تظاهر به عصبانیت یا دعوای ساختگی بخشی طبیعی از رفتار گربه‌ها است. با این حال در بیشتر مواقع تشخیص اینکه گربه‌ها بازی می‌کنند یا واقعاً می‌جنگند سخت است. برای تشخیص این موضوع باید زبان بدن آن‌ها را به‌دقت بررسی کنی و همچنین به ماهیت دعوا توجه کنی. گربه‌هایی که با‌ هم بازی می‌کنند معمولاً این کار را به نوبت انجام می‌دهند. مواقعی که گربه‌های با‌ هم دعوا می‌کنند سعی کن با ایجاد صدای بلند یا گذاشتن مانع بین آن‌ها از این کار جلوگیری کنی.

روش 1
روش 1 از 3:
زبان بدن آن‌ها را بررسی کن

 1. 1
  به ‌صدای غر‌غر یا هیس‌هیس گربه‌ها توجه کن. گربه‌ها معمولاً هنگام بازی سر‌و‌صدای زیادی ایجاد نمی‌کنند. اگر هم صدایی ایجاد کنند، بیشتر صدای میو است تا هیس‌هیس یا غر‌غر.[۱]
  • اگر گربه‌ها پشت‌سر‌هم هیس‌هیس یا غر‌غر می‌کنند، احتمالاً در حال جنگ هستند.
 2. 2
  به گوش‌های آن‌ها توجه کن. گوش‌های گربه‌ها هنگام دعوای ساختگی به‌سمت جلو، بالا یا کمی متمایل به عقب قرار می‌گیرد. اما اگر دیدی گوش‌های گربه‌ها به‌سمت عقب جمع شده یا به سرشان چسبیده است، به‌احتمال زیاد در حال جنگ هستند.[۲]
 3. 3
  پنجه‌ها را بررسی کن. گربه‌هایی که در‌ حال بازی هستند، معمولاً پنجه‌هایشان را غلاف یا جمع می‌کنند و حتی اگر پنجه‌هایشان باز باشد از آن‌ها برای صدمه‌زدن عمدی به ‌گربه‌ی دیگر استفاده نمی‌کنند. اما اگر می‌بینی گربه‌ها از پنجه‌هایشان برای آسیب‌رساندن یا صدمه‌زدن به یکدیگر استفاده می‌کنند، به‌احتمال زیاد در حال جنگ هستند.[۳]
 4. 4
  به نحوه‌ی گاز‌گرفتن گربه‌ها توجه کن. گربه‌ها هنگام بازی به‌آرامی گاز می‌گیرند و آسیب زیادی به یکدیگر وارد نمی‌کنند. اگر متوجه شدی یکی از گربه‌ها دیگری را با قصد آسیب‌زدن گاز می‌گیرد، به‌احتمال زیاد آن‌ها در حال جنگ هستند.[۴]
  • برای ‌مثال اگر یکی از گربه‌ها از درد فریاد می‌زند و هیس‌هیس (یا غر‌غر) می‌کند، احتمالاً گربه‌ها در حال جنگ هستند.
  • معمولاً گربه‌ها موقع بازی مدام همدیگر را گاز می‌گیرند. اگر متوجه شدی یکی از گربه‌ها مرتباً دیگری را گاز می‌گیرد و گربه‌ی دیگر سعی دارد از چنگش فرار کند، بعید است آن‌ها در حال بازی باشند.
 5. 5
  حالت بدن گربه را بررسی کن. بدن گربه‌هایی که به‌صورت ساختگی دعوا می‌کنند به‌سمت جلو خم می‌شود اما اگر متوجه شدی گربه‌ها بدنشان را به‌سمت عقب خم کرده‌اند طوری که قصد ضربه‌زدن به یکدیگر را دارند، احتمالاً در حال جنگ هستند.[۵]
 6. 6
  مو‌های گربه‌ها را بررسی کن. مو‌های بدن گربه‌ها هنگام دعوا به‌حالت سیخ شده قرار می‌گیرد. آن‌ها این کار را برای بزرگ‌نشان دادن جثه‌ی خودشان انجام می‌دهند. بنابراین اگر متوجه‌ی مو‌های پف‌کرده در قسمت دم، بدن یا هر دو قسمت شدی، به‌احتمال زیاد گربه‌ها در حال جنگ هستند.[۶]

روش 2
روش 2 از 3:
ماهیت دعوا را بررسی کن

 1. 1
  به رفتار‌های متقابل گربه‌ها توجه کن. در یک دعوای ساختگی، گربه‌ها به‌نوبت به همدیگر حمله می‌کنند. به‌‌عبارت دیگر، آن‌ها به‌صورت مساوی نقش حمله‌کننده و مدافع را بین خودشان تقسیم می‌کنند.[۷]
  • این قانون در مواقعی که گربه‌ها در حال تعقیب یکدیگر هستند نیز صادق است و به‌جای اینکه دائماً یک گربه دیگری را تعقیب کند باید هر‌ دوی آن‌ها این کار را انجام بدهند.
 2. 2
  سرعت مبارزه را بررسی کن. گربه‌هایی که به‌صورت ساختگی با‌ هم می‌جنگند، چندین بار مبارزه را متوقف و دوباره شروع می‌کنند. این کار به آ‌ن‌ها اجازه می‌دهد تا کمی استراحت کرده و موقعیت خودشان را تغییر بدهند. اما گربه‌هایی که در حال جنگ هستند خیلی سریع حرکت می‌کنند و تا زمانی که یکی از آن‌ها برنده نشود دست از مبارزه نمی‌کشند.[۸]
 3. 3
  رفتار گربه‌ها را بعد از دعوا بررسی کن. اگر هنوز مطمئن نیستی گربه‌هایت در حال بازی هستند یا جنگ، رفتار آن‌ها را بعد از دعوا بررسی کن. گربه‌هایی که با‌ هم می‌جنگند بعد از دعوا از هم دوری می‌کنند یا حداقل یکی از آن‌ها سعی می‌کند از دیگری دور شود.[۹]
  • گربه‌ها بعد از بازی به تعامل دوستانه‌ی خود ادامه می‌دهند و به‌صورت معمولی رفتار می‌کنند و حتی ممکن است کنار هم دراز بکشند یا بخوابند.

روش 3
روش 3 از 3:
جدا‌کردن دعوا

 1. 1
  یک صدای بلند تولید کن. این کار را با کوبیدن محکم درب، زدن کف دست‌ها بر ‌هم،‌ داد‌زدن، سوت‌زدن یا بر هم کوبیدن وسایلی که صدای بلندی تولید می‌کنند انجام بده. خوشبختانه تولید صدای بلند باعث می‌شود حواس گربه‌ها پرت شده و از جنگیدن دست بکشند.[۱۰]
 2. 2
  بین گربه‌ها یک مانع بگذار. موانع باعث می‌شوند گربه‌ها همدیگر را نبینند. یک کوسن، یک تکه مقوا یا هرچیز دیگری را که باعث می‌شود گربه‌ها یکدیگر را نبینند بین آن‌ها قرار بده. وقتی گربه‌ها از جنگیدن دست کشیدند، آن‌ها را در اتاق‌های جداگانه‌ای بگذار تا آرام شوند.[۱۱]
  • شاید لازم باشد برای جلوگیری از درگیری دوباره در آینده، گربه‌ها را آرام‌آرام به یکدیگر نزدیک کنی.
  • میله‌ی محافظ کودک وسیله‌ی مفیدی برای جدا نگه‌داشتن گربه‌ها از هم است. با این کار می‌توانی به گربه‌ها اجازه بدهی بدون آسیب‌زدن به یکدیگر با‌ هم ارتباط داشته باشند.
 3. 3
  هنگام دعوا گربه‌ها را با دست از هم جدا نکن. اگر با استفاده از دست‌هایت در دعوای گربه‌ها مداخله کنی، ممکن است دچار خراشیدگی یا گاز‌گرفتگی شوی. حتی ممکن است یکی از گربه‌ها ( یا هر ‌دو) به‌سمت صورتت بپرند.[۱۲]
  • علاوه ‌بر این ممکن است یکی از گربه‌ها خشمش را سر تو خالی کند. حتی ممکن است رفتار گربه‌ها بعد از مبارزه نیز نسبت به تو تغییر کند.
  • اگر گربه‌ تو را گاز گرفت،‌ باید سریعاً به بیمارستان یا اورژانس مراجعه کنی. محل گازگرفتگی گربه‌ معمولاً به سویه‌ی پاستورلا آلوده می‌شود و همچنین می‌تواند باعث سلولیت (عفونت باکتریایی بافت) شود. درمان‌های اولیه بهترین روش برای پیشگیری از این بیمار‌های هستند.[۱۳]
 4. 4
  از دعوا‌های آینده جلوگیری کن. این کار را می‌توانی با تامین نیاز‌های آن‌ها انجام بدهی تا نیازی به رقابت با هم نداشته باشند. هر گربه‌ای باید مکان، ظرف غذا، محل خواب و اسباب‌بازی‌های مخصوص خودش را در خانه داشته باشد. علاوه ‌بر ‌این اخته کردن یا عقیم‌سازی گربه‌ها به کاهش درگیری بین آن‌ها کمک می‌کند.[۱۴]
  • مواقعی که گربه‌ها رفتار دوستانه‌ای دارند، به آن‌ها جایزه بده.

نکات

 • احتمال دعوا بین گربه‌هایی که با هم آشنا نیستند یا قبلاً باهم درگیری داشته اند بیشتر است.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

‌‌محلول خانگی دور‌کننده‌ی گربه درست کنیم
به حلزون غذا بدهیمبه حلزون غذا بدهیم
به بچه خرگوش‌ها غذا بدهیمبه بچه خرگوش‌ها غذا بدهیم
جنسیت سگ را تشخیص بدهیمجنسیت سگ را تشخیص بدهیم
سن خرگوش را تشخیص بدهیمسن خرگوش را تشخیص بدهیم
بفهمیم که یک سگ باردار استبفهمیم که یک سگ باردار است
برای سگ مرغ آب پز درست کنیمبرای سگ مرغ آب پز درست کنیم
مدفوع کردن را به بچه‌گربه آموزش بدهیممدفوع کردن را به بچه‌گربه آموزش بدهیم
تشخیص بدهیم اردک نر است یا مادهتشخیص بدهیم اردک نر است یا ماده
تشخیص بدهیم لاک‌ پشت نر است یا مادهتشخیص بدهیم لاک‌ پشت نر است یا ماده
تب گربه را پایین بیاوریمتب گربه را پایین بیاوریم
تشخیص بدهیم عروس هلندی نر است یا مادهتشخیص بدهیم عروس هلندی نر است یا ماده
جنسیت توله سگ را تشخیص بدهیمجنسیت توله سگ را تشخیص بدهیم
برای سگ‌ها مرغ و برنج درست کنیم

در مورد ویکی‌هاو

Ryan Corrigan, LVT, VTS-EVN
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
Ryan Corrigan, LVT, VTS-EVN
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. این مقاله ۵٬۳۴۱بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۵٬۳۴۱بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟