که فرمول آن را بدانی، بسیار ساده است.[۱]

روش 1
روش 1 از 1:
محاسبه‌ی حجم استوانه

 1. 1
  شعاع قاعده را پیدا کن. از آنجایی‌که دو قاعده هم‌اندازه هستند، فرقی نمی‌کند شعاع کدام‌یک از آن‌ها را محاسبه کنی. اگر اندازه‌ی شعاع دایره را می‌دانی، می‌توانی ادامه بدهی. اگر اندازه‌ی شعاع را نمی‌دانی، می‌توانی با استفاده از یک خط‌کش، قطر دایره را اندازه‌ گرفته و بعد آن را نصف کنی. این روش دقیق‌تر از حالتی است که بخواهی با خط‌کش نصف قطر دایره را اندازه بگیری. فرض کن شعاع دایره ۲/۵ سانتی‌متر است. این عدد را یادداشت کن.
  • اگر اندازه‌ی قطر دایره را می‌دانی، آن را نصف کن.[۲]
  • اگر اندازه‌ی محیط دایره را می‌دانی، می‌توانی آن را بر ۲π تقسیم کنی تا شعاع به‌دست بیاید.[۳]
 2. 2
  مساحت یکی از دایره‌ها را محاسبه کن. برای این کار کافی است که از فرمول دایره استفاده بکنی، یعنی A = πr۲.[۴] شعاع دایره‌ را در فرمول قرار بده. محاسبه‌ی آن به این صورت است:
  • A = π x ۲/۵۲
  • A = π x ۶/۲۵
  • A = ۱۹/۶۲
  • چون عدد π تا دو رقم اعشار حدوداً برابر ۳/۱۴ است، مساحت دایره برابر با ۱۹/۶۲ سانتی‌متر مربع خواهد بود.
 3. 3
  ارتفاع استوانه را پیدا کن. اگر اندازه‌ی ارتفاع استوانه را می‌دانی، محاسبه را ادامه بده در غیر این صورت از یک خط‌کش برای اندازه‌‌گیری استفاده کن. ارتفاع استوانه فاصله‌ی بین دو دایره از یکدیگر است. فرض کن ارتفاع استوانه برابر است با ۱۰/۲ سانتی‌متر. این عدد را یادداشت کن.
 4. 4
  ارتفاع استوانه را در مساحت قاعده ضرب کن. تصور کن که حجم استوانه، مساحت قاعده است که به اندازه‌ی ارتفاع استوانه تکرار شده است. از‌آنجایی‌که مساحت دایره ۱۹/۶۲ سانتی‌متر مربع و ارتفاع استوانه ۱۰/۲ سانتی‌متر است، می‌توانی به سادگی با ضرب این اعداد، حجم استوانه را به‌دست بیاوری. یعنی ۲۰۰/۱۲سانتی‌متر=۱۰/۲سانتی‌متر×۱۹/۶۲ سانتی‌متر. این جواب نهایی است.[۵]
  • همیشه جواب نهایی را به‌ مکعب بیان کن، چون حجم یک فضای سه بعدی است.[۶]

نکات

 • برای محاسبه‌ی حجم استوانه از فرمول V = πr۲h استفاده کن. عدد π حدوداً برابر است با ۳/۱۴ یا ۷÷۲۲.
 • همیشه ابعاد را به‌دقت اندازه بگیر و آن‌ها را دوباره چک کن.
 • کلا حجم برابر است با مساحت قاعده ضرب‌ در ارتفاع. ولی این فرمول برای شکل‌هایی مثل مخروط که دو سمت آن یک‌شکل نیست کاربرد ندارد.
 • محاسبه‌ی شعاع دایره با استفاده از اندازه‌ی قطر و تقسیم آن بر عدد ۲ دقیق‌تر از اندازه‌گیری شعاع دایره با پیدا کردن مرکز است.
 • وقتی مساحت قاعده را محاسبه می‌کنی و آن را در ارتفاع ضرب می‌کنی، مثل این است که آن را به اندازه ارتفاع تکرار می‌کنی. به عبارت دیگر انگار دوایر هم اندازه‌ با قاعده را روی هم می‌چینی تا به قاعده‌ی بالایی برسی و چون سطح قاعده را محاسبه کرده‌ای انباشتن این دوایر روی هم به اندازه‌ی ارتفاع استوانه، حجم را به تو می‌دهد.
 • چند مسئله‌ برای تمرین حل کن تا در زمان حل مسائل واقعی، محاسبات را درست و دقیق انجام بدهی.
 • انجام این محاسبات با ماشین حساب آسان‌تر است.
 • یادت باشد که قطر بزرگ‌ترین وتر دایره است، یعنی بزرگترین فاصله‌ای که بین دو نقطه روی محیط آن وجود دارد. عدد صفر خط‌کش را روی لبه‌ی دایره قرار بده، بزرگ‌ترین عددی که می‌توانی در سمت دیگر خط‌کش روی لبه دایره به‌دست بیاوری قطر دایره است.[۷]

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
نیرو را محاسبه کنیمنیرو را محاسبه کنیم
زاویه‌ بین دو بردار را محاسبه کنیمزاویه‌ بین دو بردار را محاسبه کنیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم
مساحت یک چند ضلعی را محاسبه کنیممساحت یک چند ضلعی را محاسبه کنیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
عرض از مبدأ را پیدا کنیمعرض از مبدأ را پیدا کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
ارتفاع یک مثلث را محاسبه کنیمارتفاع یک مثلث را محاسبه کنیم

در مورد ویکی‌هاو

ویکی‌هاو مانند ویکی‌پدیا یک “ویکی” است. بنابراین بسیاری از مقالات ما با مشارکت افراد متعددی نوشته شده‌اند. برای خلق این مقاله، 85 نفر، بعضاً ناشناس، کار کردند تا ویرایشش کنند و به مرور زمان بهبودش دهند. این مقاله ۶۷٬۴۰۰بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۶۷٬۴۰۰بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟