اگر خط‌های مختلف روی خط‌ کش گیج‌کننده به نظر می‌آیند، نگران نباش! وقتی روش استفاده از خط‌ کش را بدانی، خواندن اندازه‌ها از روی آن آسان است. خط‌کش‌ها دو نوع هستند:‌ بر‌حسب اینچ که ۱۲ عدد بزرگ روی خط‌ کش نوشته‌شده است ( به‌ازاي هر اینچ ۱ عدد) و بر‌حسب متر که ۳۰ عدد بزرگ روی خط‌ کش نوشته شده است (به‌ازای هر سانتی‌متر ۱ عدد). در این ویکی‌هاو با اصول استفاده از هر دو نوع خط‌ کش آشنا می‌شوی. با دانستن این اصول،‌ اندازه گیری با خط‌ کش کار آسانی است.

روش 1
روش 1 از 2:

خواندن خط‌ کش اینچی

 1. 1
  یک خط‌ کش اینچی تهیه کن. خط‌ کش اینچی را می‌توانی به‌سادگی تشخیص بدهی زیرا دارای ۱۲ خط است که هر‌کدام نمایانگر ۱ اینچ هستند. ۱۲ اینچ معادل ۱ فوت یا ۳۰/۴۸ سانتی‌متر یا ۰/۳۰۴۸ متر است. هر فوت به اینچ‌های کوچکتری تقسیم می‌شود. هر اینچ به ۱۵ قسمت کوچک‌تر تقسیم می‌شود و در‌مجموع به ازای هر اینچ، ۱۶ علامت روی خط‌ کش ایجاد می‌شود.[۱]
  • خط‌های بلند‌تر مقیاس‌های اندازه گیری بزرگ‌تر را نشان می‌دهند. در بازه‌ی ۱ تا اینچ،‌ با توجه به اینکه مقیاس اندازه گیری بین دو اینچ کوچک‌تر از خود اینچ است، اندازه‌ی خطوط کوچک‌تر می‌شود.
  • هنگام خواندن اندازه‌های روی خط کش باید آن‌ها را از سمت چپ به راست بخوانی. اگر می‌خواهی چیزی را اندازه بگیری، آن را سمت چپ علامت صفر خط‌ کش تنظیم کن. سمت چپ خطی که طول جسم موردنظر روی آن به‌پایان می‌رسد معادل اندازه‌ی جسم برحسب اینچ است.
 2. 2
  خواندن علامت‌های اینچ را یاد بگیر. یک خط‌ کش شامل ۱۲ علامت اینج است. این علامت‌ها معمولاً اعدادی هستند که کنار بلند‌ترین خط‌های روی خط‌ کش قرار گرفته‌اند. برای مثال اگر می‌خواهی طول یک سوزن را اندازه گیری کنی، یک طرف سوزن را در سمت چپ خط‌ کش تنظیم کن. اگر طرف دیگر سوزن دقیقاً روی خط بلندی که عدد ۵ زیر آن نوشته‌شده است قرار گرفت، طول سوزن ۵ اینچ است.
  • بعضی از خط‌کش‌ها اینچ را هم نشان می‌دهند،‌ بنابراین هنگام خواندن عدد روی خط‌ کش باید عدد بزرگ‌تری را که کنار خط بلند‌تر است ملاک قرار بدهی.
 3. 3
  خواندن علامت‌های اینچ را یاد بگیر. علامت‌های اینچ معادل نصف خط‌های بلند اینچ و خط‌های آن‌ها کمی کوتاه‌تر از خط‌های اینچ است. هر علامت‌ اینچ، وسط دو علامت اینچ قرار می‌گیرد زیرا معادل نصف یک اینچ است. به این صورت که بین ۰ و ۱ اینچ، ‌۱ و ۲ اینچ، ۲ و ۳ اینچ و الی آخر، علامت‌هایی به‌صورت اینچ نشانه‌گذاری شده‌اند. در‌مجموع روی یک خط‌ کش ۱۲اینچی، ۲۴ علامت اینچ وجود دارد.[۲]
  • برای مثال، خط‌ کش را کنار یک مداد بگذار طوری که پاک‌کن مداد در سمت چپ خط‌ کش و روی عدد صفر تنظیم شود. محل نوک مداد را روی خط‌ کش علامت بگذار. اگر نوک مداد روی خط کوتاه‌تری که وسط ۴ و ۵ اینچ است قرار می‌گیرد، طول مداد برابر با ۴ و اینچ است.
 4. 4
  خواندن علامت‌های اینچ را یاد بگیر. بین خطوط اینچ، خط‌های کوچکتری قرار دارند که با اینچ مشخص می‌شوند. در اولین اینچ این خطوط با علامت‌های ، ، و ۱ اینچ مشخص شده‌اند. اگرچه اینچ و ۱ اینچ خط‌های خاص خودشان را دارند ولی همچنان بخشی از اندازه‌گیری‌هایی هستند که با اینچ محاسبه می‌شوند؛ چون اینچ معادل نصف اینچ و اینچ معادل ۱ اینچ است. مجموعاً روی یک خط‌ کش ۱۲اینچی، ۴۸ علامت اینچ وجود دارد.[۳]
  • برای مثال اگر می‌خواهی یک هویج را اندازه‌ بگیری و نوک آن بین ۶ و اینچ و ۷ اینچ قرار می‌گیرد، طول هویج برابر با ۶ و اینچ است.
 5. 5
  خواندن علامت‌های اینچ را یاد بگیر. علامت‌های اینچ علامت‌های کوچک‌تری هستد که بین علامت‌های اینچ قرار گرفته‌اند. بین ۰ و ۱ اینچ علامت‌هایی به‌صورت ، ( یا ، (یا ، (یا و ۱ (یا ) اینچ نشانه‌گذاری شده است. در‌مجموع روی یک خط‌ کش ۱۲اینچی ۹۶ علامت علامت‌گذاری شده است.[۴]
  • برای مثال اگر یک تکه پارچه را اندازه گیری می‌کنی و لبه‌ی پارچه بعد از علامت ۴ اینچ و روی خط ششم قرار گرفته است،‌ یعنی دقیقاً بین علامت‌های و سپس اینچ، پارچه‌ی مورد‌نظر ۴ و اینچ طول دارد.
 6. 6
  خواندن علامت‌های اینچ را یاد‌بگیر. خط‌های کوچک بین اینچ به‌صورت اینچ نشانه‌گذاری می‌شوند. این خط‌ها کوچکترین خطوط روی خط‌ کش هستند. اولین خط روی خط‌ کش از سمت چپ، اینچ است. بین ۰ و ۱ اینچ علامت‌های ، ( یا ، (یا ، (یا ، (یا ، (یا ، (یا ، (یا ، (یا ۱) قرار گرفته‌اند. در‌مجموع روی یک خط‌ کش ۱۹۲ علامت قرار دارد.[۵]
  • برای مثال، اگر یک ساقه‌ی گل را اندازه‌ می‌گیری و انتهای ساقه بعد از ۵ اینچ و روی خط یازدهم قرار می‌گیرد، طول ساقه‌ برابر است با ۵ و اینچ.
  • همه‌ی خط‌کش‌ها علامت‌های را ندارند. اگر می‌خواهی چیزی را اندازه گیری کنی که خیلی کوچک است یا نیاز به دقت بالاتری دارد، از خط‌ کشی استفاده کن که این خطوط را داشته باشد.
روش 2
روش 2 از 2:

خواندن خط‌ کش متریک

 1. 1
  یک خط‌ کش متریک تهیه کن. خط‌ کش متریک خط‌ کشی است که شماره‌گذاری آن براساس سیستم بین‌المللی یکا‌ها (SI) می‌باشد (گاهی سیستم متریک نیز نامیده می‌شود) و تقسیم‌بندی آن به‌جای اینچ بر‌حسب میلی‌متر یا سانتی‌متر است. این خط‌کش‌ها معمولاً ۳۰ سانتی‌متر طول دارند و سانتی‌متر‌ها با شماره‌های بزرگ روی خط‌ کش علامت‌گذاری شده‌اند. بین هر دو علامت سانتی‌متر (cm)، ۱۰ علامت کوچک‌تر مشخص شده که نشان‌دنده‌ی میلی‌متر است.
  • خط‌ کش را باید از سمت چپ به راست بخوانی. برای اندازه گیری یک شیء، آن را در سمت چپ عدد صفر خط‌ کش تنظیم کن. سمت چپ خطی که قسمت انتهایی شیء روی‌ آن قرار دارد نشان‌دهنده‌ی اندازه‌ی شیء بر‌حسب سانتی‌متر است.
  • برخلاف خط‌کش‌های انگلیسی (بر‌حسب اینچ)،‌ اندازه‌های خط‌ کش متریک به‌‌صورت اعشاری نوشته می‌شود. برای مثال سانتی‌متر به‌صورت ۰/۵ سانتی‌متر نوشته می‌شود.[۶]
 2. 2
  خواندن علامت‌های سانتی‌متر را یاد‌بگیر. شماره‌های بزرگی که کنار بلند‌ترین خطوط روی خط‌ کش نوشته شده‌اند علامت‌های سانتی‌متر هستند. روی خط‌کش متریک ۳۰ عدد از این علامت‌ها وجود دارد. مثلاً برای اندازه گیری یک مداد شمعی قسمت پایین آن را در انتهای سمت چپ خط‌ کش قرار بده. توجه کن نوک مداد کجا قرار می‌گیرد. اگر مداد شمعی دقیقاً کنار بلند‌ترین خطی که عدد ۱۴ روی آن نوشته شده است قرار بگیرد، طول مداد شمعی ۱۴ سانتی‌متر است.[۷]
 3. 3
  خواندن علامت‌های سانتی‌متر را یاد‌بگیر. بین سانتی‌متر‌ها خط‌های نسبتاً کوتاه‌تری وجود دارند که نشان‌دهنده‌ی سانتی‌متر یا ۰/۵ سانتی‌متر است.[۸]
  • برای مثال اگر می‌خواهی یک دکمه‌ را اندازه گیری کنی که لبه‌ی آن درست روی خط پنجمی که بین ۱ تا ۲ سانتی‌متر است قرار می‌گیرد، طول دکمه ۱/۵ سانتی‌متر است.
  • برای اندازه گیری ۰/۶ سانتی‌متر باید یک خط ضخیم‌تر (۵ میلی‌متر) و یک خط باریک‌تر (۱ میلی‌متر) را اندازه گیری کنی.
 4. 4
  خواندن علامت‌های میلی‌متر را یاد بگیر. بین خط‌های ۰/۵ سانتی‌متری ۴ خط دیگر وجود دارند که نشان‌دهنده‌ی علامت‌های میلی‌متر هستند. در‌مجموع به ازای هر سانتی‌متر ۱۰ خط وجود دارد که خط‌های ۰/۵ سانتی‌متری یا همان ۵ میلی‌متر هستند؛ هر سانتی‌متر از ۱۰ میلی‌متر تشکیل شده است. روی یک خط‌ کش ۳۰سانتی‌متری، تعداد ۳۰۰ علامت برحسب میلی‌متر علامت‌گذاری شده است.[۹]
  • برای مثال اگر کاغذی را اندازه می‌گیری و انتهای آن روی هفتمین علامت بین ۲۴ و ۲۵ سانتی‌متر قرار می‌گیرد، طول کاغذ ۲۴۷ میلی‌متر یا ۲۴/۷ سانتی‌متر است.

نکات

 • مطمئن شو همیشه از سمت درست خط‌ کش برای اندازه‌ گیری استفاده می‌کنی. اگر می‌خواهی اندازه گیری که انجام می‌دهی درست باشد، دقت کن سانتی‌متر و اینچ را با هم اشتباه نکنی. یادت باشد روی خط‌ کش انگلیسی ۱۲ عدد بزرگ علامت‌گذاری شده است و روی خط‌ کش متریک ۳۰ عدد بزرگ.
 • یادگیری نحوه‌ی خواندن صحیح اندازه‌های خط‌ کش نیاز به تمرین دارد مخصوصاً اگر نیاز به تبدیل اعداد در اندازه گیریها باشد. باید مدام با خط‌ کش تمرین کنی تا کاملاً یاد بگیری.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

در مورد ویکی‌هاو

Jessie Antonellis-John
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
Jessie Antonellis-John
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. این مقاله ۱۹٬۰۴۷بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۱۹٬۰۴۷بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟