روش‌های مختلفی برای گره زدن بند کفش وجود دارد اما شاید بعضی از آن‌ها ساده‌‌تر باشد. برای هر منظوری که گره زدن را تمرین می‌کنی، آموزش به بچه یا یادگرفتن گره های جدید، تنها چیزهایی که لازم داری دو تا دست صبور و یک جفت کفش است. انواع گره استاندارد، گره بلند، حلقه‌ای، پاپیونی یا ضربدری را یاد بگیر و امتحان کن.

روش 1
روش 1 از 4:

گره‌ ساده

 1. 1
  کفش‌ را روی یک سطح صاف قرار بده. بگذار بندها از دو طرف کفش آویزان شوند.[۱]
  • اگر می‌خواهی گره زدن را به شخص دیگری نشان‌ ‌دهی، نوک کفش را به سمت او بچرخان تا نحوه‌ی حرکت دست‌هایت را ببیند.
  • برای اینکه آموزش برای بچه‌ها آسان‌تر شود پایین بند را قهوه‌ای، وسط آن را سبز و انتهایش را هم قهوه‌ای کن. با این کار وقتی می‌خواهی با بندها یک حلقه درست کنی، مثل این است که بخواهی شکلی شبیه درخت بسازی، قسمت سبزرنگ بند مثل برگ‌های درخت در بالای قرار می‌گیرد.[۲]
 2. 2
  یک گره ساده بزن. دو سر بند کفش را بگیر و یکی را روی دیگری رد کن و بعد از زیر آن بیرون بیاور و جفت بندها را بکش. یک گره روی کفش درست می‌شود.[۳]
 3. 3
  با یکی از بندها یک حلقه درست کن. با انگشت‌‌ شست و دو انگشت اشاره و میانی بند را نگه‌دار. [۴]
  • اگر از ترفند درخت استفاده می‌کنی به کودک آموزش بده که قسمت قهوه‌ای رنگ بندها (تنه‌ی درخت) را روی هم بگذارد تا قسمت سبز رنگ بندها (برگ‌ها) به شکل حلقه در بالا قرار بگیرد.
 4. 4
  از دست دیگرت استفاده کن تا آن یکی بند را دور حلقه و انگشتانت بچرخانی. بند را باید بعد از پیچاندن به سمت خودت برگردانی و بر روی انگشتان و حلقه نگه‌داری.[۵]
  • اینجا هم اگر از ترفند درخت استفاده می‌کنی به کودک آموزش بده که بند کفش را دور "تنه" بچرخاند.
 5. 5
  بند کفش را از داخل سوراخ رد کن و یک حلقه‌ی دیگر بساز. از دستی که آزاد است برای ردکردن بند از داخل سوراخی که ایجاد شده استفاده کن. بین بندی که پیچانده شده و بندی که حلقه شده باید یک سوراخ ایجاد شود. بند پیچانده شده را از داخل سوراخ رد کن. [۶]
  • راه دیگر توضیح‌دادن به بچه‌ها این است که از آن‌ها بخواهی بند را بگیرند و از داخل سوراخ رد کنند تا حلقه‌ی دوم درست شود.
 6. 6
  جفت حلقه‌ها را نگه‌دار و سفت بکش. حالا باید بند کفش قشنگ گره‌ بخورد.
  • می‌توانی به بچه نشان بدهی که چطور گره را با کشیدن تنه‌ی درخت محکم کند.
روش 2
روش 2 از 4:

گره بلند

 1. 1
  کفش‌ را روی یک سطح صاف قرار بده. بگذار بندها از دو طرف کفش آویزان شوند.[۷]
 2. 2
  یک گره ساده بزن. دو سر بند کفش را بگیر، یکی را از روی دیگری رد کن و از زیر آن بیرون بیاور، بعد جفت بندها را بکش. یک گره روی کفش درست می‌شود.
 3. 3
  با یکی از بندها یک حلقه‌ی بلند درست کن. با انگشت شست و اشاره آن را نگه‌دار. حلقه باید باریک و کشیده باشد.
 4. 4
  با بند دیگر هم یک حلقه‌‌ی بلند درست کن. با انگشت شست و اشاره آن را نگه‌دار. اینجا هم حلقه باید باریک و کشیده باشد.
 5. 5
  با حلقه‌های بلند، یک گره ساده بزن. یکی از حلقه‌ها را روی آن دیگری بگذار و به سمت پشت بچرخان و از داخل سوراخ ایجادشده بیرون بکش.
 6. 6
  حلقه‌ها را محکم بکش. بند کفش‌ قشنگ گره‌ خواهد می‌خورد.
روش 3
روش 3 از 4:

گره حلقه ای

 1. 1
  کفش‌ را روی یک سطح صاف قرار بده. بگذار بندها از دو طرف کفش آویزان شوند.[۸]
  • اگر می‌خواهی گره زدن را به شخص دیگری نشان‌ ‌دهی، نوک کفش را به سمت او بچرخان تا نحوه‌ی حرکت دست‌هایت را ببیند.
 2. 2
  یک گره ساده بزن. دو سر بند کفش را بگیر، یکی را از روی دیگری رد کن و از زیر آن بیرون بیاور، بعد جفت بندها را بکش. یک گره روی کفش درست می‌شود. [۹]
 3. 3
  یک گره دیگر بزن اما سفتش نکن. گره دوم را شل نگه‌دار. با گره ها یک حلقه درست می‌شود. قسمت دایره‌ای را با انگشت روی کفش نگه‌دار.[۱۰]
 4. 4
  یکی از بندها از داخل حلقه رد کن. سر بند را از داخل حلقه رد کن اما طوری که شل باشد و فقط بخشی از آن از حلقه رد شود.[۱۱]
 5. 5
  بند دیگر را هم از حلقه رد کن. این بند هم باید از داخل حلقه رد شود و به سمت دیگر کفش برود.[۱۲]
  • حالا باید دو حلقه در دو طرف و یک گره داشته باشی که وسط قرار گرفته است.
 6. 6
  حلقه‌ها را محکم بکش. با انگشتانت هر دو حلقه را در طرفین بکش تا خوب محکم شود و یک گره سفت درست شود.[۱۳]
روش 4
روش 4 از 4:

گره پاپیونی

 1. 1
  کفش‌ را روی یک سطح صاف قرار بده. بگذار بندها از دو طرف کفش آویزان شوند.
  • اگر می‌خواهی گره زدن را به شخص دیگری نشان‌ ‌دهی، نوک کفش را به سمت او بچرخان تا نحوه‌ی حرکت دست‌هایت را ببیند.
 2. 2
  یک گره ساده بزن. دو سر بند کفش را بگیر، یکی را از روی دیگری رد کن و از زیر آن بیرون بیاور، بعد جفت بندها را بکش. یک گره روی کفش درست می‌شود.
 3. 3
  یکی از بندها را بگیر. با استفاده از انگشت اشاره و شست دست راست یکی از بندها را بگیر. انگشتت باید به سمت خودت باشد.[۱۴]
  • دقت کن که انگشت کوچک هم بند کفش را بگیرد.
  • باید شکلی شبیه چنگال خرچنگ با انگشت شست و اشاره‌ات درست شود و با آن‌ها بند را نگه‌داری.[۱۵]
 4. 4
  بند دیگر را هم بگیر. با انگشت اشاره و شست دست چپ آن یکی بند را هم بگیر. باز هم انگشتت باید به سمت خودت باشد.[۱۶]
  • انگشت کوچکت را فراموش نکن. دقت کن که با آن بند کفش را نگه‌داری. باید شکلی شبیه شکل چنگال خرچنگ با انگشت شست و اشاره‌ات درست شود و با آن‌ها بند کفش را نگه‌داری.
 5. 5
  انگشتانت را به سمت هم بکش طوری که فشار خفیفی حس کنی. انگشتانت را خم کن طوری که مقابل هم قرار بگیرند.[۱۷]
  • باید شبیه دو چنگال خرچنگ باشند که به هم نزدیک می‌شوند.
  • با بندها یک شکل ضربدر “X” درست کنی.[۱۸]
 6. 6
  با انگشت شست و اشاره بندها را به طرفین بکش. با نوک انگشت‌ها بندها را بگیر و بکش تا محکم شوند. وقتی که بندها را محکم کردی باید دو حلقه‌ی یکسان در هر دو طرف و یک گره کامل در وسط داشته باشی.[۱۹]

نکات

 • اگر گره زدن را برای خودت یا برای آموزش‌دادن به بچه‌ها تمرین می‌کنی همه‌ی این روش‌ها را در یک روز انجام نده. سعی کن در طول یک هفته و هر روز ۱۰ دقیقه زمان برایش اختصاص بدهی.
 • به خاطر داشته باش که کار نیکوکردن از پرکردن است، بنابراین روش‌های مختلف گره زدن را تمرین کن تا بتوانی آنها را براحتی و سریع انجام بدهی.
 • اگر آهسته کارکنی نتیجه بهتر می‌شود.
 • به یاد داشته باش که هیچ راه درست یا غلطی برای گره زدن کفش وجود ندارد. تا زمانی که پایت در کفش راحت است و می‌توانی با آن‌ها راه بروی هر طور که دوست داری می‌توانی بند کفش‌هایت را گره بزنی.
 • آسان‌ترین روش را انتخاب کن، تا سریعتر بندها را گره بزنی.
 • اگر گره شل بود، فقط کافی است بندها را بکشی تا سفت شود.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

قد خودمان را اندازه بگیریمقد خودمان را اندازه بگیریم
طلای اصل را از طلای تقلبی تشخیص بدهیمطلای اصل را از طلای تقلبی تشخیص بدهیم
شماره مدل کفش نایکی را پیدا کنیمشماره مدل کفش نایکی را پیدا کنیم
کفش ها را سریع خشک کنیمکفش ها را سریع خشک کنیم
رنگ ابرو را پاک کنیمرنگ ابرو را پاک کنیم
ساعت Baby G را تنظیم کنیمساعت Baby G را تنظیم کنیم
موم شکری درست کنیمموم شکری درست کنیم
چسب قطره‌ای را از روی پوست پاک کنیم
سایز کفش خود را پیدا کنیم
رشد موهای بدن را کاهش بدهیمرشد موهای بدن را کاهش بدهیم
گوشمان را سوراخ کنیمگوشمان را سوراخ کنیم
با وازلین مژه‌های‌مان را بلندتر کنیمبا وازلین مژه‌های‌مان را بلندتر کنیم
تشخیص بدهیم که کفش‌های Vans ما تقلبی هستندتشخیص بدهیم که کفش‌های Vans ما تقلبی هستند
تناژ پوست خود را تشخیص بدهیمتناژ پوست خود را تشخیص بدهیم

در مورد ویکی‌هاو

Kai Ng
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
Kai Ng
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. این مقاله ۲۰٬۵۷۲بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۲۰٬۵۷۲بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟