دربازکن نداری؟‌ اشکال ندارد:‌ در قوطی‌ها از یک تکه فلز نازک ساخته شده و سوراخ‌‌کردن آن راحت است. می‌توانی از قاشق، چاقوی سرآشپز، چاقوی جیبی یا سنگ برای بازکردن در قوطی استفاده کنی بدون اینکه محتویات قوطی آلوده شود. با چند دقیقه تلاش می‌توانی به محتویات خوشمزه‌ی قوطی برسی.

روش 1
روش 1 از 4:

استفاده از چاقوی جیبی یا آشپزخانه

 1. 1
  قوطی را روی یک سطح ثابت بگذار. میزی که تا پایین کمرت برسد خوب است. قوطی را روی میز بگذار و کنار میز بایست تا روی قوطی تسلط داشته باشی.[۱]
 2. 2
  نوک چاقو را روی لبه‌ی در قوطی بگذار. چاقو را عمودی نگه دار نه زاویه‌دار. دسته‌ی چاقو را طوری نگه دار که اگر چاقو لیز خورد انگشتانت سر راه نباشند. پشت دستت باید رو به بالا باشد.
  • این روش بهتر از بریدن در قوطی با چاقوست. بریدن در با چاقو، هم چاقو را خراب می‌کند هم ممکن است براده‌های فلز وارد غذایت شود.
  • چاقو را در جایش محکم نگه دار تا لیز نخورد.
  • می‌توانی به‌جای چاقو از اسکنه یا هر چیز باریک و محکم دیگری مثل چاقوی جیبی استفاده کنی.
 3. 3
  آرام به پشت دستت ضربه بزن. با دست دیگرت آرام به پشت دستت که دسته‌ی چاقو را گرفته ضربه بزن. این ضربه‌ی آرام باعث می‌شود نوک چاقو در قوطی را سوراخ کند.
  • محکم ضربه نزن تا کنترل چاقو از دستت در نرود.
  • با کف دست آزادت به دست دیگرت ضربه بزن تا بتوانی شدت ضربه را کنترل کنی.
 4. 4
  چاقو را در‌بیاور و یک سوراخ جدید درست کن. نوک چاقو را چند سانتی‌متر آن‌طرف‌تر بگذار و همین کار را تکرار کن.
 5. 5
  آن‌قدر ادامه بده تا دورتادور لبه را سوراخ‌ کنی. مثل دربازکن دورتادور قوطی را سوراخ‌ کن. حالا در قوطی باید شل شده باشد.
 6. 6
  در قوطی را باز کن. نوک چاقو را در یکی از سوراخ‌ها فرو کن و در قوطی را باز کن. به‌آرامی در را از قوطی جدا کن.
  • اگر لازم بود، از یک چاقوی کوچک‌تر برای بریدن باقی‌مانده‌ی در قوطی استفاده کن.
  • قبل از اینکه در را برداری دستت را با حوله یا آستینت بپوشان. این‌طوری در قوطی دستت را زخمی نمی‌کند.
روش 2
روش 2 از 4:

استفاده از قاشق

 1. 1
  قوطی را روی یک سطح ثابت بگذار. با یک دست قوطی را محکم بگیر و با دست دیگرت قاشق را نگه دار.[۲]
 2. 2
  نوک قاشق را روی لبه‌ی داخلی در قوطی بگذار. قوطی‌ها یک لبه‌ی برآمده دارند که قسمت داخلی‌اش فرو رفته و در قوطی را بسته است. نوک قاشق را روی لبه‌ی داخلی در قوطی بگذار.
  • طوری قاشق را نگه دار که گودی آن به‌سمت در قوطی باشد.
  • برای این کار به قاشق فلزی نیاز داری. اگر قاشق از جنس دیگری باشد فایده ندارد.
 3. 3
  نوک قاشق را به در قوطی بکش. نوک قاشق را مدام به بخش کوچکی از لبه‌ی فرورفته‌ی در قوطی بکش. اصطکاک باعث می‌شود در قوطی نازک بشود. آن‌قدر این کار را ادامه بده تا در قوطی را سوراخ‌ کنی.
 4. 4
  قاشق را از سوراخ دربیاور و به کشیدن قاشق روی لبه ادامه بده. قاشق را روی بخش کنار سوراخ بکش. آن‌قدر این کار را ادامه بده تا در قوطی سوراخ شود. حالا سوراخی که درست کردی کمی بزرگ‌تر شده است.
 5. 5
  به کشیدن قاشق به لبه‌ی قوطی ادامه بده. قاشق را از سوراخ دربیاور و لبه را بساب تا دورتادور در را ببری. حالا در قوطی شل شده است. قوطی را برنگردان چون غذایت می‌ریزد.
 6. 6
  در قوطی را باز کن. قاشق را زیر لبه‌ی در بگذار. در قوطی را به‌سمت بالا فشار بده و با احتیاط در را فشار بده تا غذا را ببینی.
  • اگر بازکردن در با قاشق برایت سخت است از چاقو استفاده کن. می‌توانی با چاقو قسمتی از در را که هنوز به قوطی وصل است ببری.
  • در قوطی تیز است پس مراقب باش وقتی در را برمی‌داری دستت را نبری. از آستین یا حوله برای مراقبت از خودت استفاده کن.
روش 3
روش 3 از 4:

استفاده از چاقوی سرآشپز

 1. 1
  قوطی را روی یک سطح ثابت بگذار. میزی که تا پایین کمرت برسد خوب است. قوطی را روی ران یا بین پاهایت نگذار. ممکن است چاقو لیز بخورد و خودت را زخمی کنی.
 2. 2
  دسته‌ی چاقو، نزدیک به تیغه را بگیر. بالای چاقو را از جایی که به تیغه وصل است بگیر. انگشتانت را روی دسته‌ی چاقو بگذار تا از لبه‌ی تیغ چاقو دور باشند.
  • چاقو را محکم بگیر. اگر دستت یا چاقو لیز باشد ممکن است این روش خطرآفرین شود.
  • در این روش از چاقویی کوچک‌تر از چاقوی سرآشپز استفاده نکن. چاقوی سرآشپز، بزرگ‌تر و سنگین‌تر از چاقوی هرس یا استیک‌‌خوری است. به سنگینی این چاقو برای بریدن در قوطی نیاز داری.
 3. 3
  پاشنه‌ی چاقو را روی لبه‌ی داخلی در قوطی بگذار. پاشنه‌ی چاقو پهن‌ترین قسمت چاقو و انتهای چاقو از سمت نوک آن است. پاشنه‌ی چاقو را روی لبه‌ی بیرون‌زده در قوطی بگذار.
  • پاشنه‌ی چاقو باید دقیقاً وسط جایی باشد که با کف دستت چاقو را گرفته‌ای.
  • پاشنه را محکم روی لبه‌ی در نگه دار تا لیز نخورد.
 4. 4
  پاشنه را توی در قوطی فرو کن. محکم پاشنه را در قوطی فرو کن تا سوراخ کوچکی روی در درست کنی. اگر سوراخ‌کردن در سخت بود، بایست و روی قوطی خم شو. با یک دست چاقو را در جایش نگه دار و دست دیگرت را روی چاقو بگذار. با هر دو دست چاقو را فشار بده تا قوطی سوراخ شود.
  • محکم به قوطی ضربه نزن. ممکن است چاقو لیز بخورد و خودت را زخمی کنی. به‌جای آن چاقو را آرام فشار بده تا در را سوراخ کند.
  • از نوکِ تیز چاقو برای سوراخ‌کردن در استفاده نکن. پاشنه‌ی چاقو ثابت‌تر است و کمتر احتمال دارد لیز بخورد. اگر از نوک چاقو استفاده کنی تیغه را خراب می‌کنی.
 5. 5
  چاقو را در بیاور و سوراخ جدیدی درست کن. چاقو را چند سانتی‌متر آن‌طرف‌تر بگذار. از همان تکنیک برای درست‌‌کردن یک سوراخ دیگر بغل سوراخ اولی استفاده کن.
 6. 6
  این کار را ادامه بده تا دورتادور لبه‌ی قوطی را سوراخ‌ کنی. دورتادور در قوطی را مثل دربازکن ببر. حالا در قوطی باید شل شده باشد.
 7. 7
  در قوطی را باز کن. نوک چاقو را توی یکی از سوراخ‌ها فرو کن و فشار بده تا در قوطی باز شود. مراقب باش نوک چاقو را از خودت دور نگه‌ داری که اگر لیز خورد زخمی نشوی. در قوطی را جدا کن و دور بینداز.
  • اگر لازم بود، می‌توانی از چاقوی کوچک‌تری برای بریدن قسمتی از در که هنوز به قوطی وصل است استفاده کنی.
  • قبل از اینکه در قوطی را باز کنی دستت را با حوله یا آستینت بپوشان. این کار باعث می‌شود لبه‌ی تیز قوطی دستت را زخمی نکند.
روش 4
روش 4 از 4:

استفاده از سنگ یا بتن

 1. 1
  یک تکه سنگ یا بتن پیدا کن. دنبال سنگی با سطح سخت بگرد. سنگ صاف و نرم، اصطکاک کافی برای سوراخ‌‌کردن قوطی ایجاد نمی‌کند.[۳]
 2. 2
  قوطی را برعکس روی سنگ بگذار. وقتی قوطی را برعکس روی سنگ بگذاری می‌توانی در قوطی را باز کنی.
 3. 3
  قوطی را روی سنگ بکش. قوطی را روی سنگ بکش تا بین سنگ و قوطی اصطکاک ایجاد شود. این کار را ادامه بده تا سنگ یا در قوطی مرطوب شود.
  • هر چند دقیقه قوطی را برگردان و آن را چک کن. باید به‌محض اینکه رطوبت دیدی دست از کار بکشی. وقتی در مرطوب بشود یعنی آن‌قدر نازک شده که می‌توانی آن را باز کنی.
  • آن‌قدر محکم قوطی را نساب که در قوطی سوراخ شود وگرنه غذایت روی سنگ می‌ریزد.
 4. 4
  از چاقوی جیبی برای بازکردن در استفاده کن. حالا در قوطی آن‌قدر نازک شده که ‌می‌توانی راحت چاقو را در آن فرو کنی. به‌آرامی چاقو را در قوطی فرو کن و به‌سمت بالا فشار بده تا در باز شود. در را جدا کن و دور بینداز.
  • اگر چاقوی جیبی نداری، از قاشق، چاقوی صبحانه‌‌خوری یا وسایل دیگر استفاده کن.
  • یا سنگی پیدا کن که به در ضربه بزنی تا فرو برود. این راه خیلی خوبی نیست چون ممکن است سنگ یا خاک وارد غذایت شود.
  • وقتی در را باز می‌کنی دستت را با حوله یا آستینت بپوشان تا زخمی نشوی.

نکات

 • از افراد دیگر دربازکن بگیر! حتی در محیط‌های تفریحی هم خیلی از افراد دربازکن خود را به بقیه قرض می‌دهند.
 • می‌توانی از فروشگاه‌های ابزار نظامی، ست دربازکن چندکاره (معمولاً همراه با قاشق و چنگال و...) بخری. این دربازکن‌ها خیلی ساده‌تر از دربازکن‌های معمولی هستند اما حمل آنها در کوله‌پشتی راحت‌تر است.

هشدارها

 • سعی نکن در قوطی را با چاقوی نان ببری چون براده‌های فلزی وارد غذایت می‌شوند.
 • هر روشی به‌جز استفاده از دربازکن، ممکن است باعث شود براده‌های فلز وارد غذایت شود. خیلی مراقب باش این اتفاق نیفتد یا هر براده‌ی فلزی را که می‌بینی دربیاور. کار زیر نور کافی، پیداکردن این براده‌ها را راحت‌تر می‌کند.
 • هرگز کنسرو غذایی را که قبل از بازکردن سوراخ شده یا بادکرده نخور، چون غذا خراب شده و احتمالاً حاوی باکتری‌های مضر هست.
 • هیچ‌کدام از این روش‌ها برای بازکردن در قوطی ایده‌آل نیستند و احتمال دارد به خودت آسیب بزنی. این روش‌ها اصلاً مناسب کودکان نیست. اگر با این روش‌ها و بدون استفاده از دربازکن قوطی را باز می‌کنی خیلی احتیاط کن و عجله نکن.

چیزهایی که نیاز داری

 • قاشق
 • چاقوی سرآشپز
 • چاقوی جیبی
 • سنگ

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

در پلوپز برنج بپزیم
سینه‌ی مرغ را آب ‌پز کنیم
چگونه شپش ها (حشرات آرد) را از بین ببریمچگونه شپش ها (حشرات آرد) را از بین ببریم
بفهمیم یک تخم ‌مرغ فاسد شده استبفهمیم یک تخم ‌مرغ فاسد شده است
برای سگ مرغ آب پز درست کنیمبرای سگ مرغ آب پز درست کنیم
بفهمیم ماهی فاسد شده استبفهمیم ماهی فاسد شده است
تخم مرغ را بدون پوست آب پز کنیم
پاستای خشک را اندازه‌گیری کنیم
با شیر خامه درست کنیم
بفهمیم هندوانه خراب شده استبفهمیم هندوانه خراب شده است
تشخیص بدهیم مرغ فاسد شده استتشخیص بدهیم مرغ فاسد شده است
مرغ را گرم کنیممرغ را گرم کنیم
تشخیص بدهیم آناناس رسیده است
بدون پودر قند، آیسینگ درست کنیمبدون پودر قند، آیسینگ درست کنیم

در مورد ویکی‌هاو

ویکی‌هاو مانند ویکی‌پدیا یک “ویکی” است. بنابراین بسیاری از مقالات ما با مشارکت افراد متعددی نوشته شده‌اند. برای خلق این مقاله، 24 نفر، بعضاً ناشناس، کار کردند تا ویرایشش کنند و به مرور زمان بهبودش دهند. این مقاله ۲٬۳۸۱بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۲٬۳۸۱بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟