لیتر واحد اندازه گیری حجم یا ظرفیت بر اساس استاندارد متریک است.[۱] لیتر واحد اندازه‌گیری متداولی است که معمولاً برای اندازه‌گیری حجم مایعات و نوشیدنی‌ها استفاده می‌شود: مثلاً ۲ لیتر آب. بعضی مواقع نیاز می‌شود تا با توجه به ابعاد یک شئ، حجم آن را بر ‌اساس لیتر محاسبه کنی یا مثلاً ممکن است لازم باشد تا حجم چیزی را از واحد‌های دیگری مثل میلی‌لیتر یا گالون به لیتر تبدیل کنی. در همه‌ی این موارد می‌توانی با یک ضرب یا تقسیم ساده به‌راحتی حجم چیزی را بر مبنای لیتر پیدا کنی.

روش 1
روش 1 از 3:

پیدا‌کردن حجم بر مبنای لیتر با استفاده از ابعاد

 1. 1
  ابعاد را به سانتی‌متر تبدیل کن. اگر ابعاد داده‌شده برحسب متر، اینچ، فوت و یا هر واحد اندازه‌گیری دیگر است،
  قبل از محاسبه‌ی حجم، ابعاد را به سانتی‌متر (cm) تبدیل کن.
  با انجام این کار تبدیل حجم به لیتر آسان‌تر خواهد بود.
  • همیشه قبل از محاسبه‌ی حجم، واحد‌های ابعداد شکل مورد‌نظر را بررسی کن تا یکسان باشند.

  تبدیل‌های پایه
  ۱ متر = ۱۰۰ سانتی‌متر.[2] بنابراین اگر طول یک مکعب ۲/۵ متر باشد، معادل ۲۵۰ سانتی‌متر خواهد شد چون .
  ۱ اینچ = ۲/۵۴ سانتی‌متر[3] بنابراین اگر طول یک مکعب ۵اینچ باشد، معادل ۱۲/۷ سانتی‌متر خواهد شد چون .
  ۱ فوت = ۳۰/۴۸ سانتی‌متر.[4] بنابراین اگر طول یک مکعب ۳ فوت باشد، معادل ۹۱/۴۴ سانتی‌متر خواهد شد چون .

 2. 2
  حجم شکل را پیدا کن. از آنجایی ‌که نحوه‌ی محاسبه‌ی حجم برای هر شکل متفاوت است، روش پیداکردن حجم به شکل شئ سه‌بعدی مورد‌نظری که می‌خواهی حجم آن را محاسبه کنی بستگی دارد. برای پیداکردن حجم یک مکعب می‌توانی از فرمول
  حجم=طول×عرض×ارتفاع استفاده کنی.
  حجم یک شکل سه‌بعدی بر مبنای مکعب محاسبه می‌شود، مثلاً سانتی‌متر مکعب ().
  • برای مثال اگر طول یک آکواریوم ۴۰/۶۴ سانتی‌متر، عرض آن ۲۵/۴ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۲۰/۳۲ سانتی‌متر باشد، می‌توانی با ضرب ابعاد در یکدیگر، حجم آن را محاسبه کنی:
   حجم= طول×عرض×ارتفاع
   حجم= ۴۰/۶۴×۲۵/۴×۲۰/۳۲
   حجم= ۲۰,۹۷۵ سانتی‌متر مکعب.
  • برای محاسبه‌ی حجم یک استوانه باید ابتدا ارتفاع و بعد شعاع دایره‌ی کف یا راس استوانه را به دست‌ بیاوری. سپس مساحت دایره را با استفاه از فرمولπ به دست بیاور؛ در این فرمول r همان شعاع دایره است. در نهایت برای محاسبه‌ی حجم استوانه، مساحت به‌دست‌آمده را در ارتفاع استوانه ضرب کن.
 3. 3
  سانتی‌متر مکعب را به لیتر تبدیل کن. برای انجام این کار می‌توانی از فرمول تبدیل استفاده کنی:
  ۱ لیتر= ۱,۰۰۰ سانتی‌متر مکعب
  است. با تقسیم حجم شکل (برحسب سانتی‌متر مکعب) بر ۱,۰۰۰، می‌توانی حجم را برحسب لیتر (L) به ‌دست بیاوری. [5]
  • اگر حجم آکواریوم برحسب سانتی‌متر مکعب برابر با ۲۰,۹۷۵ باشد، برای محاسبه‌ی حجم برحسب لیتر باید به این صورت عمل کنی:. بنابراین حجم یک آکواریوم که طول آن ۶۰/۶۴ سانتی‌متر، عرض آن ۲۵/۴ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۲۰/۳۲ سانتی‌متر است، برابر خواهد بود با ۲۰/۹۷۵ لیتر (L).
روش 2
روش 2 از 3:

تبدیل لیتر از سایر واحد‌های اندازه‌گیری متریک

 1. 1
  میلی‌لیتر را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۱,۰۰۰ میلی‌لیتر (mL) معادل ۱ لیتر (L)
  است. بنابراین برای تبدیل میلی‌لیتر به لیتر باید آن را بر ۱,۰۰۰ تقسیم کنی.[6]
  • اگر حجم یک پاکت شیر ۱,۸۹۰ میلی‌لیتر (mL) باشد، برای تبدیل و محاسبه‌ی آن بر‌حسب لیتر باید به این صورت عمل کنی: .
 2. 2
  سانتی‌لیتر را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۱۰۰ سانتی‌لیتر معادل ۱(cL) لیتر
  است. بنابراین برای تبدیل سانتی‌لیتر به لیتر باید آن را بر عدد ۱۰۰ تقسیم کنی. [7]
  • اگر حجم یک پاکت شیر ۱۸۹ سانتی‌لیتر (cL) باشد، برای محاسبه‌ی آن بر‌حسب لیتر باید به این صورت عمل کنی: .
 3. 3
  دسی‌لیتر را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۱۰ دسی‌لیتر (dL) معادل ۱ لیتر
  است. بنابراین برای محاسبه و تبدیل دسی‌لیتر به لیتر باید عدد مورد‌نظرت را بر ۱۰ تقسیم کنی.[8]
  • اگر حجم یک پاکت شیر معادل ۱۸/۹ دسی‌لیتر (dL) باشد، برای محاسبه و تبدیل آن به لیتر باید به این صورت عمل کنی: .
 4. 4
  کیلو‌لیتر را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۱۰۰۰ لیتر معادل ۱ کیلو‌لیتر (kl)
  است. بنابراین برای تبدیل کیلولیتر به لیتر باید عدد مورد‌نظرت را در ۱,۰۰۰ ضرب کنی.[9]
  • اگر حجم یک استخر کودک معادل ۲۴۰ کیلو‌لیتر (kl) باشد، برای تبدیل آن به لیتر باید به این صورت عمل کنی: .
 5. 5
  هکتولیتر را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۱۰۰ لیتر معادل ۱ هکتولیتر (hl)
  است. بنابراین برای تبدیل هکتولیتر به لیتر باید عدد مورد‌نظرت را در ۱۰۰ ضرب کنی.[10]
  • اگر حجم یک استخر کودک معادل ۲,۴۰۰ هکتولیتر (hl) باشد، برای تبدیل آن به لیتر باید به این صورت عمل کنی: .
 6. 6
  دکالیتر را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۱۰ لیتر معادل ۱ دکالیتر (dal)
  است. بنابراین برای تبدیل دکالیتر به لیتر باید عدد مورد‌نظرت را در ۱۰ ضرب کنی.[11]
  • اگر حجم یک استخر کودک معادل ۲۴,۰۰۰ دکالیتر (dal) باشد، برای تبدیل آن به لیتر باید به این صورت عمل کنی: .
روش 3
روش 3 از 3:

تبدیل واحدهای اندازه‌گیری بریتانیایی به لیتر

 1. 1
  اونس مایع را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۳۳/۸۱ اونس مایع (fl oz) معادل ۱ لیتر
  است، بنابراین برای تبدیل اونس مایع به لیتر باید عدد مورد‌نظرت را بر ۳۳/۸۱ تقسیم کنی.[12]
  • اگر حجم یک پاکت شیر ۱۲۸ اونس مایع باشد، برای تبدیل آن به لیتر باید به این صورت عمل کنی: .
 2. 2
  پینت را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۲/۱۱۳ پینت مایع (fl pt) معادل ۱ لیتر
  است، بنابراین برای تبدیل عدد مورد‌نظرت باید آن را بر ۲/۱۱۳ تقسیم کنی.[13]
  • اگر یک پارچ آب حجمی معادل ۸ پینت داشته باشد، برای تبدیل آن به لیتر باید به این صورت عمل کنی: .
 3. 3
  کوارت را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۱/۰۵۷ کوارت (qt) معادل ۱ لیتر
  است، بنابراین برای تبدیل کوارت به لیتر باید عدد مورد‌نظرت را بر ۱/۰۵۷ تقسیم کنی.[14]
  • اگر حجم پارچ آبی معادل ۴ کوارت (qt) باشد، برای تبدیل آن به لیتر باید به این صورت عمل کنی: .
 4. 4
  گالون را به لیتر تبدیل کن. هر
  ۳/۷۸۵۴ لیتر معادل ۱ گالون (gal)
  است. بنابراین برای تبدیل گالون به لیتر باید عدد مورد‌نظرت را در ۳/۷۸۵۴ ضرب کنی.[15]
  • اگر حجم یک آکواریوم معادل ۱۲۰ گالون باشد، برای تبدیل آن به لیتر باید به این صورت عمل کنی: .

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
به سوال حالت چطور است، جواب بدهیمبه سوال حالت چطور است، جواب بدهیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
برچسب بسازیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
مرکز یک دایره را پیدا کنیممرکز یک دایره را پیدا کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
شیب یک خط را محاسبه کنیمشیب یک خط را محاسبه کنیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم
عرض از مبدأ را پیدا کنیمعرض از مبدأ را پیدا کنیم

در مورد ویکی‌هاو

Grace Imson, MA
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
معلم ریاضی، City College of San Francisco
این مقاله با همکاری Grace Imson, MA به‌طور مشارکتی نوشته شده. گریس ایمسون یک معلم ریاضی با بیش از 40 سال سابقه‌ی تدریس است. گریس در حال حاضر از استادان ریاضی City College سان‌فرانسیسکو است و قبل از آن هم در دپارتمان ریاضی دانشگاه Saint Louis فعالیت کرده است. او ریاضایت را در مقاطع مختلف تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه تدریس کرده است. گریس دارای مدرک کارشناسی‌ارشد آموزش با گرایش نظارت و اجرا از دانشگاه Saint Louis است. این مقاله ۸۰٬۷۰۰بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۸۰٬۷۰۰بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟