این ویکی‌هاو در مورد "لهجه‌ی فصیح" یا لهجه‌ی استاندارد انگلیسی است که عمدتا در جنوب انگلستان صحبت می‌شود و به عنوان لهجه‌ی طبقه‌ی تحصیل‌کرده و اشراف و گاهی هم به عنوان "انگلیسی ملکه" یا انگلیسی سلطنتی شناخته می‌شود.[۱] لهجه‌های بسیار متفاوتی در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی وجود دارد. برای داشتن یک لهجه‌ی مشخص و "معتبر" بهتر است یک ناحیه‌ی خاص را انتخاب کنی و سعی کنی آن لهجه را یاد بگیری. تقلید حالات و رفتار انگلیسی‌ها موقع حرف زدن هم به اصیل‌تر شدن لهجه و زبان انگلیسی‌ات کمک می‌کند. این مقاله بیشتر نحوه‌ی تلفظ انگلیسی فصیح را بررسی می‌کند، اما در یک مطالعه‌ی جامع باید مواردی مثل دستور زبان صحیح، واژگان رسمی‌ و سبک هم بررسی شود.

بخش 1
بخش 1 از 6:
حرف R

 1. 1
  با حرف R شروع کن. دقت داشته باش که در اکثر لهجه‌های بریتانیایی حرف R غلطان نیست. البته بجز اسکاتلند، نورثمبریا، ایرلند شمالی و بخش‌هایی از وست کانتری و لنکشایر. به هر حال لهجه‌های بریتانیایی یکسان نیستند. به عنوان مثال‌، لهجه‌ی اسکاتلندی تفاوت زیادی با لهجه‌ی بریتانیایی دارد. حرف R را بعد از حروف صدادار تلفظ نکن، به جای آن حرف صدادار را کشیده تلفظ کن و حتی یک صدای "uh" هم به آن اضافه کن (مثلا Here را "heeuh" تلفظ). در کلماتی مثل "hurry"، حرف R را با حرف صدادار ادغام نکن. آن را به صورت "huh-ree" تلفظ کن.[۲]
  • در انگلیسی آمریکایی، می‌توان کلماتی که به "rl" یا "rel" ختم می‌شوند را هم به صورت یک هجایی و هم به صورت دو هجایی تلفظ کرد. در انگلیسی بریتانیایی اینطور نیست. کلماتی که به "-rl" ختم می‌شوند مثل "girl" یا "hurl" به صورت تک هجایی تلفظ شده و حرف R غیرملفوظ است. ولی مثلا کلمه‌ی "squirrel" به صورت "squih-rul" تلفظ می‌شود و تلفظ "referral" به صورت "re-fer-rul" است.
  • تلفظ بعضی کلمات در لهجه‌ی بریتانیایی ساده‌تراست. به عنوان مثال mirror، شبیه به "mih-ra" تلفظ می‌شود. "mirror" را مثل "mere" تلفظ نکن. بریتانیایی‌‌ها هیچوقت آن را به این شکل تلفظ نمی‌کنند.
  • در بعضی موارد مکث بین کلمات یک جمله هم با اضافه کردن "r" قبل از حرف صدادار حذف می‌شود. مثلا جمله‌ی "I saw it" برای جلوگیری از مکث بین کلمات "saw" و "it" به صورت "I saw-rit" گفته می‌شود. یا جمله‌ی "Bacteria are small" به صورت "Bacteria-rar-small" تلفظ می‌شود.

بخش 2
بخش 2 از 6:
حرف U

 1. 1
  حرف "U" را در "stupid" و "duty" با صدای ew و یا "you" تلفظ کن. هیچوقت آن را «oo» تلفظ نکن. این کلمه stewpid یا بیشتر schewpid تلفظ می‌شود، نه stoopid. کلمه‌ی duty هم dewty یا بیشتر اوقات jooty تلفظ می‌شود. در لهجه‌ی استاندارد انگلیسی حرف A (برای مثال در کلمه‌ی father) از عقب دهان و با گلوی باز تلفظ می‌شود، به نحوی که شبیه به "arh" به نظر می‌رسد. این مورد تقریبا در همه‌ی لهجه‌های بریتانیایی وجود دارد، اما در انگلیسی فصیح قوی‌تر است. در جنوب انگلستان و در تلفظ انگلیسی فصیح کلماتی مانند "bath" ،"path" ، "glass" و "grass"هم از این حرف صداداراستفاده می‌شود (barth ،parth ،glarss ،grarss). اما در بقیه‌ی بخش‌های انگلستان کلماتی مانند "bath" ،"path" و غیره با حرف صداداری شبیه به "ah" تلفظ می‌شوند.

بخش 3
بخش 3 از 6:
همخوان‌های سنگین

 1. 1
  کلمات دارای همخوان سنگین را واضح تلفظ کن. حرف "T" در کلمه‌ی "duty" کاملا "T" تلفظ می‌شود نه مثل "D" و شبیه به doody. پس "duty" به صورت dewty یا کمی نرم‌تر و به صورت jooty تلفظ می‌شود. حرف G را در پسوند ing قوی تلفظ کن. به شکلی که کاملا "ing" تلفظ شود نه een. البته گاهی اوقات این پسوند کوتاه شده و به صورت in تلفظ می‌شود مثل lookin. [۳]
  • کلمه‌ی human being در بعضی مناطق به شکل hewman being یا yooman been تلفظ می‌شود، البته در مناطق خاصی می‌تواند hewman bee-in هم تلفظ شود.

بخش 4
بخش 4 از 6:
حرف T

 1. 1
  این حرف بعضی اوقات حذف می‌شود. در بعضی لهجه‌ها، ازجمله لهجه‌ی لندنی حرف T حذف می‌شود، در حالیکه در لهجه‌ی آمریکایی به صورت D تلفظ می‌شود. البته معمولا یک مکث کوتاه یا "سکته" به جای آن اعمال می‌شود. مثلا کلمه‌ی "battle" ممکن است به صورت "ba-ill" تلفظ شود، اما به ندرت ممکن است کسی را پیدا کرد که موقع تلفظ این کلمه در انتهای هجای اول هوا را در ته زبانش حبس کند و با تلفظ هجای دوم آن را رها کند. حرفی که به این نحو ایجاد می‌شود همخوان انسدادی می‌گویند چیزی شبیه به تلفظ همزه در زبان فارسی در کلماتی مثل تأمل و متأثر. همخوان انسدادی در تلفظ کلماتی مانند "mittens" و "mountain" هم به گوش می‌خورد. این همخوان در انگلیسی بریتانیایی بیشتر استفاده می‌شود.[۴]
  • افرادی که لهجه‌های انگلیسی رسمی، انگلیسی فصیح، اسکاتلندی، ایرلندی و ولزی دارند، حذف حرف "T" را نشانه‌ی تنبلی و بی‌ادبانه می‌دانند و در این لهجه‌ها این ویژگی وجود ندارد. اما حذف این حرف در وسط کلمه در متن‌های غیرجدی تقریباً در همه‌ی لهجه‌ها قابل قبول است واضافه کردن همخوان انسدادی در انتهای کلمه تقریبا در تمام لهجه‌ها امری عادی است.

بخش 5
بخش 5 از 6:
تلفظ

 1. 1
  توجه داشته باش که تلفظ بعضی کلمات به همان صورتی است که نوشته می‌شوند. کلمه "herb" باید با صدای H تلفظ شود. کلمه "been" بیشتر شبیه "bean" تلفظ می‌شود تا "bin" یا "ben". در انگلیسی فصیح کلمات "Again" و "renaissance" شبیه به "a gain" و "run nay seance" تلفظ می شوند، و تلفظ "ai" شبیه به "ai" مانند "pain" است نه "said". کلماتی که به "body" ختم می‌شوند به همان صورت که نوشته می‌شوند، تلفظ می‌گردند، یعنی مثلا "any body" و نه "any buddy". اما باید آن را با O کوتاه انگلیسی تلفظ کنی.
 2. 2
  توجه داشته باش که "H" "همیشه" هم تلفظ نمیشود. در کلمه‌ی "herb" حرف "H" برای متمایز شدن از erb تلفظ می‌شود. اما در خیلی از لهجه‌های انگلیسی حرف "H" اغلب در ابتدای کلمه حذف می‌شود. برای مثال در خیلی از لهجه‌های شمالی و لهجه‌ی لندنی این اتفاق می‌افتد.
 3. 3
  کلمه‌ی been را مثل "bean" با صدای /i/ کشیده تلفظ کن نه مثل "bin" به صورت کوتاه. در لهجه‌ی آمریکایی، این کلمه در اغلب موارد been تلفظ می‌شود. در انگلیسی بریتانیایی هم این تلفظ متداول است اما تلفظ "bin"، با حرف صدادار کوتاه هم، در گفتار روزمره و وقتی روی کلمه تاکید نباشد نیز ممکن است.
 4. 4
  دقت کن وقتی دو یا چند حرف صدادار با هم داریم ممکن است تعداد هجاها اضافه شود. برای مثال کلمه‌ی "road" معمولاً به صورت 'rohd" تلفظ می‌شود اما اهالی ولز و همینطور بعضی از اهالی ایرلند شمالی ممکن است آن را با دو هجا و به صورت ro.ord تلفظ کنند. بعضی‌ها حتی ممکن است بگویند "reh-uud".

بخش 6
بخش 6 از 6:
گوش بده و تقلید کن

 1. 1
  به آهنگ گفتار (طرز بیان و فراز و فرودهای جمله) توجه کن. همه‌ی لهجه‌ها و گویش‌ها آهنگ خاص خود را دارند. به لحن و نحوه‌ی تأکید انگلیسی‌زبان‌ها توجه کن. گفتگوی سر جاناتان ایو در مورد اپل مثال خوبی است. آیا آهنگ جملات او در انتهای جمله بالا می‌رود، در همان سطح می‌ماند یا پایین می‌آید؟ در کل در یک جمله‌ی معمولی چه تعداد تنوع در آهنگ گفتار وجود دارد؟ لحن و آهنگ کلام در بین لهجه‌های مناطق مختلف تنوع خیلی زیادی دارد. در انگلیسی بریتانیایی، به ویژه انگلیسی فصیح، نسبت به انگلیسی آمریکایی تغییرات لحن و آهنگ کلام در یک جمله کمتر است و اغلب در انتهای عبارت آهنگ کلام قدری رو به پایین می‌رود. اما لهجه‌ی اهالی لیورپول و شمال شرقی انگلستان از این نظر کاملا مستثنی است![۵]
  • برای مثال در جملات سوالی به جای این که تاکید جمله را روی کلمه‌ی آخر گذاشته و مثلا بگویی" Is he going to the STORE" تاکید را روی فعل کمکی بگذار و بگو "?Is he GOING to the store" آهنگ جمله‌ی سوالی را در انتها به جای بالا بردن، پایین بیاور (بالا بردن آهنگ کلام بیشتر در انگلیسی آمریکایی یا استرالیایی رایج است).
 2. 2
  از یک انگلیسی‌زبان بخواه جملات معروفی مثل "How now brown cow" یا "The rain in Spain stays mainly on the plain" را بگوید و به نحوه‌ی بیان او دقیقا توجه کن. واکه‌هایی که در لندن با گرد کردن لب تلفظ می‌شوند، مثلا در کلمه‌ی "about"، در ایرلند شمالی معمولا بدون گرد کردن لب‌ها و با لب‌های صاف تلفظ می‌شند.
 3. 3
  خودت را در فرهنگ انگلیسی غرق کن. یعنی سعی کن دور و برت را پر کنی از افرادی که با انگلیسی بریتانیایی زندگی می‌کنند، راه می‌روند و صحبت می‌کنند. این بهترین راه برای یادگیری سریع لهجه‌ی بریتانیایی است. به زودی می‌بینی که به طور طبیعی و بدون اینکه تلاش کنی می‌توانی با لهجه‌ صحبت کنی. هر چیزی که با گویشور زبان ارتباط داشته باشد می‌تواند کمک کند. سعی کن به بی‌بی‌سی گوش کنی (خبرهای رادیویی و تلویزیونی به صورت رایگان در اینترنت موجود است)، به آهنگ خوانندگان بریتانیایی گوش کن یا فیلم‌های بریتانیایی را نگاه کن.

نکات

 • علاوه بر لهجه، درک واژه‌های تخصصی انگلیسی و یادگرفتن اصطلاحات عامیانه، مثل "lads" یا "blokes" برای پسرها و مردها، و "birds" یا "lasses" برای زنها (دومی بیشتر در شمال انگلیس و اسکاتلند متداول) مهم خواهد بود. کلمه‌ی "loo" به معنی توالت است، اما "bathroom" اتاقی است که در آن می‌توانی حمام کنی و ممکن است توالت هم داشته باشد.
 • مثل هر لهجه‌ی دیگر، گوش دادن به یک گویشور و تقلید کردن از او بهترین و سریعترین روش برای یادگیری لهجه‌ی بریتانیایی است. یادت باشد در بچگی هم زبان را با گوش دادن به این و آن و تکرار کلمات و تقلید لهجه‌ی آنها یاد گرفتی.
  • لهجه‌ی رسمی انگلیسی را می‌توانی در اخبار بی‌بی‌سی بشنوی. لهجه‌ی رسمی انگلیس نسبت به لهجه‌ی آمریکایی شمرده‌تر و واضح‌تر بیان می‌شود، و مثل اغلب رسانه‌های خبری در همه جای دنیا، این ویژگی در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی بیشتر به چشم می‌آید.
  • می‌توانی یوتیوبرهای بریتانیایی را تماشا کنی. تعداد زیادی از آنها وجود دارد: AmazingPhil، danisnotonfire، Zoella، The Sidemen، DanTDM و خیلی‌های دیگر.
 • همچنین می‌توانی به سخنرانی ملکه در جلسه‌ی افتتاحیه مجلس که اغلب هم طولانی است، گوش کنی و به طرز صحبت کردن او دقت کنی. اما دقت کن که لهجه‌ی ملکه خیلی غلیظ و اشرافی است و جز این که مشخصا با نحوه‌ی صحبت کردن اشراف و نجیب‌زاده‌ها آشنا شوی به کار دیگری نمی‌آید و بهتر است سعی نکنی آن را تقلید کنی، بخصوص که برای مردم انگلیس تقلید خارجی‌ها از این طرز صحبت توهین‌آمیز است.
  • برای شنیدن لهجه‌ی لندنی، سریال‌های بی‌بی‌سی مثل EastEnders و کمدی‌های کلاسیکی مثل Only Fools and Horses را تماشا کن. مردم هنوز هم به همین نحو صحبت می‌کنند، بخصوص طبقه‌ی کارمند شرق لندن و بخش‌هایی از اسکس و کنت. البته این طرز صحبت کردن در افراد مسن مشخص‌تر است.
 • صدها لهجه‌ی مختلف در انگلستان وجود دارد، طبقه‌بندی همه‌ی آنها به عنوان لهجه‌ی بریتانیایی چندان درست نیست. هر کجا که بروی با تنوعی باورنکردنی از تلفظ‌ها و گویش‌های مختلف روبرو می‌شوی. بعضی عبارت‌های متداول در برخی از مناطق کشور ممکن است برای افراد سایر مناطق نامفهوم باشد. برای مثال، بین اهالی شمال و جنوب انگلیس یک رقابت غیررسمی وجود دارد، شمالی‌ها از نظر جنوبی‌ها پررو، بی‌نزاکت و بیش از حد خودمانی و کمی خشن محسوب می‌شوند. در حالی که شمالی‌ها مردم جنوب را احمق، آلامد، بیش از حد خشک و جدی و غیراصیل می‌دانند. این موضوع را معمولا به عنوان "the North-South divide" (شکاف شمال - جنوب) می‌شناسند.
  • مواظب باش سردرگم نشوی، بهتر است اول فقط یک لهجه را یاد بگیری.
 • لهجه‌ی انگلیسی خودت را توسط دوستان بریتانیایی‌ات ارزیابی کن! آنها به تو خواهند گفت لهجه‌ات به اندازه کافی خوب است یا نه!
 • در بچگی توانایی افراد برای تشخیص و تمایز فرکانس‌های مختلف صدا بیشتر است و می‌توانند اصوات زبان‌های دور و بر خود را تشخیص داده و ایجاد کنند. برای یادگیری موثر یک لهجه‌ی جدید، باید توانایی گوشت را با شنیدن مکرر آن لهجه بیشتر کنی.
 • ضمن اینکه روش‌ها را یاد می‌گیری و به گویشوران بومی گوش می‌کنی، سعی کن با همان گویش برای خودت کتاب بخوانی. این کار سرگرم کننده و در عین حال تمرین خوبی است.
 • برنامه‌های تلویزیون انگلستان را تماشا کن و سعی کن برای توسعه‌ی دایره لغاتت از کلمات جدید بیشتری استفاده کنی در ضمن تماشا کردن این برنامه‌ها کمک می‌کند لهجه‌ی بریتانیایی‌ات بهتر شود.
 • فیلم‌های هری پاتر را تماشا کن و به نحوه‌ی صحبت هنرپیشه‌ها دقت کن. هنرپیشه‌های این فیلم انگلیسی را با لهجه‌ی واضحی صحبت می‌کنند. خودت را جای آنها بگذار و مثل آنها حرف بزن. این کار ترا را ترغیب می‌کند شبیه آنها صحبت کنی.
 • فیلم‌های بریتانیایی هالیوود یا بی‌بی‌سی را با زیرنویس تماشا کن تا بهتر بفهمی بازیگران چه می‌گویند. کلمات انگلیسی را تکرار کن تا لهجه‌ات بهتر و بهتر شود.

هشدارها

 • فراموش نکن بعضی‌ها ممکن است از اینکه لهجه‌اشان را تقلید کنی ناراحت شوند. حتی اگر قصد بی‌ادبی نداشته باشی مردم ممکن است اشتباه متوجه شوند و فکر کنند ادایشان را در‌می‌آوری.
 • اگر لهجه‌ی انگلیسی‌ات خوب است بیش از حد به خودت مطمئن و مغرور نشو. به سختی می‌توانی لهجه‌ای داشته باشی که به گوش اهالی کاملا اصیل باشد.
 • فکر نکن که خیلی سریع هر چیزی را یاد می‌گیری. هر انگلیسی زبان واقعی فورا می‌تواند اشتباه‌هاتت را تشخیص دهد اما برای غیربریتانیایی‌ها ممکن است لهجه‌ات درست و خوب به نظر برسد.

چیزهایی که نیاز داری

 • تلویزیون
 • دستگاه پخش دی‌وی‌دی

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
برچسب بسازیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم
حجم یک استوانه را محاسبه کنیمحجم یک استوانه را محاسبه کنیم
شیب یک خط را محاسبه کنیمشیب یک خط را محاسبه کنیم
فاصله ی بین دو نقطه را پیدا کنیمفاصله ی بین دو نقطه را پیدا کنیم
اندازه ها را از روی خط کش بخوانیماندازه ها را از روی خط کش بخوانیم

در مورد ویکی‌هاو

Patrick Muñoz
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
مربی صدا و سخنرانی
این مقاله به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری Patrick Muñoz. پاتریک یک مربی شناخته‌شده‌ی بین‌المللی صدا و سخنرانی است که تمرکز خود را روی سخنرانی عمومی، قدرت صدا، گویش و لهجه، کاهش لهجه، صدا‌گذاری، رفتار و گفتار‌درمانی ‌گذاشته است. او با بازیگران و خواننده‌هایی مثل پنه لوپه کروز، اوا لانگوریا و روزلین سانچز همکاری کرده است. او توسط BACKSTAGE به‌عنوان مربی منتخب صدا و گویش لوس‌آنجلس انتخاب شده است. پاتریک همچنین به‌عنوان مربی صدا و گفتار برای کمپانی دیزنی وTurner Classic Movies فعالیت کرده است و همچنین عضو انجمن مربیان صدا و سخنرانی نیز است. این مقاله ۲٬۵۰۴بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۲٬۵۰۴بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟